Co zrobić kiedy pracodawca niw wypłaca wynagrodzenia?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Co może zrobić zatrudniony, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia? Jak wiadomo, takie sytuacje są dość częste, dlatego warto wiedzieć, co zrobić w przypadku pojawienia się takiego problemu.

Brak wynagrodzenia za pracę

Pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, może dochodzić swoich roszczeń w czasie trwania umowy oraz wtedy, gdy już nie pracuje. Warto poznać prawa pracownicze, w tym celu należy zapoznać się z przepisami Kodeksu Pracy, czyli ustawy, która przedstawia obowiązki i prawa pracowników i pracodawców. Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, to nie należy się obawiać tego, że pieniądze nigdy nie trafią na nasze konto. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy i umiejętności, należy skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Warto nadmienić, że pracownik dochodzący swoich praw nie musi wnosić opłaty od pozwu, ponieważ jest on zwolniony aż do kwoty 75 tysięcy złotych. Przed przejściem na drogę sądową należy wystosować pismo, które jest wezwaniem do zapłaty. Pismo to należy wysłać na adres swojego pracodawcy.

W takich sprawach może pomóc adwokat Białystok. Zapytaj o porady prawne Białystok i dowiedz się więcej w tej kwestii.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross