O mnie

Nazywam się Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku. Następnie ukończyłam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. Zajmuję się obsługą klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.
Specjalizuję się w sprawach o rozwód, sprawach o alimenty, sprawach rodzinnych, sprawach majątkowych, sprawach o zniesienie współwłasności, sprawach spadkowych, sprawach odszkodowawczych, sprawach karnych.
„Ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi. Ta rzymska maksyma nie straciła na aktualności do dziś. Wszystko co nas otacza ma odzwierciedlenie w przepisach prawa. W dobie współczesnej specjalizacji nie sposób znać się na wszystkim. Dlatego warto korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Sprawy sądowe są „niepowtarzalne”. Każda sprawa jest inna , ponieważ „ diabeł tkwi w szczegółach”. Ponadto w prawie polskim obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej, co oznacza, że prawomocny wyrok nie może już ulec zmianie ( oczywiście i tu są wyjątki). Ponadto czynności dokonywane w pismach czy przed sądem stają się dowodami w sprawie. Nieprzygotowanie potrafi się okrutnie zemścić.
„Najlepszą improwizacją jest przygotowanie”. Dlatego tak wielką wagę przykładam do przygotowania do sprawy. Pomagam Klientom opanować stres i informuję o przebiegu rozprawy oraz o wszelkich zagadnieniach istotnych dla sprawy. W pracy wykorzystuję wieloletnie doświadczenie i wiedzę.

Adwokat Białystok – usługi

Obsługa prawna, którą oferuje nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku jest zawsze rzetelna oraz bezpośrednio dostosowana do potrzeb naszego klienta. Świadczymy usługi z szerokiego zakresu dotyczącego pomocy prawnej. Równa się to z tym, że do adwokata możesz się udać z każdym problemem związanym z różnymi kategoriami prawa, gdy przepisy nie są dla nas jednoznaczne, przez co nie jesteśmy pewni co zrobić dalej z problemem. Korzystając z usług naszych adwokatów możesz liczyć na pomoc między innymi z udzielaniem porad prawnych i konsultacji, udział w negocjacjach, reprezentowanie klienta przed sądami oraz urzędami a także sporządzanie i analiza umów.

Jakie usługi może zaoferować Ci adwokat?

Jest to prawnik zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej. Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego i jego wykonywanie wiąże się z obowiązkiem przestrzegania restrykcyjnych zasad określonych w ustawie dotyczącej adwokatów. Pomoc prawna świadczona przez adwokata polega przede wszystkim na konsultacjach prawnych i udzielaniu porad, przygotowywaniu opinii prawnych oraz pełnienie funkcji pełnomocnika lub obrońcy przed sądami lub urzędami.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące podmiotów, dla których adwokat może udzielać swojej pomocy prawnej. Jest to równoznaczne z tym, że może on świadczyć swoje usługi między innymi na rzecz:
 - osób prawnych (mowa tu o spółkach kapitałowych, spółdzielniach, fundacjach oraz przedsiębiorstwach państwowych),
 - osób fizycznych (przedsiębiorcy oraz konsumenci),
 - inne (wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji, spółki osobowe)

Zakres usług kancelarii adwokata

Nasza kancelaria świadczy szeroko pojęte usługi prawne w sprawach zarówno cywilnych ale również karnych. Dodatkowo specjalizujemy się w sprawach o rozwód, zniesienie współwłasności, w sprawach rodzinnych, spadkowych, majątkowych, alimenty.

Jedną z usług świadczonych przez naszą kancelarie jest udzielanie porad prawnych z zakresu spraw cywilnych. Sprawy cywilne dotyczą między innymi spraw o zapłatę, które są jednym z najczęściej występujących rodzajów postępowań, które toczą się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one przede wszystkim uiszczenia zobowiązań, na przykład z tytułu umowy sprzedaży, wykonania usługi lub najmu.

Kolejną sprawą cywilną, w której udzielamy naszym klientom pomoc prawną jest zniesienie współwłasności. Uzyskanie tego jest możliwe przez dwa tryby – sądowny lub umowny. Ze współwłasnością przedmiotów możemy się zderzyć w momencie, gdy własność tej samej rzeczy do na przykład domu lub mieszkania, przypisana jest niepodzielnie dla kilku osób. Wedle obowiązującego w Polsce prawa, współwłasność nieruchomości, domu oraz działki może zostać zniesiona. Do żądania zniesienia współwłasności ma prawo każdy ze współwłaścicieli.

Przy okazji nabycia spadku po zmarłej osobie również możemy natknąć się na problemy prawne. Często gdy osoba bliska umiera nagle razem ze spadkiem często mogą wiązać się problemy związane z tym, że testament denata wskazuje wiele spadkobierców co od samego początku rodzi problemy przy których warto skorzystać z porady prawnej. Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego warunkującym przejście praw majątkowych po śmierci ich właściciela. Zazwyczaj majątkowe prawa oraz obowiązki zmarłego przechodzą na inny podmiot i nie wygasają.

Definicja prawa administracyjnego

Prawo administracyjne dotyczy procesów administracyjnych administracji rządowej oraz samorządowej. Pozwala określić sposoby powołania, kompetencje, działalność i odpowiedzialność administracji rządowej i samorządowej. Reguluje stosunki pomiędzy organami administracji a obywatelem. Źródłem prawa jest Kodeks postępowania administracyjnego oraz akty wydawane przez różne organy administracji rządowej i samorządowej.

Obywatel a proces administracyjny

Obywatel będący w sądzie lub urzędzie może podlegać sytuacji, którą można określić jako postępowanie lub proces administracyjny. Obywatel podlega wówczas konkretnie określonym w przepisach prawnych czynnościom, które podejmowana są przez organy administracyjne, aby rozstrzygnąć problem, który powinniśmy zbadać, a następnie o nim orzec. Każdy obywatel, który uczestniczy w procesie administracyjnym może otrzymać decyzję administracyjną lub postanowienie.

Czym jest decyzja administracyjna?

Decyzja administracyjna jest to akt prawny, wydawany przy współpracy z organami administracji z zakresu ich kompetencji. Może on dotyczyć: cofnięcia lub przyznania obywatelowi określonych uprawnień jak na przykład nakaz, zakaz lub licencja. W momencie gdy decyzja organu administracyjnego zmienia prawną sytuację obywatela, mamy do czynienia wówczas z decyzją konstytutywną. Jeśli decyzja potwierdza sytuacją prawną wówczas mowa jest o decyzji deklaratoryjnej.

Postanowienie administracyjne

Jest to akt organu administracyjnego, związany z kwestiami proceduralnymi, które wynikły w trakcie postępowania administracyjnego na przykład sprostowanie błędów lub zawieszenie postępowania. Zawiera ono taką samą budowę jak decyzja administracyjna, oprócz uzasadnienia, z którym mamy do czynienia tylko wtedy gdy możliwe jest odwołanie.

Definicja prawa pracy

Prawo pracy to grupa norm prawnych powiązanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz ich pracodawców. Jest to gałąź prawa cywilnego zajmująca się tylko pracą, które pracownik podjął się wykonania z własnej woli. Jasno definiuje podstawowe zasady, które obowiązują zarówno pracodawców jak i pracowników do określonych kwestii. Najważniejsze pojęcia w prawie pracy to: pracownik, pracodawca a także stosunek pracy.

Pojęcia prawa cywilnego

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która obejmuje zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe a także niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnym oraz innym podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów.

W prawie cywilnym możemy znaleźć następujące działy kodeksowe:

 - prawo spadkowe
 - prawo zobowiązań
 -prawo rzeczowe
 - prawo autorskie

    Copyright 2023

    Seomood
    cross