Co to jest apelacja?

2023-03-01
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna

Warto wiedzieć o tym, że wydany wyrok przez sąd pierwszej instancji nierzadko jest mało satysfakcjonujący dla strony procesu. Z tego powodu od każdego wyroku sądowego pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy. Mowa tutaj o apelacji, która często jest stosowana w Polsce.

Okazuje się, że podstawowym celem postępowania apelacyjnego jest zweryfikowanie, czy wyrok sądu pierwszej instancji jest zasadny oraz legalny. Trzeba mieć pewność, czy wyrok został wydany w oparciu o odpowiednio zgromadzony oraz dobrze przeanalizowany materiał dowodowy. Do tego trzeba zweryfikować, czy sąd właściwie zastosował wszelkie przepisy prawne. W wystąpieniu o apelację może pomóc dobry adwokat Białystok, który oferuje również porady prawne Białystok.

Co istotne, apelacja w sądzie jest często przeprowadzana. Należy nadmienić, że sąd drugiej instancji, który rozpatruje apelacje działa w granicach zaskarżenia dokonanego przez uprawniony podmiot. Nie każdy jednak wie, że jego celem jest naprawienie wszystkich stwierdzonych błędów popełnionych wcześniej przez strony procesu, a także sądu pierwszej instancji. Odrzucenie apelacji przez sąd jest także możliwe. W takim przypadku przysługuje tylko kasacja. Wiąże się ona z kilkoma czynnikami. Należy wiedzieć, że pojawiają się sytuacje, iż w czasie postępowania apelacyjnego sąd bada ponownie całokształt sprawy. Ponadto nie ogranicza się do tego, co zostało ustalone w czasie pierwszej rozprawy odbytej przez sąd pierwszej instancji.

    Copyright 2023

    Seomood
    cross