Podział majątku w Białymstoku

Umów konsultację            

Czym jest majątek wspólny małżonków?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami na mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Istnieje jednak możliwość, aby wspólność majątkowa małżonków została rozszerzona, ograniczona lub podzielić swój majątek. Małżeńska umowa majątkowa może być równie dobrze zawarta przed zawarciem małżeństwa.
W sytuacji, gdy między małżonkami istnieje majątkowa wspólność, do ich majątku wspólnego wchodzą:

 - przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności przez jednego z małżonków lub przez oboje małżonków
 - otrzymane wynagrodzenia za wykonaną pracę
 - dochody z majątku osobistego każdego z małżonków
 - dochody z ich majątku wspólnego
 - dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Mogą tego dokonać na podstawie umowy lub poprzez sprawę sądową o podział majątku wspólnego. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas skuteczny podział majątku może nastąpić w formie aktu notarialnego lub postanowienia Sądu o podział majątku. W sprawie o rozwód można dokonać podziału majątku wspólnego tylko wtedy, gdy nie skomplikuje to sprawy i nie przedłuży postępowania. Do każdej sprawy sądowej należy się przygotować, ponieważ powaga rzeczy osądzonej oznacza, że nie można kilkukrotnie orzekać w tej samej sprawie.

Podział majątku Białystok - o czym warto wiedzieć

Majątek wspólny może być podzielony poprzez:
- fizyczny podział ruchomości, nieruchomości i środków pieniężnych bez wzajemnych dopłat na rzecz współmałżonków;
- fizyczny podział ruchomości, nieruchomości i środków pieniężnych ze wzajemnymi dopłatami na rzecz współmałżonków;
- przyznanie składników majątku jednemu ze współmałżonków ze spłatą na rzecz drugiego małżonka;
- sprzedaż majątku wspólnego i podział środków finansowych ze sprzedaży;
- licytację sądową.

Sposoby na podział majątku

Podział majątku wspólnego, w którego skład wchodzą poszczególne przedmioty mogą być:
 - podzielone bezpośrednio między małżonków
 - przyznane dla jednego małżonka – w tej sytuacji drugi małżonek może domagać się pokrycia na jego rzecz spłaty wyrównującej różnie pomiędzy wartością udziału, który mu przysługuje a wartością otrzymanych przedmiotów,
 - sprzedane, a całą kwota uzyskana ze sprzedaży zostaje podzielone między małżonków adekwatnie do przysługujących im udziałów w majątku wspólnym.

Jak wygląda rozliczenie wydatków i nakładów?

Podział majątku po rozwodzie jest kolejną ważną kwestią. Czasem chodzi o dorobek całego życia. W sytuacji gdy małżonkowie poczynili nakłady z majątku wspólnego na majątki osobiste lub w odwrotnej sytuacji, nakłady te powinny być rozliczane w sprawie o podział majątku wspólnego. Ważną zasadą jest, że każdy z małżonków ma obowiązek zwrócić wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty, natomiast wydatki i nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny rozliczane są tylko na wniosek stron.

  Kiedy możemy znieść współwłasność?

  Istotną informacją jest to, że nie zawsze jest szansa na zniesienie współwłasności. Nie istnieje taka możliwość w przypadku współwłasności przymusowej, która istnieje we wspólnotach mieszkaniowych.

  Można znosić współwłasność nieruchomości ,ruchomości, oraz praw służących współwłaścicielom. Co do zasady każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez podział fizyczny i przez spłaty. Nie zawsze możliwy jest podział fizyczny. Te kwestie regulują konkretne przepisy prawa.

  Jak możemy znieść współwłasność?

  Zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez podział fizyczny i przez spłaty. Nie zawsze możliwy jest podział fizyczny. Te kwestie regulują konkretne przepisy prawa.

  Zniesienia współwłasności nieruchomości można dokonać w formie aktu notarialnego lub poprzez postanowienie sądowe. Zniesienie współwłasności u notariusza możliwe jest tylko w sytuacji, gdy współwłaściciele są ze sobą zgodni. W przeciwnym wypadku trzeba wnieść sprawę do sądu. Zadaniem współwłaścicieli i adwokata jest przekonanie sądu, że zaproponowany przez nas sposób zniesienia współwłasności jest właściwy. Sprawy sądowe wymagają ścisłej współpracy z adwokatem, który występuje w sądzie. Firmy odszkodowawcze działają na innej zasadzie. Przyjmują prowadzenie sprawy, a na rozprawy wysyłają wybranych przez siebie prawników.

  Podział majątku Białystok – kogo wybrać?

  W Białymstoku swoje usługi adwokackie oferuje wiele kancelarii. Na majątek posiadany przez nas pracujemy zazwyczaj całe życie i nie chcemy stracić go przez jeden błąd stąd ludzie coraz częściej sięgają po profesjonalne porady prawne Białystok. Nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku dobry adwokat Białystok oferuje wiele usług z zakresu szeroko rozumianego prawa, jak chociażby odszkodowania w Białymstoku, zasiedzenie w Białymstoku, alimenty Białystok, sprawy spadkowe w Białymstoku, mediator w Białymstoku a także adwokat rozwód Białystok może poprowadzić sprawę. Cenimy sobie dobrą opinie naszego klienta stąd do każdej sprawy przygotowujemy się bardzo rzetelnie i staramy się wnikliwie zapoznać z problemem z jakim do nas przychodzi.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross