Wezwanie do sądu - co zrobić?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Bardzo dużo osób nie wie, co zrobić, kiedy otrzymało się wezwanie do sądu. Wiele zależy tutaj od formy wezwania, ponieważ są sprawy cywilne, jak i karne.

Jeśli dostało się wezwanie w charakterze świadka, stawiennictwo jest obowiązkowe. W innym wypadku za nieusprawiedliwioną nieobecność w sądzie może grozić grzywna. Kolejno sąd znowu wzywa świadka, a jeśli ten ponownie nie pojawi się na rozprawie sądowej, otrzyma ponową grzywnę, która może być jeszcze wyższa. Całkowita wysokość grzywny dla jednej osoby nie może przekroczyć 3 000 złotych. Oprócz tego sąd może również zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka, co jednak jest rzadkością. Oprócz tego świadek jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które związane są z jego nieusprawiedliwioną nieobecnością na rozprawie sądowej.

Niestety niestawienie się na rozprawie w charakterze świadka bywa bardzo dotkliwe. Jednakże zawsze istnieje możliwość zażalenia na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie jego skazania na grzywnę. Warto pamiętać, że w procesie z przedsiębiorstwem windykacyjnym, bądź bankiem stawiennictwo nie jest obowiązkowe, nawet w przypadku, kiedy sąd tak postanowi. Jest jeden skutek niestawiennictwa. Mowa tutaj o tym, że sąd pominie dowód z przesłuchania strony. W przypadku sprawy karnej, świadek ma obowiązek stawić się na rozprawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, warto skierować się po porady prawne Białystok, które oferuje moja kancelaria adwokacka Białystok.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross