Skutki niestawiennictwa na rozprawie

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Skutki niestawienia się na rozprawie są różne i zależą od strony procesu. Powód i pozwany mają inne zobowiązania co do stawiennictwa na rozprawie. Przed zrezygnowaniem z pójścia na rozprawę, należy prześledzić przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które dostępne są chociażby na stronach sejmowych. Dzięki temu będzie miało się pewność, czy niestawiennictwo na rozprawie nie będzie niosło za sobą żadnych konsekwencji. Warto nadmienić, że jeśli jest się pozwanym w sprawie majątkowej i nie stawi się na rozprawie, istnieje możliwość, że Sąd przyzna na nasze miejsce kuratora, którego zadaniem będzie dbanie o nasze interesy. Praca kuratora jest odpłatna i w przypadku odrzucenia pozwu, koszty kuratora poniosą pozywający. W przypadku przegranej można spodziewać się tego, iż kurator taki będzie musiał zostać opłacony, ponieważ jego praca nominowana jest z urzędu.

Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto znać obowiązujące przepisy prawa. Jeśli nie jest się pewnym tego, jak postępować przed Sądem, należy jak najszybciej udać się do prawnika, czyli adwokata lub radcy prawnego, który będzie reprezentował interesy przed Sądem. Prawnicy potrzebują pełnomocnictwa od swojego klienta, aby móc legalnie te interesy bronić. Pomóc może kancelaria adwokacka Białystok, więc warto odwiedzić naszą placówkę.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross