Nasza kancelaria adwokacka Białystok

Członkami naszej kancelarii jest dwójka adwokatów Mikołaj Zdasiuk oraz Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna. Białystok kancelaria adwokacka funkcjonuje nieprzerwanie na mapie miasta od 1992 roku i dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom poufność, a także rzetelność oraz skuteczność naszych działań. Zawód adwokat Białystok jako miasto kojarzy przede wszystkim z osób godnych zaufania oraz zawsze chętnych do pomocy z problemami obywatela z zakresu prawa.

Zapraszam do kontaktu:

Jak działa kancelaria adwokacka?

Jest to forma prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu mniej lub bardziej wszechstronnych i szerokich usług z zakresu prawa. To miejsce świadczenia usług dla klientów, przygotowywania strategii przed sądem oraz zbieraniem informacji od klientów. W kancelarii załatwiane są wszystkie formalności a także obowiązkowe czynności.

Jest to także miejsce wykonywania zawodu przez adwokata oraz zespół osób, które są tam zatrudnione. Poza doradzaniem w zakresie praw i obowiązków prawnych, kancelaria oferuję reprezentację klientów przed sądami oraz innymi organami administracji lub w transakcjach biznesowych a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna.

Kancelarie mogą w Polsce działać w Polsce w następujących formach:
-kancelaria adwokacka
-spółka cywilna
-spółka jawna
-spółka partnerska

Kim jest adwokat?

Jest to osoba będąca prawnikiem świadczącym pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Ta pomoc przejawia się najczęściej jako porady prawne Białystok, występowanie przed sądem i urzędami, a także sporządzaniu opinii prawnych. Do wykonywania tego zawodu potrzeba ukończyć studia prawnicze oraz ukończyć aplikacją adwokacką trwającą obecnie 3 lata.

Prawo do wykonywania zawodu adwokata otrzymuje osoba, którą Okręgowa Rada Adwokacka wpisała na listę adwokatów. W Polsce jest to wolny zawód zaufania publicznego zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej. Adwokaci podlegają ustawicznemu obowiązkowi podnoszenia swoich kwalifikacji, a swoje czynności zawodowe powinni wykonywać z należytą starannością i sumiennością, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz przestrzeganiem zasad umieszczonych w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

Sposób wykonywania zawodu przez adwokata

Wielu adwokatów swoje usługi prawne świadczy w ramach własnej kancelarii. Poszczególne kancelaria mają postać spółki cywilnej lub też spółki prawa handlowego (jawnej, komandytowej oraz partnerskiej).

Adwokat a prawnik – czym to się różni?

Prawnik jest to osoba, która ukończyła studia prawnicze a także posiada wykształcenie wyższe w stopniu przynajmniej magistra. Taka osoba może otworzyć swoja własną kancelarię prawną i udzielać porad prawnych. Najważniejsze kwestią jest jednak to, że nie może on reprezentować osób przed sądami jako profesjonalny pełnomocnik, nie przeszedł dodatkowego szkolenia praktycznego czyli aplikacji oraz nie wiąże go tajemnica zawodowa. Nie jest także ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Czym jest prawo cywilne i jakie obszary obejmuje?

Jest to jedna z gałęzi prawa, która koncentruje się na warunkowaniu stosunków następujących pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Reguluje różne dziedziny życia ludzkiego począwszy od znaczenia codziennych czynności, zawierania i realizacji umów, regulacji spraw majątkowych po sprawy odszkodowawcze z umów czy deliktów, czyli szkody wyrządzonej zawinionej przez sprawcą (np. błędy w sztuce lekarskiej, wypadki samochodowe).

Jeśli pojawiają się problemy związane z prawem cywilnym nasza kancelaria adwokacka Białystok oferuje usługi z tym związane. Jest to jedna z wielu usług kancelarii adwokackiej, która może zapewnić swoim klientom pełną i profesjonalną obsługą, która uwzględnia nie tylko porady prawne ale również o wiele szerszy zakres usług takich jak przygotowanie dokumentacji, opiniowanie dokumentów czy udział w negocjacjach i mediacjach. Mediator w Białymstoku może pomóc w polubownym rozwiązaniu spraw takich jak na przykład zasiedzenie w Białymstoku, odszkodowania w Białymstoku, a także sprawy spadkowe w Białymstoku.

Gdy mówimy o prawie cywilnym mamy do czynienia zarówno z cywilnoprawnymi stosunkami majątkowymi oraz niemajątkowymi.

Cywilnoprawne stosunki majątkowe są to więzi prawne ustanowione na podstawie przynależności do osoby fizycznej lub prawnych rzeczy a także obecność dóbr niematerialnych, które przynoszą korzyści majątkowe na przykład stosunki majątkowe, którego elementem są prawa autorskie twórcy.

Cywilnoprawne stosunki niemajątkowe to więzi prawne, które zostały wykształtowane przez przynależność? do osoby fizycznej lub niematerialnych dóbr takich jak nienaruszalność i zachowanie oraz niemajątkowe stosunki rodzinne.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokata?

Szanse klienta na wygranie sprawy znacznie wzrastają, jeśli skorzystamy z usług doświadczonego adwokata. Dobrze wykwalifikowany adwokat z Białegostoku posiada odpowiednią wiedzę, a także orientują się w aktualnych kwestiach prawnych, ustawach oraz orzeczeniach sądów w podobnych przypadkach. Dobremu adwokatowi łatwiej więc wybierać argumenty, powoływać świadków oraz prezentować dowody, które w opinii sądu będą najważniejsze i będą sprzyjać odniesieniu sukcesu. Niezwykłym bogactwem jest odpowiednia wiedza oraz wykształcenie i doświadczenie. Korzystanie z usług adwokata pozwoli również na zaoszczędzenie cennego czasu. Często nawet w przypadku prostych spraw nie potrzebne jest szukanie dowodów, załatwianie wszystkich potrzebnych dokumentów ani zapoznawanie się z niezwykle trudnymi zagadnieniami prawnymi – całą tę pracę o wiele szybciej i co ważniejsze w sposób bardziej kompetentny wykona dobry adwokat.

Doświadczony specjalista jest w stanie doradzić także, jak klient powinien postępować w sytuacji sporu. Zdarzają się takie sytuacje, że kompletnie nie opłaca się wytaczać spraw lub lepiej będzie wytoczyć ją później. Pomoc adwokata w wielu przypadkach może okazać się nieoceniona, szczególnie w takich sprawach jak podział majątku w Białymstoku. Dodatkowo adwokat alimenty Białystok, a także adwokat rozwód Białystok może poprowadzić, tylko trzeba zwrócić się do doświadczonego specjalisty, który orientuje się w takich sprawach.