• reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami,
  • obrony skazanego w postępowaniu wykonawczym