Przepisy prawne - Sprawa rozwodowa

Rozpad małżeństwa to niezwykle ciężkie i stresujące przeżycie. To moment, gdy związek, który kiedyś wydawał się nierozerwalny, nagle przestaje funkcjonować. Orzeczenie rozwodu stanowi formalny akt zakończenia małżeństwa w takiej sytuacji. Niemniej jednak, nie zawsze wystarczy jedynie złożenie wniosku o rozwód Białystok, aby go uzyskać. Istnieją określone przepisy prawne, które muszą być spełnione - przesłanki rozwodu.

Przesłanki pozytywne to okoliczności, które muszą zaistnieć, żeby sąd mógł orzec rozwód, natomiast przesłanki negatywne to aspekty, po których wystąpieniu rozwiązanie małżeństwa staje się znacznie trudniejsze lub niemożliwe.

W przypadku przesłanek pozytywnych, czyli tych niezbędnych do zakończenia małżeństwa, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd może orzec rozwód jedynie wtedy, gdy między małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Zupełny rozkład pożycia - Co oznacza to w praktyce?

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego to sytuacja, w której relacje między małżonkami są tak poważnie zepsute, że niemożliwe jest ich przywrócenie do dobrego stanu. Czas trwania rozkładu pożycia ma również istotne znaczenie. Im dłużej trwa rozkład, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jest on trwały, ale kwestia czasu nie może być jedynym nadrzędnym kryterium. Jednak nie występują żadne konkretne ramy czasowe, sąd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie

Zupełny rozkład pożycia natomiast oznacza, że między małżonkami zerwane zostały wszystkie więzi charakterystyczne dla pożycia małżeńskiego - zarówno więź duchowa, fizyczna, jak i gospodarcza. Więź duchowa, nazywana także więzią uczuciową lub emocjonalną, dotyczy miłości, przywiązania, wzajemnego szacunku, lojalności i szczerości. Rozkład pożycia może wystąpić, gdy więź duchowa ustała po stronie obojga małżonków lub wyłącznie jednego z nich.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross