Sprawy cywilne w Białymstoku

Umów konsultację            

Prawo cywilne jest wyjątkowo rozległą dziedziną prawa. Jej regulacje obejmują szerokie spektrum różnorodnych zagadnień. W zakresie prawa cywilnego leżą takie zagadnienia jak nawiązywanie umów, upadłość konsumencka, prawo spadkowe, czy też prawo pracy, a także wiele innych działów.

Prawo cywilne określa zasady dotyczące umów, umów nienazwanych (umowy konsultingowe, konsorcjum, franchising, sponsoring) i kontraktów. Regulacje prawa cywilnego obejmują zasady zawierania umów, jakie są prawa i obowiązki każdej ze stron i jakie będą skutki nieprzestrzegania umowy lub skutki z tytułu niewykonania zobowiązań zawartych w umowie. Asystujemy podczas sporządzania umów, aby były one przygotowane w zgodzie z prawem.

W ramach usług naszej kancelarii adwokackiej oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie sporządzania umów, polubownego lub nie rozwiązywania sporów, pism procesowych, prawa rzeczowego i wielu innych sprawach dotyczących prawa cywilnego. Otrzymałeś pozew sądowy i potrzebujesz wsparcia prawnego? Zapraszamy do kontaktu.

Posiadający bogate doświadczenie adwokat - prawo cywilne Białystok

Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne i porady prawne na każdym etapie postępowania sądowego. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, możesz mieć pewność, że Twoimi interesami zajmuje się profesjonalista. Mamy duże doświadczenie odnośnie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Reprezentujemy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz spółki, a także oferujemy kompleksowe usługi pomocy prawnej na terenie kraju.

Doświadczony adwokat Białystok sprawy cywilne - czego dotyczy prawo cywilne?

Prawo cywilne to system prawny składający się z norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe. Prawo cywilne określa również stosunki występujące pomiędzy osobami prawnymi i fizycznymi. Zasadniczo prawo cywilne skupia się na uznaniu równorzędności oraz autonomii wszelkich podmiotów prawnych. Mówiąc wprost, prawo to ma na celu umożliwienie tworzenia wzajemnych relacji w uczciwy dla obu stron sposób, bez możliwości zajęcia dominującej pozycji przez którąkolwiek ze stron. Można wymienić kilka osobnych obszarów, których dotyczy prawo cywilne.

 • Obszar części rzeczowej: obszar ten odnosi się do wszelkich dóbr, które są przedmiotami obrotu prawnego, w skład tego obszaru wchodzą sprawy cywilne dotyczące prawa własności nieruchomości, hipoteki, zastawu, służebności, użytkowania wieczystego, roszczeń pieniężnych, najmu; określa również kwestie odnoszące się do ograniczonych praw rzeczowych;
 • Obszar części ogólnej: obszar ten odnosi się do zagadnień prawnych dotyczących zawierania umów, w tym ustalania praw i obowiązków obu stron oraz pełnomocnictw, i wad oświadczeń woli;
 • Obszar części majątkowej: obszar ten dotyczy kwestii takich jak odszkodowania, zadośćuczynienia, prawa zobowiązań i konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w umowie lub kontrakcie (kary umowne często są zawarte w umowie);
 • Obszar prawa rodzinnego: obszar ten odnosi się do obowiązków oraz praw małżonków, do ich ustrojów majątkowych (zobacz podział majątku Białystok), spraw rozwodowych i ustaleń władzy rodzicielskiej;
 • Obszar prawa spadkowego: Obszar ten reguluje zasady przechodzenia majątku ruchomego i nieruchomego na spadkobierców; prawo spadkowe zawiera normy odnoszące się do przechodzenia praw majątkowych (zobacz spadki Białystok).

Prowadzenie spraw dotyczących prawa cywilnego w Białymstoku

Prawo cywilne stanowi, że obowiązek udowodnienia faktów spoczywa na osobach, które wywiodą skutki prawne ze sprawy. Jeśli chodzi o sprawy cywilne to niezwykle istotne jest skrupulatne przygotowanie materiałów i wniosków dowodowych, dzięki którym można wygrać sprawę sądową. Odpowiednie przygotowanie administracyjne do apelacji lub sprawy sądowej jest kluczowe. Sprawy, które wydają się oczywiste, mogą nie skończyć się pozytywnie dla osoby, która nie przygotowała się odpowiednio do rozprawy w sądzie cywilnoprawnym. Takie działanie pociąga za sobą niepotrzebne komplikacje. Właśnie dlatego najlepiej zdecydować się na skorzystanie z usług doświadczonych prawników, którzy mają doświadczenie w sądach I instancji i nie tylko.

Kodeks prawa cywilnego określa także kwestie dotyczące przejścia własności majątku w wypadku śmierci na wypadek błędu w sztuce medycznej. Oferujemy pomoc w przygotowaniu pozwu lub zażalenie oraz fachową reprezentację w sądzie (zobacz pomoc prawna Białystok). Świadczymy szeroki zakres usług sądowych oraz przedsądowych.

Nasza kancelaria adwokacka Białystok specjalizuje się także w takich kategoriach jak prawo rodzinne, sprawy karne, zasiedzenie, jak i również odszkodowania Białystok. Zapraszamy do kontaktu.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross