Jestem także mediatorem. Jako adwokat wielokrotnie brałam czynny udział w negocjacjach w prowadzonych przeze mnie sprawach. Czasem zawarcie ugody jest najkorzystniejszą opcją. Jednak nie zawsze. W podjęciu decyzji bardzo przydatna jest wiedza prawnicza i doświadczenie adwokata, który wie jakie rozwiązania są dopuszczalne przez prawo, wykonalne a jednocześnie korzystne dla Klienta.

Wiedza z zakresu mediacji przydatna jest zarówno w sytuacji , gdy reprezentuję Klienta jako Jego pełnomocnik- w zakresie prowadzenia negocjacji , jak i oceny propozycji ugody pod kątem jej zgodności z prawem , jak i korzyści płynących dla Klienta z jej zawarcia.

Wiedza z zakresu mediacji przydatna jest także do wykonywania pracy mediatora, który powinien być bezstronny i umożliwić zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody, która będzie zgodna z przepisami prawa.