Czy radcę prawnego obowiązuje tajemnica zawodowa?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Radca prawny Białystok to zawód zaufania publicznego. Udziela porad prawnych, sporządza opinie i opracowuje projekty aktów prawnych. Jako pełnomocnik lub obrońca reprezentuje klientów przed sądami i urzędami. Może wykonywać swój zawód we własnej kancelarii, więc warto go odwiedzić. Jednym z nieodzownych elementów zawodu radcy prawnego jest tajemnica radcowska. Stanowi ona podstawę relacji między pełnomocnikiem, a jego klientem. Gwarantuje prawidłowy i sprawiedliwy przebieg procesu. Tajemnica zawodowa radcy prawnego ma szeroki zakres. Zgodnie z przyjętymi zasadami, radca prawny powinien zachować w tajemnicy wszystkie informacje, jakie uzyskał w związku z udzielaniem pomocy prawnej klientowi. Dotyczy to akt i materiałów w nich zawartych, wiadomości, dokumentów i notatek powstałych w związku z prowadzeniem danej sprawy. Tajemnicą zawodową radcy prawnego objęta jest również jego korespondencja z klientem i informacje o sprawie, jakie pozyskał przed podjęciem czynności zawodowych. Odwiedzając takie miejsce jak kancelaria adwokacka Białystok klient nie musi więc obawiać się, że jakiekolwiek informacje o jego sprawie zostaną ujawnione bez jego wiedzy i zgody.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross