Fałszowanie dokumentów jest w Polsce jest niestety dosyć powszechną praktyką. Podpisanie się za kogoś jest zabronione i trzeba o tym koniecznie pamiętać. Warto mieć na uwadze, że poważne konsekwencje prawne może pociągać za sobą fałszywy podpis na dokumencie.

Podrabianie podpisów

Czym skutkuje fałszowanie podpisów? Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że za podrobienie podpisu można nawet pójść do więzienia. Podpisanie się za kogoś jest karalne i trzeba o tym pamiętać. To przestępstwo jest szczegółowo uregulowane w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Osoba, która podrabia lub przerabia dokument w celu użycia za autentyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karę grzywny lub karę ograniczenia wolności także można otrzymać za złożenie fałszywego podpisu. Nie ma tak naprawdę znaczenia, czy podrabiamy oryginał dokumentu, czy też kserokopię. Warto podkreślić, że identycznej karze podlega osoba, która wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Sprawdź nasze porady prawne Białystok, które oferuje kancelaria adwokacka.

Konsekwencje prawne

Sąd wymierza karę grzywny w stawkach dziennych. Jedna stawka dzienna może być wymierzona w wysokości od 10 zł do 2000 zł. Od możliwości zarobkowych sprawcy uzależniona jest głównie wysokość stawki. Kara ograniczenia wolności może polegać również na potrąceniu wynagrodzenia na wybrany cel społeczny. Jeśli nie ma żadnych rzeczowych dowodów to jedynymi dowodami w sprawie są zeznania pokrzywdzonych osób. Należy od razu zgłaszać fałszywe dokumenty.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross