Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Bardzo często można spotkać się z dwoma pojęciami, które funkcjonują obok siebie, a znaczą co innego. Chodzi o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Jakie są różnice?

Co to jest odszkodowanie?

Na początek warto wyjaśnić, czym jest odszkodowanie. Mianowicie jest to świadczenie, którego może się domagać poszkodowana osoba za szkodę materialną, jaką jej wyrządzono. Odszkodowanie może być wymagane od sprawcy bądź podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za szkodę, czyli na przykład od zakładu ubezpieczeń.

Czym jest zadośćuczynienie?

Drugie pojęcie nieco różni się od pierwszego. Przede wszystkim zadośćuczynienie jest rekompensatą finansową, która jest wypłacana wskutek powstania szkody niemajątkowej. Ta rekompensata ma na celu złagodzenie cierpień i krzywd psychicznych, których doznała dana osoba.

Różnice pomiędzy zadośćuczynieniem a odszkodowaniem

Pierwszą podstawową różnicą jest to, że zadośćuczynienie dostaje się za krzywdę, a odszkodowanie za szkodę. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o cierpienia natury psychicznej, które czasami ciężko jest wycenić. Odszkodowanie otrzymuje się za straty materialne. Znacznie trudniej jest otrzymać zadośćuczynienie niż odszkodowanie, gdyż jest to świadczenie fakultatywne. W tej sprawie może pomóc adwokat Białystok, dlatego warto się skontaktować i dowiedzieć więcej w tej kwestii.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross