• sprawy o zapłatę
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • zniesienie współwłasności
 • dział spadku
 • rozgraniczenie
 • zasiedzenie
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy o ustalenie prawa
 • o naruszenie dóbr osobistych
 • z zakresu prawa spadkowego
 • sprawy o roszczenia majątkowe
 • prawo pracy