Jestem także mediatorem. Jako adwokat w Białymstoku wielokrotnie brałam czynny udział w negocjacjach podczas prowadzenia spraw. Czasem zawarcie ugody jest najkorzystniejszą opcją, dlatego warto jest skorzystać z mediacji. Jednak nie zawsze udaje się uzyskać konsensus. W podjęciu decyzji bardzo przydatna jest wiedza prawnicza i doświadczenie adwokata. Wie on jakie rozwiązania są dopuszczalne przez prawo, wykonalne a jednocześnie korzystne dla Klienta. Dlatego dobry mediator Białystok może pomóc w polubownym zakończeniu sprawy.

Co to jest mediacja i jakie są jej zalety?

Wiele osób z zainteresowaniem pyta adwokatów „Mediacja co to?” oraz „Co daje mediacja?”. Nie dla każdego jest jasne czym zajmuje się mediator, dlatego warto poznać definicję tego słowa. Mediacją nazywa się metodę rozwiązywania sporów. Polega ona na rozmowach z osobą trzecią, której zadaniem jest pomóc we wzajemnej komunikacji, określeniu wspólnych interesów, a także dyskusji w celu dojścia do porozumienia. Proces ten jest dobrowolny oraz poufny i powinien mieć charakter nieformalny. Zadaniem mediatora jest prowadzenie do wyjścia z danego problemu, jednak bez narzucania stronom autorytatywnego rozwiązania. Nie jest to arbitraż, dlatego nie należy mylić tych dwóch pojęć. Zadania mediatorów i arbitrów znacznie się od siebie różnią, dlatego warto wiedzieć, co wchodzi w zakres obowiązków mediatora.

Mediacja ma na celu wspomaganie negocjacji pomiędzy stronami. Często powodem nieporozumień jest nieprawidłowa komunikacja, dlatego dzięki osobie trzeciej można osiągnąć konsensus. Mediacja pomaga zakończyć sprawę polubownie, bez wstępowania na ścieżkę sądową. Korzystanie z mediacji nie zamyka jednak drzwi do innego rozwiązania, dlatego jeśli jedna ze stron zadecyduje, że woli podjąć kroki na drodze sądowej, ma do tego pełne prawo. Warto jednak spróbować mediacji, ponieważ zazwyczaj zaledwie po kilku sesjach udaje się wypracować porozumienie. Dodatkowo koszty mediacji są znacznie niższe niż postępowanie sądowe, dlatego warto spróbować rozwiązać problem właśnie tą drogą. Zalety mediacji, które może przynieść rozmowa ze specjalistą można mnożyć, dlatego warto odwiedzić centrum mediacji.

Jak działa mediacja?

Drogą mediacji można osiągnąć wiele. Jednak osiągnięcie pożądanego rezultatu to często długa i wyboista droga. Dlatego też potrzeba osoby, która będzie mogła uczestniczyć w rozmowach i pomóc w odpowiedniej komunikacji. Zasady mediacji nie są skomplikowane. Głównym zadaniem mediatora jest jak najdokładniejsze ustalenie tego, co się wydarzyło i określić istotę problemu. Nie może on jednak narzucić danego rozwiązania, a raczej poprowadzić rozmowę w taki sposób, żeby obie strony samodzielnie wypracowały satysfakcjonującą je odpowiedź.

Mediacje nierzadko są emocjonalne, ponieważ tam gdzie jest konflikt, tam zrodzi się sporo emocji, głównie tych negatywnych, szczególnie jeśli są to mediacje rodzinne. Zadaniem mediatora jest utrzymanie porządku i przypominanie o zachowywaniu spokoju i wzajemnego szacunku. Podczas mediacji dąży się nie tylko do ugody, ale również do wypracowania odpowiedniej komunikacji. Dlatego też warto udać się po porady prawne w Białymstoku do zaufanej kancelarii.

  Dlaczego warto zwrócić się do specjalisty?

  Wiedza z zakresu mediacji przydatna jest zarówno w sytuacji, gdy reprezentuję Klienta jako Jego pełnomocnik. Pomocna jest ona w zakresie prowadzenia negocjacji, oceny propozycji ugody pod kątem jej zgodności z prawem, a także korzyści płynących dla Klienta z jej zawarcia. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone we wszystkich sprawach, jednak jest szczególnie zalecane podczas takich procedur, w których możliwe jest zawarcie ugody. Mediacja może być prowadzona w sprawach cywilnych, gospodarczych, w sprawach karnych, administracyjnych, a także podczas rozwiązywania sporów rodzinnych.

  Większość mediacji dotyczy konfliktów w rodzinie, dlatego dzięki pomocy mediatora można dojść do pewnych ustaleń bez wkraczania na ścieżkę sądową. Mediator rodzinny pomoże w ustaleniu zasad opieki nad dziećmi, zasad kontaktów dzieci z rodzicem lub z innymi członkami rodziny, a także poprowadzi mediacje rozwodowe i pomoże uregulować sprawy alimentacyjne oraz inne sprawy majątkowe (zobacz adwokat podział majątku Białystok).

  Jak wynika z badań, w Polsce mediacja nie jest tak popularna i dopiero się rozwija, głównie ze względu na krótki czas od wprowadzenia odpowiednich zapisów prawnych do kodeksu, które umożliwiają sądom wykorzystywanie mediacji. Ze względu na to mediacja sądowa stale się będzie rozwijać i umożliwiać obu stronom rozwiązanie problemu poza salą rozpraw. Jest to szczególnie ważne dla rodziców, którzy chcą ustalić kwestię związaną z opieką nad dziećmi oraz sprawami o alimenty. Mediacje rozwód Białystok, karne, gospodarcze, a także cywilne i sprawy spadkowe Białystok to tylko niektóre rodzaje, którymi może zająć się mediator sądowy. Mediator zajmie się również takimi sprawami jak odszkodowania Białystok i zasiedzenie Białystok. Zanim skieruje się sprawę do sądu, warto rozważyć udanie się do mediatora i spróbowanie rozwiązania konfliktu poprzez rozmowę i spokojną negocjację.

  Mediator Białystok - zaufana kancelaria

  Mediacja ma na celu umożliwić zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody i znajdzie rozwiązanie zgodnie z przepisami prawa. Dlatego potrzeba jest doświadczonej osoby, która zna się na mediacji i będzie wiedziała w jaki sposób zastosować jej zasady. Moja profesjonalna kancelaria adwokacka Białystok oferuje usługi związane z mediacją oraz rozwiązywaniem konfliktów. Jest to jedna z wielu opcji, którymi się profesjonalnie zajmuję jako profesjonalny adwokat alimenty Białystok. Możesz zapoznać się z ofertą na mojej stronie internetowej. Zapraszam do kontaktu.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross