Dlaczego trzeba mieć obrońcę w sprawach karnych?

Stawanie przed sądem jako oskarżony raczej dla nikogo nigdy nie było łatwe, lecz człowiek jest tylko człowiekiem i może znaleźć się w różnych sytuacjach, dlatego ważne jest by odpowiednio „trzeźwo” podejść do sytuacji i skorzystać z fachowej pomocy oferowanej przede wszystkim ze strony obrońców.

Obrońcy w sprawach karnych to punkt najważniejszy!

Teoretycznie można zawsze spróbować bronić się samemu, jednak stawanie przed sądem samodzielnie nie jest najlepszym pomysłem. Czy będziesz w stanie we właściwy sposób wypowiedzieć się na temat tego, co zrobiłeś i przekonać doświadczonych sędziów, że to właśnie Ty masz rację? Jest to bardzo mało prawdopodobne, szczególnie kiedy nie posiada się odpowiedniej wiedzy, dlatego z pomocą przyjść może obrońca, który zna się na tym i będzie wiedział, w jaki sposób zwracać się do sądu oraz jakich argumentów używać. Poza tym prawnicy mają stałe obycie z przepisami i będą doskonale wiedzieli, z którego artykułu, bądź paragrafu mogą skorzystać, aby mieć szansę Cię obronić. Jeżeli nie obcujesz na co dzień z przepisami, będziesz musiał przez długi czas uczyć się, aby w jakikolwiek sposób być w stanie odpowiednio się obronić. Dlatego lepiej jest udać się do adwokata i sprawdzić jaką ofertę posiada kancelaria adwokacka Białystok.

Warto pamiętać, że obrońca pełni bardzo ważną funkcję przy procesach karnych, a jego obecność jest niezastąpiona!

Brak zgody na rozwód – jak postępować w takiej sytuacji?

Rozwód to bardzo trudna sytuacja dla każdego z małżonków. Zdarza się, że jest on wykorzystywany do rozwiązywania kryzysów, które pojawiły się w związku. Jednak jeżeli dochodzi już do złożenia pozwu rozwodowego, może dojść do sytuacji, że jedna ze stron kategorycznie odmawia zgody na taką opcję.

Brak zgody na rozwód – co w takiej sytuacji?

Co zrobić jeżeli jedna ze stron wyraża brak zgody na rozwód? Jakie opcje mamy do dyspozycji? Według litery prawa, sprzeciw wobec rozwodu musi być silnie uargumentowany, a także poparty dowodami. Złożenie takiego sprzeciwu może wiązać się z oddaleniem powództwa. Zanim zostanie podjęta taka decyzja, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe. Podczas postępowania sprawdzane są wszelkie dowody, przesłanki i argumenty przedstawione przez każdą ze stron. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo sprzeciwu jednej ze stron wydanie orzeczenia rozwiązującego małżeństwo jest możliwe do osiągnięcia. Porady prawne są w takiej sytuacji najlepszym rozwiązanie i źródłem informacji. Fachowe doradztwo pomoże nam ustalić sposób obrony i przygotować się na wszelkie niespodzianki, jakie mogą nas spotkać na sali sądowej. Warto skorzystać z usług jakie oferuje adwokat Białystok.

Pozew o alimenty. Co powinieneś wiedzieć?

Alimenty to forma świadczeń, które członek rodziny jest zobowiązany płacić na swojego krewnego, jeśli nie jest on zdolny utrzymać się samodzielnie. Najczęściej słyszy się o obowiązku alimentacyjnym w kontekście rodzica oraz dziecka, ale warto wiedzieć, że możliwość wnioskowania o alimenty dotyczy również byłych współmałżonków, a także niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania rodziców. Znajdująca się w jednej z takich sytuacji osoba może wstąpić na drogę sądową.

Pozew o alimenty – najważniejsze informacje

Aby rozpocząć postępowanie alimentacyjne, należy złożyć odpowiednie pismo. Powinno ono spełniać ogólne warunki pisma procesowego i być złożone w sądzie odpowiedniej instancji. Oznacza to Sąd Rejonowy właściwy według zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania alimentów lub jednostki pozwanej.

Następnym krokiem jest udokumentowanie faktu, iż spełniamy wymogi uprawniające nas do otrzymania świadczenia alimentacyjnego. Do tego należy posiadać listę kosztów, które ponosimy. Bardzo ważnym jest, aby przedłożyć dowody naszych wydatków, celem uzasadnienia pozwu. W piśmie należy także zawrzeć informacje na temat dokładnej kwoty świadczeń, jakiej będziemy się domagać. Złożenie pozwu o alimenty nie podlega opłacie sądowej, z wyjątkiem sytuacji gdy wnosimy o pomoc adwokata.

Proces alimentacyjny zdecydowanie nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego warto się do niego dobrze przygotować i zapoznać z informacjami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pomóc może adwokat Białystok.

Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć?

Zdarzają się sytuacje, gdy konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) staje się niewypłacalny, czyli nie jest w stanie podołać wszystkim zobowiązaniom pieniężnym wobec wierzycieli, tak by cokolwiek zostało na zakup podstawowych środków do życia. Jedynym wyjściem zostaje wtedy złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania upadłościowego. Pomóc w tym może kancelaria adwokacka Białystok.

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Ogłoszenie upadłości ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, poprzez opracowanie planu spłaty długów oraz umorzenie częściowo lub całkowicie tych, których na pewno nie będzie w stanie spłacić. Sąd ustala, czy konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem (czy nie doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, czy działał na niekorzyść wierzycieli lub ukrywał majątek) – jeśli zostanie wykryta nieuczciwość, odrzuca wniosek.

Jeśli okazuje się, że dłużnik nie może spłacić wierzytelności, sąd wyznacza syndyka, który szacuje i spienięża jego majątek, a uzyskane środki rozdziela poszczególnym wierzycielom. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne – wstępuje w nie syndyk jako reprezentant interesów konsumenta.

Co warto wiedzieć o prawie spadkowym?

Spadek po zmarłym krewnym może być jednocześnie powodem wielkiej radości u spadkobiercy, jak również źródłem jego przyszłych kłopotów finansowych lub rodzinnych. Wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem spadku i ilu osobom został on zapisany.

Najważniejsze informacje o prawie spadkowym

Spadek można przyjąć wraz z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza lub go definitywnie odrzucić. Dlatego też należy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dokładnie sprawdzić, czy spadkodawca nie miał żadnych długów i czy jego majątek nie ma żadnych ukrytych wad, jak na przykład obciążoną hipotekę.

Nie zaszkodzi także ustalić, czy pozostałym spadkobiercom nie należy się zachowek po zmarłym. To na wypadek, gdyby o słuszności i mocy prawnej testamentu miał decydować sąd.

Co zrobić, żeby przyjąć spadek?

Prawdę mówiąc, nie trzeba się specjalnie trudzić, aby spadek przeszedł na nas. Wystarczy tylko podpisać stosowne dokumenty o przyjęciu spadku u notariusza.

Oczywiście o sprawności całej operacji decyduje to, czy jest się jedynym spadkobiercą. Spadek zapisany nam przez krewnego może wejść w nasze posiadanie również wtedy, gdy po 6 miesiącach po śmierci spadkodawcy nikt oprócz nas się o niego nie upomni.

Kiedy lepiej nie przyjmować spadku?

Na pewno w momencie, gdy jego treść stanowią same długi. Niemniej, by go odrzucić- potrzebne jest specjalne oświadczenie o zrzeczeniu się go.

Nierzadko bywa i tak, że to sąd musi wydać decyzję o tym, że spadkobierca całkowicie rezygnuje z zapisanego mu notarialnie majątku. Lepiej załatwić to zawczasu, aby uniknąć sytuacji, w której feralny spadek przechodzi nie tylko na nas, ale i nasze dzieci.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa spadkowego, nasza kancelaria adwokacka Białystok może pomóc w tego typu sprawach.