• sprawy o podział majątku wspólnego
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o zniesienie współwłasności
  • sprawy odszkodowawcze

Zapraszam do kontaktu:

Czym jest majątek wspólny małżonków?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami na mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Istnieje jednak możliwość, aby wspólność majątkowa małżonków została rozszerzona, ograniczona lub podzielić swój majątek. Małżeńska umowa majątkowa może być równie dobrze zawarta przed zawarciem małżeństwa.

W sytuacji, gdy między małżonkami istnieje majątkowa wspólność, do ich majątku wspólnego wchodzą:

  • przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności przez jednego z małżonków lub przez oboje małżonków
  • otrzymane wynagrodzenia za wykonaną pracę
  • dochody z majątku osobistego każdego z małżonków
  • dochody z ich majątku wspólnego
  • dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Kiedy słyszymy rozwód podział majątku jest główną rzeczą, która przychodzi nam w tej kwestii na myśl. Małżonkowie w przypadku rozwodu mogą dokonać podziału majątku za pomocą umowy, jednak w przypadku braku zgody każdy z małżonków ma prawo wystąpić do sądu o pomóc nam z podziałem tego majątku. Umowa o podzial majatku może zostać zawarta w formie ustnej lub pisemnej, przy czym jeżeli w skład majątku, który dzielimy wchodzi nieruchomość lub użytkowanie wieczyste, wówczas umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Najczęściej występuje podział majątku przy rozwodzie, jednak występuje to również przy podziale majątku osoby zmarłej z rodziny. Przed podziałem majątku należy dobrze przygotować się do sprawy rozwodowej aby nie dać się ponieść emocjom i nie powiedzieć czegoś co może nam zaszkodzić w późniejszych negocjacjach.

Sposoby na podział majątku

Podział majątku wspólnego, w którego skład wchodzą poszczególne przedmioty mogą być:
-podzielone bezpośrednio między małżonków
-przyznane dla jednego małżonka – w tej sytuacji drugi małżonek może domagać się pokrycia na jego rzecz spłaty wyrównującej różnie pomiędzy wartością udziału, który mu przysługuje a wartością otrzymanych przedmiotów,
-sprzedane, a całą kwota uzyskana ze sprzedaży zostaje podzielone między małżonków adekwatnie do przysługujących im udziałów w majątku wspólnym.

Jak wygląda rozliczenie wydatków i nakładów?

Podzial majatku po rozwodzie jest na pewno drugą najważniejszą kwestią po podziale praw rodzicielskich nad dzieckiem małżeństwa. W sytuacji, gdy małżonkowie oprócz majątku wspólnego mają także majątki osobiste, przy podziale wspólnego majątku powinny zostać podliczone wydatki i nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty. Ważną zasadą jest to, że każdy z małżonków ma obowiązek zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Kiedy możemy znieść współwłasność?

Istotną informacją jest to, że nie zawsze jest szansa na zniesienie współwłasności. Nie istnieje taka możliwość przy okazji zniesienie współwłasności przymusowej, która występuje w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

W tym przypadku aby dokonać zniesienia, należy najpierw sprawdzić, czy podział takiej nieruchomości jest możliwy. Może to być utrudnione, w związku z ograniczeniami związanymi przykładowo z rozmiarem nieruchomości a także planami zagospodarowania przestrzennego. Wiele problemów może być też związanych w zakresie podziału budynku.

Dlaczego warto powierzyć sprawę odszkodowania adwokatowi?

Jednym z podstawowych powodów dlaczego warto wybrać usługi adwokata w tej sytuacji jest oczywiście cena. W przeciwieństwie do obiegowej opinii u adwokata jest taniej niż przykładowo w kancelarii odszkodowawczej. Dobry adwokat Białystok często zadowoli się jedną trzecią stawki jaką normalnie wzięłaby wyżej wymieniona kancelaria adwokacka w Białymstoku.

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że w sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania adwokat w przeciwieństwie do kancelarii odszkodowawczej może nas reprezentować przed sądem. Przy korzystaniu z usług kancelarii, musi ona zapłacić za adwokata, więc musi zapłacić z prowizji Twojego odszkodowania. Należy więc wziąć to pod uwagę, jeśli nie chcemy ponosić podwójnych kosztów. Dodatkowo warto zastanowić się, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie mediator w Białymstoku, który pomoże rozwiązać sprawę polubownie, bez wstępowania na ścieżkę sądową.

Jak możemy znieść współwłasność?

Współwłasność może zostać zniesiona przy pomocy notariusza. Jeśli współwłaściciele są w stanie się dogadać, to w momencie gdy któryś z nich rezygnuje z własności nieruchomości w czasie określonym przez notariusza, może zadowolić się spłatą wartości przez współwłaściciela. W sprawach podziału nieruchomości warto dokonać tego zanim jeszcze przygotowany zostaje akt notarialny znoszący współwłasność. Warto również szybko rozwiązać sprawy spadkowe w Białymstoku, żeby podział nieruchomości się nie przeciągnął.

Kolejnym sposobem jest rozwiązanie tej sprawy w sądzie. W sytuacji kiedy między właścicielami występuje tak duży konflikt, że nie pozwala im to na zniesienie współwłasności, wówczas każdy z nich może na drodze sądowej ubiegać się o zniesienie takiej współwłasności. Sąd może podzielić nieruchomość w zależności od tego, jaki charakter ma określona nieruchomość, a także ilu posiada współwłaścicieli.

Adwokat podział majątku Białystok – kogo wybrać?

W Białymstoku swoje usługi adwokackie oferuje wiele kancelarii. Na majątek posiadany przez nas pracujemy zazwyczaj całe życie i nie chcemy stracić go przez jeden błąd stąd ludzie coraz częściej sięgają po profesjonalne porady prawne Białystok. Nasza kancelaria adwokacka adwokat oferuje wiele usług z zakresu szeroko rozumianego prawa, jak chociażby odszkodowania w Białymstoku, zasiedzenie w Białymstoku, alimenty Białystok, a także adwokat rozwód Białystok może poprowadzić sprawę. Cenimy sobie dobrą opinie naszego klienta stąd do każdej sprawy przygotowujemy się bardzo rzetelnie i staramy się wnikliwie zapoznać z problemem z jakim do nas przychodzi.