• sprawy o podział majątku wspólnego
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o zniesienie współwłasności
  • sprawy odszkodowawcze