Jak ustalić wynagrodzenie z prawnikiem?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Z punktu widzenia interesów klienta, kluczowa jest kwestia kosztów usług świadczonych przez radców prawnych lub adwokatów. W tym artykule wyjaśnimy, jak uzgodnić wynagrodzenie z prawnikiem.

Stawki pełnomocnika

Minimalne stawki pełnomocnika w danych sprawach są określone w rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczy to jednak postępowań prowadzonych przed sądem, więc rozporządzenia nie obejmują wszystkich rodzajów spraw. Jeśli chodzi o doradztwo prawne, ceny usług nie są uregulowane w żaden sposób. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest stosowanie przez prawnika stawek niższych niż minimalne.

Wynagrodzenie adwokata

Adwokat lub radca prawny może w wyjątkowych okolicznościach obniżyć swoje wynagrodzenie, jednak to powody leżące po stronie klienta powinny być głównym motywem takiego działania. Tego typu instytucja nie może być jednak nadużywana i można ją stosować sporadycznie. W umowie zawartej z klientem jest precyzyjnie uregulowana wysokość wynagrodzenia pełnomocnika zawodowego. Warto dodać, że umowa może być ustna lub zawarta na piśmie. Sporządzenie umowy na piśmie jest zalecane w przypadku kosztownych postępowań. Sprawdź, jaki cennik funkcjonuje na adwokat Białystok.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross