Kontakty z dzieckiem - jak się je ustala?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Dziecko potrzebuje kontaktów ze swoimi rodzicami bądź opiekunami, nawet jeśli dochodzi pomiędzy nimi do rozwodu. W takich sytuacjach kluczową zasadą jest kierowanie się dobrem dziecka, a sposób i częstotliwość kontaktów powinni wspólnie ustalić rodzice bądź opiekunowie.

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Zgodnie z przepisami, prawo do kontaktu z dzieckiem mają rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także powinowaci w linii prostej. Poza tym również inne osoby, które przez dłuższy czas sprawowały nad nim opiekę. Ustalenie kontaktów z dzieckiem, w tym ich częstotliwość, ustalają między sobą rodzice bądź opiekunowie. Jeśli rodzice nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia, to można skorzystać z pomocy mediatora, a ostateczną decyzję podejmuje sąd rodzinny. Nasza kancelaria adwokacka Białystok może pomóc w tym procesie.

Kontakty z dzieckiem – co to znaczy

Jako kontakty z dzieckiem rozumie się nie tylko wspólne mieszkanie czy widywanie się przez określony czas i w określone dni, ale również rozmowy, które mogą toczyć się za pośrednictwem telefonów, poczty lub kamery z użyciem Internetu. Zawsze najważniejsze jest w tej sprawie dobro dziecka, więc nie można doprowadzić do sytuacji, aby było ono pozbawione kontaktu z jednym z rodziców czy innych opiekunów, jeśli do tej pory widywało się z nimi regularnie. Aby dowiedzieć się więcej w tym temacie, umów się na porady prawne Białystok.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross