Jakie są najczęstsze powody rozwodów?

Powody rozwodów mogą być bardzo różne, jednak to sąd orzeka, czy są one dostateczne, by rozwodu udzielić. Na samym wstępie warto przybliżyć definicję rozwodu, ponieważ ma ona fundamentalne znaczenie w tym temacie. Zgodnie z przepisami, jest to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Spełnienie obu tych warunków jest kluczowe, by sąd mógł orzec o zakończeniu małżeństwa. Jeśli chcesz poznać poznać najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce, serdecznie zapraszamy do lektury tego artykuły. Przyjrzymy się z bliska, jakie przesłanki rozwodowe najczęściej padają na sali rozpraw.

Dlaczego dochodzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego?

Sprawy o rozwód często są najbardziej stresującymi przeżyciami w życiu. Według powszechnie znanej skali Holmesa, rozpad pożycia małżeńskiego może generować tyle samo stresu (a nawet więcej) niż ciężka choroba lub śmierć. Dlatego tak ważne jest, by w czasie rozwodu zagwarantować sobie odpowiednie wsparcie. Mowa tutaj między innymi o pomocy psychologicznej, jak i adwokackiej. Sprawy dotyczące rozwodów nierzadko są bardzo skomplikowane i “ciągną się” w nieskończoność, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata. Nasza kancelaria Białystok jest w stanie pomóc w napisaniu pozwu o rozwód, a także przeprowadzi przez cały proces w taki sposób, by był on jak najmniej stresujący i najkrótszy. Warto również skorzystać z darmowych porad prawnych, nawet w sytuacjach niedotyczących rozwodów. Gwarantujemy, że tego rodzaju pomoc jest najlepszą możliwą decyzją, gdy sytuacja zaczyna nas przerastać.

Rozwód powody – jak często Polacy się rozwodzą?

Zanim omówimy przesłanki do rozwodu, warto wspomnieć o tym, jak powszechnym zjawiskiem są rozwody w naszym kraju. W roku 2022 dokonano ponad 60 tysięcy rozwodów, a ich liczba z roku na rok się zwiększa. Ze względu na to, jak powszechnym zjawiskiem są obecnie rozwody, jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie są najczęstsze powody rozwodu. Jednak warto wspomnieć również o tym, że zdecydowanie częściej dochodzi do rozwodów bez orzekania o winie. Oznacza to, że żaden ze współmałżonków nie zostaje uznany winnym rozpadu małżeństwa. Jest to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów na to, by się rozwieźć. Bardzo często w takiej sytuacji nawet nie jest potrzebna pomoc kancelarii adwokackiej, w przeciwieństwie do rozwodu z winy jednego z małżonków. Wówczas należy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa, a taka sprawa może być bardzo długa i skomplikowana.

Wśród danych GUS możemy nie tylko sprawdzić liczbę rozwodów w Polsce, a także najczęstsze podstawy do rozwodu. Te dane mogą być inne w zależności od roku badania, jednak zazwyczaj są to nieznaczne różnice. Skupmy się zatem na tym, jakie są najczęstsze przesłanki rozwodu.

Powody do rozwodu – lista

 • Nadużywanie alkoholu. Raczej nie ulega wątpliwościom, że problem z alkoholem w naszym kraju jest olbrzymi. Może on również stanowić podstawę rozpadu związku małżeńskiego. Pozew rozwodowy z tego powodu najczęściej wnoszą kobiety, a sąd najczęściej orzeka winę mężczyzny. Dysproporcje w statystykach są piorunujące, ponieważ 33% spraw zakończyło się orzeczeniem winy męża, a zaledwie 2% winą żony. Poniżej znajdziesz również inne powody rozwodu z orzeczeniem o winie.
 • Niezgodność charakterów. Nie ulega wątpliwościom, że jest to dosyć szerokie i niejasne pojęcie. Prawdopodobnie z tego powodu jest to najczęstsza przyczyna rozpadu małżeństwa w Polsce. Można ją interpretować na wiele sposobów, np. jako różnice światopoglądowe, inne cele itp. Także jeśli chodzi o powody rozwodu bez orzekania o winie, to jest to najczęstsza przyczyna. Jednak nie zależy zapominać, że zdarza się, iż ten powód jest wskazywany z powodu wstydu przez osoby, które nie chcą przyznać się do bycia ofiarą zdrady lub przemocy. 
 • Niewierność małżeńska. Na podium najczęstszych przyczyn rozkładu małżeńskiego znajduje się niezachowanie wierności małżeńskiej. W tym przypadku również mężczyźni byli uznawani częściej za winnych, ponieważ niemal w 27% przypadków, gdy kobiety w 11% spraw. Zdrada małżeńska jest najczęstszą przyczyną rozkładu małżeństwa także w innych krajach.

Są to trzy najczęstsze podstawy rozwodu, stanowiące aż 81% wszystkich rozwodów w Polsce. Jednak istnieją również inne, mniej popularne przesłanki, przez które dochodzi do rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli chcesz poznać inne przesłanki orzeczenia rozwodu, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu.

Rozwód przesłanki – dlaczego dochodzi do rozwodów?

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie, powody mogą być rożne. Niestety często zdarza się, że w związku pojawia się przemoc psychiczna bądź przemoc fizyczna. Są to powszechne przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, które w tym samym czasie są przestępstwem. Częstą przyczyną są także nieporozumienia na tle finansowym, jednak w tym przypadku najczęściej sąd nie orzeka o winie. Jednak w niektórych przypadkach takie nieporozumienia mogą prowadzić do przemocy finansowej, która według statystyk najczęściej dotyczy kobiet. Wśród przesłanek rozwodowych znajduje się również naganny stosunek do członków rodziny drugiego małżonka. Zły stosunek do rodziny znów jest pojęciem dosyć szerokim, jednak dotyczy zazwyczaj nieprawidłowego traktowania bliskich drugiego małżonka, np. dzieci. Niekiedy za powód rozwodu wymienia się także niedopełnianie obowiązków małżeńskich, np. nieprzestrzeganie obowiązku wzajemnej pomocy lub zaniedbywanie wspólnego gospodarstwa domowego. Jedną z przyczyn bywa również wygaśnięcie więzi uczuciowej, zdrada emocjonalna lub wyjście na jaw zachowań ukrytych przed zawarciem małżeństwa. Argumentem do rozwodu może być również uzależnienie. Alkoholizm lub innych nałóg partnera może być wystarczającą przesłanką do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy zawinionego.

Jakie są negatywne przesłanki rozwodu?

Należy również wspomnieć o tym, że istnieją przesłanki rozwodu pozytywne i negatywne. Jednak jakie są przesłanki negatywne rozwodu i co to oznacza? W największym skrócie, takie przesłanki uniemożliwiają orzeczenie przez sąd rozwodu. Wyróżnia się trzy negatywne przesłanki, a mianowicie:

 • Jeśli w przypadku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci.
 • Jeśli orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
 • Jeśli pozew o rozwód wnosi strona winna rozkładowi pożycia, a drugi z małżonków odmawia zgody na rozwód.

Jakie są przesłanki pozytywne rozwodu?

By sąd mógł orzec rozwód, muszą wystąpić pozytywne przesłanki rozwodu. Jednak czym one dokładnie są? Mianowicie są to okoliczności potwierdzające, że nastąpił faktyczny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Mimo, iż mogą one prowadzić do orzeczenia rozwodu, to w międzyczasie sąd nie może stwierdzić żadnych przesłanek negatywnych. Wówczas orzeczenie rozwodu jest niemożliwe.

Rozwiązanie małżeństwa – skorzystaj z pomocy

Przyczyny rozwodowe mogą być różne. Jednak przy rozstaniu występuje wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Niekiedy sąd zabrania orzekania rozwodu danego małżeństwa, co może być dużym obciążeniem dla obojga partnerów. Podobnie jest w przypadku orzekania władzy rodzicielskiej lub podziału majątku po rozwodzie Białystok. Chcąc się rozwieść warto skorzystać z profesjonalne pomocy prawnej. Wiele osób poszukuje adwokata rozwód, by ten pomógł im w sprawie i pozwolił na zaoszczędzenie czasu swoim klientom. Jest to zdecydowanie możliwość, którą należy wziąć pod uwagę, jeśli przygotowujemy się do rozwodu.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross