Adwokat rozwodowy w Białymstoku

Umów konsultację            
W naszej białostockiej kancelarii zawsze wychodzimy na przeciw klientowi. Adwokat w Białymstoku Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna to kompleksowa pomoc i pełne zaangażowanie w prowadzona sprawę.

Rozwód – ostateczność, na którą decyduje się coraz więcej małżeństw.

W ostatnich latach dostrzegalny jest wzrost rozkładu pożycia wśród polskich małżeństw. Niezależnie od stażu trwania poszczególnego związku do rozwodów dochodzi zarówno w młodych małżeństwach, jak i tych starszych. Niewiele z nich w okresie zauważalnego kryzysu decyduje się na terapię małżeńską lub inne kroki pomagające naprawić i utrzymać relację. Szczególnie, jeśli spór między małżonkami nie wynika ze zwykłej rutyny, a zdrady. Jako istotne przesłanki rozwodu, mogącymi sugerować jego wystąpienie w przyszłości, to zdecydowana zmiana zachowania jednego lub obojga partnerów, widoczne oddalenie, zaburzenia sfery seksualnej, coraz częstszy brak porozumienia lub dowody na niewierność jednej ze stron. Są to najczęstsze przyczyny u większości par zupełnego rozkładu pożycia.

Nierzadko, jeśli małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy, dochodzi spór o podział majątku. W najgorszym wypadku walka między zwaśnionymi stronami dotyczy władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji na największe cierpienie narażone są dzieci, które nie rozumieją dlaczego nagle dochodzi do rozpadu rodziny. Nieoceniona w trakcie całego procesu rozwodowego jest pomoc psychologa. W niewielu przypadkach udaje się dojść do porozumienia i uniknięcia ostateczności, jaką jest rozwód. Jednak wymaga to od obu stron chęci porozumienia i przepracowania całego problemu. Co należy dodatkowo podkreślić rozwody można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy typ rozwodów to rozkłady pożycia małżeńskiego za porozumieniem stron. Drugi typ to z orzeczeniem o winie jednej ze stron. Ze względu na korzyści wynikające z orzeczenia o winie, spraw rozwodowych za porozumieniem stron jest zdecydowanie mniej.

Proces rozwodowy – krok po kroku

Jak wiadomo, rozwód nie należy do przejść ani łatwych, ani przyjemnych. Pierwszym krokiem jest decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego, na którą decydują się w porozumieniu partnerzy, jeśli wcześniejsza separacja nie przyniosła pozytywnych rezultatów. Wtedy jest to rozwiązanie przemyślane i wybrane w porozumieniu. Decyzja o zakończeniu pożycia małżeńskiego może też zapaść pod wpływem impulsu, czyli odkrycia zdrady lub innego oszustwa. Niektóre są wynikiem narastających przez lata traum, np. jeśli jedno z partnerów nadużywało przemocy lub alkoholu. Wtedy nie ma żadnych przeciwwskazań do stwierdzenia, że nastąpił całkowity rozkład pożycia. Drugi etap to prawnik rozwodowy, czyli kontakt do kancelarii prawnej w celu uzyskania porady i napisania pozwu rozwodowego. Trzecim ostatecznym jest przesłanie pozwu rozwodowego napisanego przez prawnika wraz z odpowiednimi załącznikami do sądu, który będzie orzekał w sprawie o rozwód.

Co ważne, pozew rozwodowy musi zostać wydrukowany w trzech egzemplarzach. Jeden na rzecz sądu, drugi dla strony pozwanej, a trzeci zostawiamy dla siebie. Załącznikami mogą być wszelkie dowody potrzebne do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Na pewno w oryginale należy przygotować odpis aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci, jeśli małżeństwo takowe posiada. Kserokopie pozostawiamy dla siebie i pozwanego. Pozostałe dokumenty, jak rachunki, akty własności, czy inne mogą być jako kserokopie. Istotne też w wypadku chęci wykazania winy jednej ze stron jest załączenie np. zdjęcia, skanów rozmów lub innych. Po rozpatrzeniu pozwu sąd obowiązkowo nakazuje stawiennictwo w sądzie. Jednak nie oznacza to, że rozwód już jest w toku. Jeśli w trakcie trwania procesu sąd zdecyduje, iż są perspektywy na utrzymanie małżeństwa, może wpierw wydać skierowanie do mediacji w celu powstrzymania pełnego rozkładu pożycia i próby naprawy relacji między partnerami. Takie zarządzenie może nastąpić jednorazowo. Sąd może też nie orzec rozwodu, jeśli na jego skutek ucierpiałyby wspólne małoletnie dzieci – wpierw kieruje się ich dobrem. Jeśli zaś małżeństwo nie posiada dzieci, a spór dotyczy wyłącznie rozwodu z orzeczeniem o winie, któremu towarzyszy podział majątku, należy wskazać dochody obojga partnerów i ich obopólny wkład w ich gospodarstwo. Najtrudniejszymi sprawami są oczywiście spory o władzę rodzicielską. Zwłaszcza, kiedy jak zostało wspomniane wcześniej, zauważalna jest u jednego lub obojga partnerów nadużycie alkoholu lub przemocy domowej. Wtedy sąd bezsprzecznie może wydać wyrok o ograniczeniu lub odebraniu władzy rodzicielskiej.

Co należy podkreślić, sprawy rodzinne i majątkowe są najczęstszymi, w których sądy w Polsce wydają wyroki.

  Rozwód koszt procesu

  Rozpoczynając sprawę rozwodową trzeba się liczyć ze sporymi kosztami. Nie tylko samego procesu, ale związanymi również opłatami za pracę, którą wykonuje adwokat rozwód to bowiem proces długofalowy. Rozkład pożycia małżeńskiego, czyli sprawy rozwodowe nie są wyjątkiem. Opłata za złożenie pozwu rozwodowego, który przesyła do sądu adwokat rozwodowy jest ustalana indywidualnie. Jeśli w toku postępowania rozwodowego jest podział majątku, uiszcza się dodatkową opłatę, w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie. Koszty rozwodu w postępowaniu, w którym strona jest reprezentowana przez adwokata (można również wybrać obronę bez pełnomocnika) powiększone są o opłatę skarbową opłacaną do właściwego Urzędu Miasta. Wynagrodzenie adwokata, jest ustalane z każdym klientem indywidualnie.

  Strefa Klienta – najczęściej zadawane pytania:

  - rozwod koszt i przebieg procesu?
  - prawnik rozwody – z kancelarii czy urzędu?
  - ograniczanie władzy rodzicielskiej – przyczyny?
  - Białystok adwokat – skala skuteczności?
  - adwokat rozwody – jak napisać pozew?
  - rozwód Białystok – który sąd rozpatruje mój pozew?
  - mediator w Białymstoku – czy można rozwiązać sprawę polubownie?

  Adwokat Białystok rozwód – profesjonalna pomoc

  W celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej wystarczy kierować się na kontakt kancelaria adwokacka – odpowiemy na wszystkie pytania, starając się udzielić rzeczowe porady prawne w Białymstoku. Profesjonalna kancelaria adwokacka Białystok może również zająć się takimi sprawami jak podział majątku w Białymstoku, sprawy spadkowe w Białymstoku, zasiedzenie w Białymstoku oraz odszkodowania w Białymstoku.

  Pozew rozwodowy – co powinien zawierać?

  Prawidłowo zredagowany pozew o rozwód powinien zawierać:
  - określenie właściwego sądu – w pozwie o rozwód konieczne jest prawidłowe określenie sądu, do którego składamy pozew;
  - określenie stron – w pozwie niezbędnym elementem jest właściwe określenie stron sporu;
  - wskazanie żądania – po zawarciu w pozwie powyższych elementów, należy jasno określić nasze żądanie, np. ustalenie wielkości alimentów. Profesjonalny adwokat alimenty Białystok może pomóc otrzymać. W tym punkcie istotne jest także zawarcie informacji z czyjej winy bądź bez orzekania o winie powinien zostać orzeczony rozwód;
  - uzasadnienie – w tym miejscu, należy określić, jak i dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków;
  - pozostałe elementy, czyli załączniki – akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków,
  odpisy pozwu, dowody w sprawie, itp.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross