Rozstanie i sprawa rozwodowa to z pewnością trudny czas dla każdej pary. Często wiąże się to z konfliktem, koniecznością podziału majątku, walką o majątek. Sytuacje jest jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy należy uregulować kontakty rodzica z dzieckiem. Sytuacja, w której jeden z rodziców utrudnia lub uniemożliwia kontakty z dzieckiem wcale nie jest rzadkością. Może być to związane z próbą uzyskania wyższych alimentów lub chęcią zemsty na partnerze. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w tym momencie najbardziej cierpi dziecko, które najczęściej nie zdaje sobie sprawy co się wokół niego dzieje. Co zrobić w sytuacji kiedy matka utrudnia kontakt z dzieckiem? Jaka jest kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Ile wynosi grzywna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Dowiedz się tego razem z nami!

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem kodeks karny. Na czym polega?

Na czym polega utrudnianie kontaktów z drugim rodzicem? Może ono przybierać rozmaite formy, jednak do najpopularniejszych działań należy:

 • wywożenie dziecka,
 • manipulowanie zachowaniem dziecka.

Takie zachowanie nosi miano “alienacji rodzicielskiej”, a jego charakter do złudzenia przypomina przemoc psychiczną i emocjonalną. Jej celem jest zniszczenie relacji, którą dziecko posiada z rodzicem. Dobro dziecka jest w takiej sytuacji kompletnie ignorowane, a sam maluch jest narażony na ogromny stres. Jest zastraszony, a jego poczucie bezpieczeństwa zostało doszczętnie zniszczone. Utrudnianie widzenia z dzieckiem często skutkuje koniecznością odbycia terapii lub częstych wizyt u psychologa.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przed rozwodem może być realizowane za pomocą wielu działań. Może być to próba przekupienia dziecka, oferowanie różnych pokus. Jeżeli dziecko zdecyduje się na wizytę u jednego z rodziców, ten drugi proponuje atrakcyjną wycieczkę lub wymarzoną zabawkę. W przypadku ustalenia władzy rodzicielskiej to sąd ustala zasady wychowania dziecka przed jednego opiekuna oraz zasady kontaktów drugiego rodzica z małoletnim. Takie ustalenia należy bezwzględnie akceptować i je przestrzegać.

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem? Gdzie zgłosić taki przypadek?

Jeżeli zastanawiasz się gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem, śpieszymy z odpowiedzią. W celu zabezpieczenia kontaktów należy podjąć konkretne działania. Wstąpienie na drogę sądową może okazać się nieuniknione. Warto wtedy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim. W taki sposób rozpocznie się postępowanie sądowe, które będzie miało na celu umożliwienie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Konieczne będzie zaplanowanie i ustalenie konkretnego harmonogramu widzeń, w którym zawarte będą takie terminy jak:

 • okres wakacyjny,
 • okazjonalne uroczystości,
 • ferie zimowe,
 • rok szkolny.

Taki wniosek o ustalenie kontaktów należy złożyć do najbliższego miejscu zamieszkania dziecka sądu rejonowego. Wniosek w sprawie kontaktów z dzieckiem należy złożyć w oddziale do spraw rodzinnych lub opiekuńczych. Dodatkowo osobiste doręczenie nie jest konieczne. Można zrobić to za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. 

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego radcy prawnego. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to poważna sytuacja, dlatego wsparcie adwokata może okazać się nieocenione.

Wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – pozew dotyczący realizacji kontaktów z małoletnim 

Jednym z zadań sądu jest ustalenie konkretnych działań z zakresu usystematyzowania kontaktów dziecka z drugim rodzicem. Taka decyzja jest rozstrzyga spór pomiędzy rodzicami niezależnie od miejsca zamieszkania małoletniego. Realizowanie kontaktów może przybierać różne formy, takie jak zabieranie dziecka z miejsca zamieszkania, utrzymywanie stałej korespondencji, bezpośredni kanał kontaktu lub porozumiewanie się na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Zarówno kontakty matki, jak i ojca z dzieckiem są równe wobec prawa, a sąd ustala ich formę oraz częstotliwość. 

Podobnie wygląda sprawa o zmianę wykonywania kontaktów z dzieckiem. Chcąc dokonać zmiany poprzednich ustaleń, należy ponownie złożyć do sądu wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem. Dokument powinien zawierać oznaczenie, że dotyczy zmiany poprzedniego orzeczenia. Podstawowy wzór wniosku o utrudnianie kontaktów z dzieckiem można znaleźć na stronach internetowych z zagadnieniami prawnymi.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę – wniosek o zabezpieczenie kontaktów 

Warto pamiętać, że samo złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim powinno zawierać także odnośnik dotyczący zabezpieczenia powyższych kontaktów. W uproszeniu chodzi o to, aby usystematyzować temat opieki nad dzieckiem na czas trwania postępowania.

Pozew o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy matka utrudnia kontakt ojcu ze swoim dzieckiem, rodzić może szukać pomocy na drodze sądowej. Zdarzają się sytuacje, że jeden rodzić ogranicza drugiemu kontakty z dzieckiem tak skutecznie,  że małoletni taci z nim połączenie na wiele miesięcy. W takiej sytuacji konieczna jest interwencja sądu rejonowego. W tym celu należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Oznacza to, że gdy matka stosuje utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem, będzie zmuszona do zapłaty określonej sumy na rzecz ojca. Taka sytuacja dotyczy obojga rodziców w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem. 

Surowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Co grozi za utrudnianie kontaktów?

Rodziców dziecka obowiązuje zagrożenie karą za utrudnianie kontaktów. Podstawą do takiego zasądzenie jest artykuł 598(15) kodeksu postępowania cywilnego. 

Do zadań sądu należy weryfikacja dotychczasowej częstotliwości kontaktów, które zostały zasądzone. W praktyce jest to celowe utrudnianie kontaktów z małoletnim. Jeżeli sąd podejmie decyzje, że podjęte orzeczenie zostało naruszone, każde kolejne naruszenie będzie skutkowało karą na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Wysokość kary ustala sam sąd.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem bez rozwodu – ugoda w egzekucji kontaktów na rzecz dobra dziecka

Należy pamiętać, że ograniczenie kontaktów z rodzicem najbardziej wpływa na dziecko. To jego dobro powinno być w takiej sytuacji najważniejsze. Rodzice, pomimo rozstania powinni ze sobą współpracować i polubownie ustalić kwestie dotyczące kontaktów. Małoletni nie powinien być przedmiotem kłótni i wzajemnej zemsty rodziców. Jeśli potrzebna jest pomoc prawna, najlepszym rozwiązaniem będzie kancelaria Białystok, gdzie doświadczony prawnik doradzi w kwestiach związanych z kontaktami z dzieckiem.

Utrudnianie kontaktu telefonicznego z dzieckiem. Co jeżeli dziecko nie chce utrzymywać kontaktu?

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może wynikać też z woli małoletniego. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem należ do zadań sądu, jednak nie może on zmusić dziecka do takich spotkań. W takiej sytuacji to drugi rodzic powinien być mediatorem w przedmiocie kontaktów. Z dzieckiem warto rozmawiać i zachęcać je do podjęcia spotkań z drugim rodzicem.

W takiej sytuacji warto też zwrócić się o pomoc do profesjonalnego radcy prawnego. Jest to osoba, która pomoże ustalić konkretne działania w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem. Szerokie doświadczenie i wiedza to klucz do pomyślnego rozwiązania sprawy. Prawnik pomoże Ci zabezpieczyć swoje dobro oraz interes Twojego dziecka. Specjalista, który doskonale zna prawo rodzinne podejdzie do sprawy ze zrozumieniem i podpowie Ci na jakie działania warto się zdecydować. Jeśli potrzebny jest też adwokat, który złoży pozew o alimenty Białystok lub oferuje takie usługi jak prowadzenie spraw rozwodowych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą kancelarii.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross