Upadłość konsumencka - co warto wiedzieć?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Zdarzają się sytuacje, gdy konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) staje się niewypłacalny, czyli nie jest w stanie podołać wszystkim zobowiązaniom pieniężnym wobec wierzycieli, tak by cokolwiek zostało na zakup podstawowych środków do życia. Jedynym wyjściem zostaje wtedy złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania upadłościowego. Pomóc w tym może kancelaria adwokacka Białystok.

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Ogłoszenie upadłości ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, poprzez opracowanie planu spłaty długów oraz umorzenie częściowo lub całkowicie tych, których na pewno nie będzie w stanie spłacić. Sąd ustala, czy konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem (czy nie doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, czy działał na niekorzyść wierzycieli lub ukrywał majątek) – jeśli zostanie wykryta nieuczciwość, odrzuca wniosek.

Jeśli okazuje się, że dłużnik nie może spłacić wierzytelności, sąd wyznacza syndyka, który szacuje i spienięża jego majątek, a uzyskane środki rozdziela poszczególnym wierzycielom. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne – wstępuje w nie syndyk jako reprezentant interesów konsumenta.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross