Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć?

2023-07-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Każda osoba zadłużona szuka sposobów na to, by pozbyć się swoich długów i zobowiązań. Jednak niekiedy wyjście z długów wydaje się być tak trudnym zadaniem, że pod uwagę musimy wziąć postępowanie upadłościowe. Na czym polega upadłość konsumencka i czy w ten sposób jesteśmy w stanie uwolnić się od długów? Jak wygląda złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz kto może ogłosić upadłość konsumencka? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Co to jest upadłość konsumencka?

Na wstępnie należy wyjaśnić, czym jest upadłość konsumencka oraz na czym polega. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Oznacza to, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, wobec czego decyduje się ogłosić bankructwo.

Fundamentalnym zagadnieniem, jeśli mowa o upadłości, jest plan spłaty wierzycieli. Warto na samym wstępie zaznaczyć, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które nie niweluje długów. Całkowite oddłużenie osoby jest rzadkim przypadkiem – upadłość konsumencka w Polsce polega na oddaniu całego swojego majątku syndykowi, który poprzez majątek dłużnika zajmie się spłacaniem długów. Wiedząc już, upadłość konsumencka co to jest oraz na czym polega, warto dowiedzieć się, co się z nią wiąże.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Wiemy, co oznacza upadłość konsumencka, jednak kto może ją ogłosić? Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatem osoba prowadząca działalność, nawet tę niezarejestrowaną, nie może być w świetle prawa traktowana jako konsument. Omawiając upadłość osoby fizycznej należy wspomnieć, że każda osoba, dla której niemożliwa jest spłata zobowiązań, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać, że niewypłacalność musi zostać stwierdzona przez sąd, który sprawdzi, czy zostały spełnione wszelkie warunki.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości powinno zostać dobrze przemyślane. Dobry prawnik szczegółowo naświetla zawiłości w kontekście upadłości konsumenckiej i tłumaczy, jak dokładnie działa ta procedura. Dla wielu osób najważniejszy jest fakt, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej powstrzymuje windykację. Zatem upadłość konsumencka pozwala zapomnieć o komornikach i wszelkich innych wierzycielach. Jednak ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie jest automatycznym umorzeniem długów. W jej wyniku majątek wchodzi w skład masy upadłości, zatem uwalniamy się od długów, jednocześnie “tracąc” majątek. Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka osoby chroni ją przed komornikami oraz zapewnia jej miejsce do życia. Dłużnik musi być w stanie wynająć mieszkanie oraz zrealizować swoje podstawowe potrzeby.

Upadłość konsumencka na czym polega?

Celem ogłoszenia upadłości jest oddłużenie osoby, która nie radzi sobie ze spłatą długów. Jednak cała procedura upadłości konsumenckiej jest bardziej rozbudowana i pełna zawiłości. Osoba, wobec której została ogłoszona upadłość, oddaje swój majątek w ręce syndyka. Mowa o nieruchomościach, samochodach, a także wszelkich środkach pieniężnych na swoich kontach. Czasami istnieje możliwość zachowania części majątku, jednak wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Warto jednak dodać, że możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku. Zgodnie z przepisami ogłosić upadłość konsumenta może każda osoba fizyczna, także ta nieposiadająca majątku. 

Proces upadłości konsumenckiej – jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka wniosek może złożyć każda osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeśli mowa o warunkach, to konsument uznawany jest za niewypłacalnego, gdy przez minimum 24 miesiące jego długi przewyższają jego majątek. Jednak warunki nie są sztywno określone, a warto także podkreślić, że upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która wcale nie musi zakończyć się pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Jeśli sąd ogłosi upadłość, to dłużnik traci swój majątek, a także jego wynagrodzenie zostaje zajęte w pewnym stopniu. W następstwie dłużnik może jedynie zawierać drobne umowy życia codziennego, jak zakupy podstawowych przedmiotów (żywność, środki czystości). Konsekwencje związane z upadłością konsumencką dla wielu bywają bardzo trudne, dlatego warto dobrze dowiedzieć się, co daje upadłość konsumencka.

Wiele osób zastanawia się, jak zrobić upadłość konsumencką. Złożyć wniosek o upadłość konsumencką możemy w najbliższym naszemu miejscu zamieszkania sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym. Możemy wysłać go listownie, albo zanieść osobiście.

Jakie długi obejmuje upadłość konsumencka?

Wiedząc, jak działa upadłość konsumencka oraz czym dokładnie jest bankructwo konsumenckie, powinniśmy przyjrzeć się temu, jakie długi obejmuje. Objęte postepowaniem są długi:

 • zobowiązania bankowe i pozabankowe (kredyty, pożyczki),
 • zaległości podatkowe,
 • zadłużenia w ZUS,
 • długi związane z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą,
 • nieopłacone rachunki,
 • zobowiązania wobec innych osób fizycznych.

Jednak nawet w sytuacji, gdy uda się nam skutecznie złożyć wniosek o upadłość, nie wszystkie długi mogą zostać umorzone. Mowa o:

 • długi alimentacyjne oraz wynikające z tytułu odszkodowania,
 • grzywny orzeczone przez sąd,
 • orzeczone przez sąd zobowiązania do zapłaty wynikające z przestępstwa,
 • nieujawnione zobowiązania,
 • długi powstałe po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Co się zmienia z dniem ogłoszenia upadłości?

Upadłość konsumencką ogłasza sąd na podstawie przebiegu całego procesu. Jeśli jednak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to co zmieni się w życiu dłużnika? Przede wszystkim, zostanie on pozbawiony swojego majątku, który przejdzie w ręce syndyka, mającego za zadanie spłacenie wierzycieli. Część wynagrodzenia również będzie regularnie pobierana z tytułu spłaty wcześniejszych zobowiązań. Dłużnik prawdopodobnie będzie musiał zmniejszyć swoje koszty utrzymania, ponieważ wszelkiego rodzaju opłaty i rachunki, powstałe po ogłoszeniu upadłości, wciąż będzie musiał spłacać. Co więcej, informacja o upadłości zostanie ogłoszona publicznie. Te informacje zostaną także przekazane przez syndyka pracodawcom oraz wierzycielom.

Koszty związanie z ogłoszeniem upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami, które majątek dłużnika powinien pokrywać. W przeciwnym przypadku, sąd może odrzucić wniosek. Przede wszystkim są to koszty postepowania, które w trybie uproszczonym wynoszą od 4 do 7 tysięcy złotych, a w trybie zwykłym mogą przekroczyć 10 tysięcy złotych. Opłata za złożenie wniosku to koło 30 zł, a wynagrodzenie syndyka jest różne, w zależności od miejsca zamieszkania.

Jednak największą “opłatą” za ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest oczywiście wyrzeczenie się całego swojego majątku, który musi wystarczyć nie tylko na pokrycie wyżej wymienionych kosztów, a także wszelkich zaciągniętych długów. Co więcej, te koszty mogą zmieniać się z roku na rok. Samo porównanie roku 2023 do 2024 może sprawić, że zobaczymy różnicę pomiędzy kosztami procesowymi.

Skorzystaj z pomocy prawnej!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest trudnym procesem, który wymaga pewnych przygotowań. Warto w tej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalisty, który dokładnie wytłumaczy, czym jest i co powoduje upadłość konsumencka. Dobry prawnik przeprowadzi Cię przez cały proces, który niekiedy bywa długi i wyczerpujący. Jednak tylko w taki sposób zapewnisz sobie spokój i uwolnisz się od wierzycieli. Jeśli mieszkasz w Białymstoku i interesuje Cię rzetelna pomoc prawna dotycząca wielu gałęzi prawa, jak np. prawo cywilne, to koniecznie odwiedź tę stronę internetową. Dobry Białystok prawnik to najlepsza pomoc w wielu sytuacjach.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross