Adwokat od alimentów w Białymstoku

Umów konsultację            
Sprawy rodzinne to jedne z najczęstszych, w których zasięga się porad prawnych. Często bywają to trudne rozprawy, szczególnie kiedy dotyczą rozwodu i ustalenia podziału majątku wspólnego czy władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Wiele osób potrzebuje w tym czasie profesjonalnej pomocy prawnej – moja kancelaria adwokacka w Białymstoku może zająć się między innymi sprawami o przyznanie alimentów lub ich podwyższenie (jeśli już zostały ustanowione). Oczywiście mogę również reprezentować klienta, który został pozwany o alimenty – po zapoznaniu się z sytuacją finansową strony możemy wspólnie ustalić strategię, dzięki której wysokość alimentów będzie odpowiednia do utrzymania dziecka, a jednocześnie ta należność nie wpłynie negatywnie na życie osoby pozwanej.

Czym są alimenty?

Obowiązek alimentacyjny to nic innego jak konieczność regularnego wsparcia finansowego na rzecz osoby, która została sądownie uprawniona do otrzymywania tego typu świadczenia. Aby dostać alimenty, należy wejść na drogę sądową. Najczęściej jednak należności alimentacyjne ustanawiane są przy rozwodach. Wysokość alimentów uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do ich wypłacania.

Prawo rodzinne, tak jak każdy inny rodzaj prawa, może wymagać specjalistycznej pomocy prawnej. Czas rozwodu to trudny okres w życiu, a jeśli w grę wchodzą dodatkowo dzieci oraz podział majątku, dobrze będzie zasięgnąć profesjonalnych opinii prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Dlatego adwokat rozwód Białystok musi poprowadzić mając na uwadze dobro całej rodziny, a w szczególności dzieci.

Czy alimenty można otrzymać wyłącznie na dziecko?

Czasem zdarza się tak, że obowiązek alimentacyjny spada niekoniecznie na rodzica, który ma pomóc w utrzymaniu dziecka. Równie dobrze można płacić alimenty swojemu małżonkowi, rodzicom czy rodzeństwu. Jeśli powód lub powódka udowodni w sądzie, że z niezależnych od siebie przyczyn nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, może otrzymać wsparcie finansowe od członków swojej rodziny. Jakie są przyczyny starania się o alimenty? Najczęściej wynika to z trudnej sytuacji życiowej powoda lub powódki. Z drugiej strony należy udowodnić, że pozwana strona posiada możliwości finansowe płacenia alimentów.

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji konkretnej osoby. Sąd bierze pod uwagę różne okoliczności, a dobry adwokat Białystok może pomóc w przygotowaniach do rozpraw.

Adwokat rozwodowy a alimenty po rozwodzie

Jak prawo rodzinne lub prawo spadkowe, to niestety również sprawy rozwodowe. Jeśli małżonkowie nie mieli zasądzonej rozdzielności majątkowej, dochodzi do podziału majątku wspólnego. Doświadczony adwokat podział majątku Białystok może poprowadzić i zająć się kwestiami prawnymi związanymi z rozwodem. Bardzo ważna jest także kwestia opieki nad dziećmi (najczęściej wtedy też prowadzona jest sprawa o alimenty dla rodzica, który nie będzie sprawował aktywnej opieki nad potomstwem). Jednak obowiązek alimentacyjny może przypaść któremuś z małżonków nawet w chwili, kiedy nie ma dzieci.

Jeden z małżonków w wyjątkowych sytuacjach może ubiegać się o alimenty w sądzie. Oczywiście wszystko zależy również od tego, jakie orzeczenie zostało wydane podczas rozwodu. Przyjmijmy, że sprawa zakończyła się bez orzeczenia o winie – wtedy obie strony mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o konieczności płacenia alimentów. Jeśli jednak orzeczono o winie którejś ze stron, traci ona prawo do ubiegania się o alimenty. W dalszym ciągu małżonek, po którego stronie nie leżała wina za rozpad związku małżeńskiego, może (jeśli jest taka potrzeba) wnieść odpowiedni wniosek do sądu, by ubiegać się o alimenty. Dobry adwokat może pomóc poprowadzić sprawę o rozwód, a także będzie w stanie dać profesjonalne porady prawne Białystok odnośnie należności, o które można pozwać byłego małżonka. Warto również poznać jaki stosunek ma prawo spadkowe do rozwodzących się osób.

Ustalenie władzy rodzicielskiej i alimenty na dzieci

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego dla jednej ze stron podczas postępowania rozwodowego to wciąż najpowszechniejszy przypadek jeśli chodzi o kwestię alimentów. Do tego, aby płacić alimenty, zostanie zobowiązany rodzic, który nie otrzyma władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Należność, którą będzie regularnie przesyłać drugiemu rodzicowi, ma wspomóc utrzymanie i zapewnienie odpowiedniego bytu potomstwu. Rodzice (obie strony, nawet rodzic niesprawujący opieki nad dziećmi) według prawa rodzinnego mają obowiązek utrzymania rodziny – w tym wypadku potomstwa.

Bardzo ważne jest także zabezpieczenie alimentów w przypadku długotrwałych rozpraw sądowych. Do takiej sytuacji dochodzi przed prawomocnym wyrokiem sądu, choć alimenty zostały na dziecko przyznane. Są to wyjątkowe zdarzenia, które często wymagają odpowiedniej porady prawnej oraz przygotowania podczas wokandy w sądzie.

W przypadku alimentów na dzieci, niestety w dalszym ciągu rozpowszechniane są często nieprawdziwe informacje. Wątpliwości budzi na przykład wiek, w którym dziecko traci prawo do alimentów. Jednak sprawy bywają zbyt skomplikowane na to, by jednoznacznie stwierdzić, że jest to na przykład moment osiągnięcia pełnoletniości. Dlatego w razie wszelkich pytań i niejasności, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Każdy przypadek jest inny, dlatego adwokat musi zapoznać się dokładnie z sytuacją, żeby podpowiedzieć, co można zrobić podczas rozprawy sądowej.

  Adwokat rozwody i podwyższanie kwoty alimentów

  Jeśli chodzi o alimenty wysokość można z czasem podwyższyć – o ile sytuacja materialna osoby zobowiązanej do wypłacania takich należności uległa poprawie. Można próbować podwyższyć alimenty również w chwili, w której można udowodnić, że znacząco wzrosły wydatki na osobę uprawnioną do alimentów. Może być to spowodowane na przykład długotrwałą chorobą lub innym zrządzeniem losu.

  Niezależnie od przyczyn strona ma prawo do wystąpienia o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Sprawę rozpatruje jak zawsze sąd i jeśli argumenty nie będą wystarczające, wniosek zostanie odrzucony. Dlatego dosyć istotne jest opracowanie strategii, dzięki której uda się otrzymać odpowiednią należność alimentacyjną. W przypadku zwiększenia należności alimentacyjnych skorzystanie z pomocy prawnej również może być nieodzowne. Profesjonalista pomoże przygotować odpowiednie pismo i podpowie, jakie argumenty mogą być przydatne w sądzie.

  Postępowanie egzekucyjne a alimenty

  Niestety czasem zdarza się tak, że strona nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego i osoba upoważniona do otrzymywania należności alimentacyjnej decyduje się na postępowanie egzekucyjne. Jeśli dłużnik nie wykazuje chęci do tego, by płacić alimenty, o pomoc można zwrócić się do komornika. Jednak aby komornik mógł zająć się egzekucją alimentów, trzeba wskazać majątek, z którego ma być prowadzona egzekucja. Tego typu sprawy wymagają przygotowania i udokumentowania tego, że strona faktycznie jest dłużna. Służę poradą również w tego typu sytuacjach.

  Kancelaria adwokacka adwokat Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

  We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach porada profesjonalnego prawnika może okazać się konieczna – zarówno w przypadku osoby pozwanej o alimenty, jak i starającej się o taką należność. Zagadnienia prawa rodzinnego są na tyle skomplikowane, że samodzielna interpretacja może skutecznie uniemożliwić otrzymanie alimentów. Warto pamiętać o tym, że każdy przypadek rozpatrywany jest na sali sądowej indywidualnie i tak też należy przygotowywać się do rozpraw.

  Dzięki swojemu wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu jestem w stanie udzielić kompleksowych porad oraz mogę reprezentować strony w sądzie. Zajmują mnie między innymi sprawy rodzinne, a także sprawy związane z innymi dziedzinami prawa ( prawo karne, sprawy spadkowe Białystok, odszkodowania Białystok, a także zasiedzenie Białystok oraz mediacje między stronami – mediator Białystok i jego porady mogą okazać się przydatne szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzi podział majątku wspólnego). Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, obiektywnie oraz z szacunkiem do mojego klienta.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross