Zdalna rozprawa sądowa – co trzeba wiedzieć?

2024-06-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Pandemia wpłynęła na wiele aspektów naszego życia, w tym także na sposób przeprowadzania rozpraw sądowych. Od dnia 14 marca 2024 r. na stałe obowiązują rozprawy w formie zdalnej w sprawach cywilnych. To także oznacza, że od tego dnia adwokaci i radcy prawni muszą mieć obowiązkowo założone konta w portalach informacyjnych sądów.

Zastanawiasz się rozprawa online jak wygląda? Bądź kiedy możesz złożyć wniosek o przesłuchanie w trybie zdalnym, albo wniosek o przeprowadzenie rozprawy w trybie zdalnym? Postaramy się dziś odpowiedzieć na te pytania. Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu!

Rozprawa zdalna podstawa prawna

W lipcu miała miejsce nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), a w marcu zaczęły obowiązywać niektóre jej przepisy. Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC zostały na stałe wprowadzone. To właśnie pandemia sprawiła, że pojawiła się możliwość przeprowadzenia posiedzenia zdalnego. Na podstawie ustawy z marca 2020 r. o “szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych osób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Miały one obowiązywać do 1 lipca 2024 r, ale dzięki nowelizacji rozprawa zdalna KPC będzie możliwa także po tym czasie.

Zachęcam do sprawdzenia zakładki prawo cywilne Białystok na mojej stronie internetowej. Dowiesz się tam zdecydowanie więcej nt. posiedzeń w sprawach cywilnych.

Rozprawy sądowe online – podstawowe informacje

 • Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniono brzmienie artykułu 151 §2 k.p.c. Ten przepis daje możliwość “przeprowadzenia posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość”. Warunkiem, by rozprawa w trybie zdalnym mogła się odbyć, jest przeciwwskazań, co do takiego rozwiązania. Rozprawa online może odbyć się z urzędu lub na wniosek osoby, które chce uczestniczyć w postępowaniu internetowo.
 • Wniosek o przeprowadzenie rozprawy zdalnej powinien być złożony w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia albo wezwania na posiedzenie.
 • Sąd informuje uczestników rozprawy lub posiedzenia o możliwości przyjścia do sali sądowej, bądź o obowiązku złożenia wniosku o uczestnictwo w rozprawie online. W tym przypadku termin wynosi 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Sprawa sądowa online – jak to wygląda w praktyce?

 • “Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (posiedzenie zdalne), jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na charakter czynności, które mają być dokonane na posiedzeniu, a przeprowadzenie posiedzenia zdalnego zagwarantuje pełną ochronę praw procesowych stron i prawidłowy tok postępowania. W takim przypadku na sali sądowej przebywają sąd i protokolant, a pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu nie muszą przebywać w budynku sądu prowadzącego postępowanie. Zapis obrazu i dźwięku z czynności procesowych odbywających się na sali sądowej przekazuje się do miejsca przebywania tych uczestników posiedzenia, którzy zgłosili zamiar zdalnego udziału w posiedzeniu sądu, oraz z miejsca przebywania tych uczestników posiedzenia do budynku sądu prowadzącego postępowanie”.

Ten przepis dotyczy jedynie możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego, ale jeśli rozprawa będzie odbywała się przy “zamkniętych drzwiach”, to nie może być przeprowadzona w takiej formie.

 • Przewodniczący składu może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia zdalnego na wniosek osoby, która ma uczestniczyć w posiedzeniu i wskazała adres poczty elektronicznej. 
 • Osoba biorąca udział w zdalnym posiedzeniu jest zobowiązana poinformować sąd o miejscu, w którym przebywa, a także musi zrobić wszystko, by warunki w miejscu pobytu licowały z powagą sądu i nie stanowiły przeszkody do dokonania czynności procesowych. W przeciwnym wypadku lepszym wyborem jest osobiste stawiennictwo na sali sądowej.

Wniosek o przeprowadzenie rozprawy online – porady

 • W ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia albo wezwania na posiedzenie należy złożyć wniosek o rozprawę zdalną. Musi się to odbyć też najpóźniej na 3 dni robocze przed jej terminem. Więc termin na złożenie wniosku wynosi 7 dni; to właśnie w nim informujemy też sąd o sposobie przyłączenia się do posiedzenia zdalnego.
 • Istnieje także możliwość przesłuchania świadka zdalnie, ale na taki wniosek o rozprawę online może nie zgodzić się strona. Nie dotyczy to przesłuchania osoby przebywającej w budynku innego sądu, ale osoby, która chciałaby zostać przesłuchana w ramach posiedzenia zdalnego.
 • Jeśli wniosek o rozprawę zdalną KPC zostanie rozpatrzony pozytywnie i obie strony zdecydują się na rozprawę zdalna, sąd na min. 24 godziny przed terminem posiedzenia informuje o tym.
 • Zgodnie z nowym brzmieniem art. 235 KPC, we wniosku dowodowym można domagać się przeprowadzenia dowodu w ramach spotkania online

Udział w posiedzeniu zdalnym – podsumowanie

 • Zarządzając przeprowadzenie posiedzenia zdalnego przewodniczący może zastrzec, że konkretna osoba musi znajdować się w budynku innego sądu.
 • Sąd wzywając na posiedzenie zdalne informuje uczestników o możliwości stawiennictwa w inny sposób.
 • Jeśli chodzi o rozprawy karne online, to mogą odbywać się jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 • Rozprawa online wniosek możesz napisać samodzielnie.
 • Rozprawa zdalna nie różni się niczym od tej przeprowadzonej tradycyjnie.
 • Rozprawy zdalne są możliwe dzięki zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Jeżeli interesuje Cię Białystok prawnik, to koniecznie się ze mną skontaktuj. Chętnie pomogę napisać pozew o alimenty Białystok, a także udzielam darmowych porad prawnych Białystok. Dobry prawnik to klucz do sukcesu w czasie rozprawy. Już dziś zaufaj mi i postaw na profesjonalizm!

Pamiętaj także, że jeżeli będzie kiedyś brać udział w takiej rozprawie sądowej, to koniecznie przed spotkaniem sprawdź wymagania sprzętowe. Warto upewnić się kilka razy, że wszystko działa bez zarzutu. Nie bez znaczenia jest tez przestrzeń, które powinna być odpowiednio przygotowana do takiego spotkania.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross