Co zrobić, kiedy zostałem pozwany?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Może zdarzyć się, że wśród standardowej poczty znajdować będzie się list z pozwem. Wiele osób wtedy panikuje i zaczyna chaotycznie szukać informacji w Sieci na temat tego, co zrobić, kiedy zostało się pozwanym. Oczywiście nie należy ignorować takiego pisma, ponieważ sprawa nie rozwiąże się samoistnie, jednak warto zachować rozsądek. Jak zatem należy postępować, kiedy otrzymało się pozew?

Na pewno wszelka panika jest niewskazana. Warto zebrać myśli w spokoju i zorientować się w alternatywach. Przede wszystkim trzeba określić, czy pozew ma jakiekolwiek podstawy, czyli czy jest rzeczywiście skierowany do nas. Jeśli pozew jest wydany w postępowaniu upominawczym, warto wnieść sprzeciw z zachowaniem wskazanego terminu. Spowoduje to przede wszystkim wstrzymanie sprawy oraz skierowanie jej z toru rozpatrywania zaocznego do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Oczywiście tylko wtedy, gdy powód będzie dalej dochodził swoich roszczeń, co jest wysoce prawdopodobne.

Sąd odpowiedni dla miejsca zamieszkania po przejęciu sprawy wystosuje kolejne pismo, na które także należy odpowiedzieć w terminie. Brak odpowiedzi może skutkować przegraną powoda. Jednak tym razem wraz z pozwem, powód otrzyma również pełną dokumentację stanowiącą dowód w rzekomej sprawie. W odpowiedzi należy jasno oraz wyraźnie zaznaczyć, że stanowi ona prośbę o oddalenie powództwa. Warto również na tym etapie wymienić wszelkie posiadane dowody, które poprą wniosek, gdyż w późniejszym czasie ich zgłoszenie będzie niestety niemożliwe.

Co ważniejsze, należy także zorientować się czy roszczenia powoda nie są przedawnione. W zależności od sprawy, przedawnienie następuje po kilku latach i zdarza się, że pomimo upływu czasu powód nie rezygnuje z próby uzyskania należnych niegdyś pieniędzy.

Z prostszymi sprawami można poradzić sobie samodzielnie. Jednakże istnieje wiele kancelarii, których pracownicy wesprą w powstrzymaniu postępowania oraz jego oddaleniu, a także udzielą cennych wskazówek. Zobacz, co oferuje nasza kancelaria adwokacka Białystok, do której możesz zwrócić się o pomoc nie tylko w przypadku otrzymania pozwu.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross