Dozór elektroniczny - co warto wiedzieć

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Osoby skazane za różnego rodzaju przestępstwa najczęściej otrzymują karę pozbawienia wolności. Nie zawsze jednak kara musi być odbywana w więzieniu. Coraz częściej przez sądy wykorzystywany jest system dozoru elektronicznego. Na czym to rozwiązanie polega?

Czym jest system dozoru elektronicznego?

Ogólnie rzecz ujmując, jest to system, który pozwala osobie skazanej odbyć karę poza murami więzienia. Skazany w ramach tego rozwiązania odbywa karę w swoim miejscu zamieszkania. Dozór elektroniczny ogranicza jednocześnie możliwość opuszczenia wskazanego miejsca pobytu. Skazanemu zakładane jest specjalne urządzenie przypominające bransoletkę z wbudowanym nadajnikiem. Zwykle urządzenie to zakładane jest na nogę. Osoba podlegająca dozorowi elektronicznemu jest stale monitorowana. W momencie, w którym opuści wyznaczone miejsce pobytu, nadajnik natychmiast prześle informację odpowiednim służbom. Warto tu podkreślić, że dozór elektroniczny nie oznacza, że skazany musi przebywać całą dobę w miejscu zamieszkania. Może prowadzić życie społeczne i pracować, ale w miejscu wskazanego pobytu musi przebywać o wyznaczonych porach. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto skorzystać z usługi takiej jak porady prawne Białystok.

Kiedy stosowany jest system dozoru elektronicznego?

O tym, czy wobec skazanego może zostać zastosowany dozór elektroniczny, decyduje sąd. Aby było to możliwe, kara nie może przekraczać 1,5 roku, a skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu. W takich sprawach może pomóc kancelaria adwokacka Białystok.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross