Jak zgodnie z prawem prowadzić biznes online?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Biznes online staje się coraz bardziej popularny i więcej firm online pojawia się polskim rynku. Nic dziwnego, w końcu biznes tego rodzaju ma ogromny potencjał i dlatego przyciąga tak wielu chętnych. Z jednej strony nie ma żadnych ograniczeń – można prowadzić firmę gdzie się chce i jaką chce, a z drugiej strony założenie takiego biznesu potrafi być czasochłonne i robi zbyt dużo komplikacji. Dużym atutem prowadzenia firmy internetowej jest to, że może ona mieć międzynarodowy charakter! Zatem jak zgodnie z prawem prowadzić biznes online?

Zanim padnie decyzja o założeniu biznesu online, należy skrupulatnie zapoznać się z przepisami prawa, które regulują działalność o takowym charakterze. Dla początkujących laików największe znaczenie będzie miał artykuł 5 ustawy – Prawo Przedsiębiorców, który mówi, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z powyższego przepisy wynika, że możliwe jest prowadzenie działalności, która nie będzie zarejestrowana i jednocześnie będzie prowadzona przez osobę fizyczną. Należy wówczas spełnić dwa warunki:

  1. dochody osoby fizycznej w żadnym miesiącu 2022 roku nie mogą przekroczyć kwoty 1505,00 zł – czyli 50% liczonego od wynagrodzenia minimalnego.
  2. w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywano działalności gospodarczej.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto zobaczyć, co oferuje kancelaria adwokacka Białystok i zasięgnąć porady prawnej.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross