Co warto wiedzieć o pozwie alimentacyjnym?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Alimenty to forma świadczeń, które członek rodziny jest zobowiązany płacić na swojego krewnego, jeśli nie jest on zdolny utrzymać się samodzielnie. Najczęściej słyszy się o obowiązku alimentacyjnym w kontekście rodzica oraz dziecka, ale warto wiedzieć, że możliwość wnioskowania o alimenty dotyczy również byłych współmałżonków, a także niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania rodziców. Znajdująca się w jednej z takich sytuacji osoba może wstąpić na drogę sądową i wytoczyć pozew o alimenty Białystok.

Pozew alimentacyjny – najważniejsze informacje

Aby rozpocząć postępowanie alimentacyjne, należy złożyć odpowiednie pismo. Powinno ono spełniać ogólne warunki pisma procesowego i być złożone w sądzie odpowiedniej instancji. Oznacza to Sąd Rejonowy właściwy według zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania alimentów lub jednostki pozwanej.

Następnym krokiem jest udokumentowanie faktu, iż spełniamy wymogi uprawniające nas do otrzymania świadczenia alimentacyjnego. Do tego należy posiadać listę kosztów, które ponosimy. Bardzo ważnym jest, aby przedłożyć dowody naszych wydatków, celem uzasadnienia pozwu. W piśmie należy także zawrzeć informacje na temat dokładnej kwoty świadczeń, jakiej będziemy się domagać. Złożenie pozwu o alimenty nie podlega opłacie sądowej, z wyjątkiem sytuacji gdy wnosimy o pomoc adwokata.

Proces alimentacyjny zdecydowanie nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego warto się do niego dobrze przygotować i zapoznać z informacjami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pomóc może adwokat Białystok.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross