Sprawy karne w Białymstoku

Umów konsultację            

Doświadczony adwokat od spraw karnych - obrona oraz reprezentacja w sprawach sądowych

Kancelaria adwokacka w Białymstoku zapewnia klientom specjalistyczną pomoc jeśli chodzi o sprawy sądowe z zakresu prawa karnego. Decydując się na  skorzystanie z naszych usług klient może mieć pewność, że sprawą opiekują się profesjonaliści. Mamy wieloletnie doświadczenie jeśli chodzi o sprawy dotyczące m.in. prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego i prawa karnego wykonawczego.

Reprezentujemy klientów w przypadku spraw z groźbą kary kryminalnej oskarżonych o popełnienie przestępstwa. Obecność doświadczonego obrońcy w procesie może znacznie wpłynąć na wynik sprawy sądowej. Z pomocą adwokata można liczyć na większe szanse na zwolnienie warunkowe lub dozór elektroniczny zamiast kary pozbawienia wolności.

Oferujemy profesjonalne wsparcie prawne w sprawach karnych dotyczących naruszenia dobra naszych klientów przez przestępstwo. Oferujemy bycie pełnomocnikiem pokrzywdzonego w sądzie. Mamy gruntowną wiedzę na temat środków karnych oraz zabezpieczających. Po zgłoszeniu przestępstwa możemy wnioskować o udział osoby pokrzywdzonej na rozprawach sądowych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Obrona i prowadzenie sprawy - prawo karne adwokat Białystok

W ciągu wielu lat działania naszej kancelarii mieliśmy do czynienia z różnorodnymi sprawami karnymi. Z naszym doświadczeniem w sprawach karnych wiemy jakie kroki podjąć w wielu sytuacjach, aby uzyskać najlepsze możliwe efekty. Sprawy prowadzimy priorytetyzując interesy klientów na każdym etapie postępowania sprawy. Oferujemy profesjonalną pomoc jeśli chodzi o prowadzenie spraw karnych dotyczących czynów zabronionych pod groźbą kary kryminalnej. Korzystając z naszych usług masz pewność, że Twój adwokat Białystok jest nie tylko wykształcony, ale też doświadczony. Nasza kancelaria prawna oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej za czyny zabronione.

Fachowy adwokat a sprawy karne

Jesteśmy gotowi wziąć udział we wszystkich czynnościach i procesach, takich jak m.in. przedstawienie zarzutów, udział w posiedzeniu aresztowym, składanie ustalonych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także składanie zażalenia na tymczasowe aresztowanie albo tymczasowe zatrzymanie. Zapewniamy specjalistyczną pomoc prawnika w postępowaniach prawnych, które grożą wykonaniem kary pozbawienia wolności.

Zajmujemy się reprezentacją klientów w sprawach o przestępstwa takie jak kradzież, uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia. Oferujemy również pomoc prawnika w sprawach karnych dotyczących poważniejszych postępowań karnych. Jeśli chcesz się ubiegać o przedterminowe zwolnienie, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się też sprawami dotyczącymi oskarżenia o złamanie przepisów kodeksu karnego.

Adwokat sprawy karne Białystok - przebieg postępowania karnego

Postępowanie karne rozpoczyna się w momencie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub w momencie, gdy organy śledcze zdobyły informacje w inny sposób. Polskie prawo stanowi, że każda osoba mająca wiedzę o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratury lub Policji. W momencie, gdy Policja lub Prokuratura dowie się o popełnieniu przestępstwa, urzędnicy państwowi mają obowiązek rozpocząć postępowanie śledcze. Postępowanie karne składa się z 4 etapów. Te 4 etapy to: postępowanie przygotowawcze, postępowanie główne, postępowanie odwoławcze oraz postępowanie wykonawcze.

Kiedy rozpoczyna się postępowanie sądowe? - adwokat prawo karne Białystok

Postępowanie sądowe rozpoczyna się wtedy, gdy akt oskarżenia zostanie przedstawiony w sądzie. Oskarżony ma prawo do skorzystania z usług adwokata, apelacji, wnioskowania o wznowienie postępowania oraz kasacji. Można wykonać apelację w przypadku nieprawomocnych wyroków I instancji. A więc jaka jest rola adwokata, kiedy bierze on udział w obronie oskarżonej osoby? Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo do obrony, jednak nie każdy ma dogłębną znajomość prawa karnego. Aby znać prawa, przepisy i ustawy na odpowiednim poziomie, żeby skutecznie móc bronić siebie lub kogoś podczas rozprawy sądowej, trzeba by poświęcić lata na naukę. Właśnie dlatego usługi adwokatów i radców prawnych są tak cenne. Prawnicy poświęcają wiele lat na dogłębną naukę różnych praw oraz zależności między nimi. Dzięki temu są w stanie zapewnić profesjonalne, kompleksowe usługi prawne. Działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, na pierwszym miejscu stawiając zadowolenie klienta.

Profesjonalne porady prawne - dobry adwokat sprawy karne Białystok

Jeśli potrzebujesz kontaktu z adwokatem serdecznie zapraszamy do naszego biura lub kontaktu telefonicznego. Oferujemy również możliwość dojazdu do zakładu karnego lub aresztu tymczasowego. W procesie karnym prowadzonym sądowo możemy wykorzystywać swoją szeroką wiedzę na temat przepisów prawnych normujących czyny uznawane za przestępstwa, wyroków jakie mogą grozić za popełnienie takich czynów oraz procesów sądowych, aby bronić klienta w trakcie trwania rozpraw sądowych. Koszty naszych usług mogą różnić się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowywaniu wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo udzielenia przerwy w karze.

Nasza kancelaria oferuje także pomoc w kategoriach takich jak sprawy rodzinne, sprawy cywilne (np. odszkodowanie Białystok lub sprawy spadkowe Białystok), a także kompleksowe porady prawne Białystok. Zapraszamy do kontaktu.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross