Umowa o zachowaniu poufności

Zachowanie poufności jest bardzo ważne dla dwóch stron umowy, dlatego też należy wiele uwagi poświęcić na to, aby umowa była odpowiednio sformułowana. Pomóc w tym może adwokat Białystok.

Jak wiadomo, w polskim systemie prawnym, umowy mogą być formułowane zgodnie z postanowieniami stron kontraktu, z zastrzeżeniem, że wszystkie aspekty muszą być zgodne z prawem. Każdy, kto chce być pewnym, tego, że umowy są zgodne z obowiązującymi w naszym kraju ustawami, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z opinią prawnika, który będzie mógł ocenić czy kontrakt niesie korzyści. Umowa o zachowaniu poufności to zyskujące na popularności rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej podmiotów podpisujących umowy. Co ważne, jest to rozwiązanie, które spopularyzowało się wśród aktorów i sportowców, jednakże od wielu lat pojawia się również w zwykłych kontaktach biznesowych. Co ważne, umowa taka zobowiązuje pracownika do zachowania poufności pod rygorem zapłacenia kary. Kara umowna również jest ustalana w formie porozumienia obu stron. Umowa zobowiązuje wszystkie strony, które ją podpisały.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego typu umowy, sprawdź porady prawne Białystok.

Co zrobić kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Co może zrobić zatrudniony, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia? Jak wiadomo, takie sytuacje są dość częste, dlatego warto wiedzieć, co zrobić w przypadku pojawienia się takiego problemu.

Brak wynagrodzenia za pracę

Pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, może dochodzić swoich roszczeń w czasie trwania umowy oraz wtedy, gdy już nie pracuje. Warto poznać prawa pracownicze, w tym celu należy zapoznać się z przepisami Kodeksu Pracy, czyli ustawy, która przedstawia obowiązki i prawa pracowników i pracodawców. Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, to nie należy się obawiać tego, że pieniądze nigdy nie trafią na nasze konto. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy i umiejętności, należy skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Warto nadmienić, że pracownik dochodzący swoich praw nie musi wnosić opłaty od pozwu, ponieważ jest on zwolniony aż do kwoty 75 tysięcy złotych. Przed przejściem na drogę sądową należy wystosować pismo, które jest wezwaniem do zapłaty. Pismo to należy wysłać na adres swojego pracodawcy.

W takich sprawach może pomóc adwokat Białystok. Zapytaj o porady prawne Białystok i dowiedz się więcej w tej kwestii.

Kontakty z dzieckiem – jak się je ustala?

Dziecko potrzebuje kontaktów ze swoimi rodzicami bądź opiekunami, nawet jeśli dochodzi pomiędzy nimi do rozwodu. W takich sytuacjach kluczową zasadą jest kierowanie się dobrem dziecka, a sposób i częstotliwość kontaktów powinni wspólnie ustalić rodzice bądź opiekunowie.

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Zgodnie z przepisami, prawo do kontaktu z dzieckiem mają rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także powinowaci w linii prostej. Poza tym również inne osoby, które przez dłuższy czas sprawowały nad nim opiekę. Ustalenie kontaktów z dzieckiem, w tym ich częstotliwość, ustalają między sobą rodzice bądź opiekunowie. Jeśli rodzice nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia, to można skorzystać z pomocy mediatora, a ostateczną decyzję podejmuje sąd rodzinny. Nasza kancelaria adwokacka Białystok może pomóc w tym procesie.

Kontakty z dzieckiem – co to znaczy

Jako kontakty z dzieckiem rozumie się nie tylko wspólne mieszkanie czy widywanie się przez określony czas i w określone dni, ale również rozmowy, które mogą toczyć się za pośrednictwem telefonów, poczty lub kamery z użyciem Internetu. Zawsze najważniejsze jest w tej sprawie dobro dziecka, więc nie można doprowadzić do sytuacji, aby było ono pozbawione kontaktu z jednym z rodziców czy innych opiekunów, jeśli do tej pory widywało się z nimi regularnie. Aby dowiedzieć się więcej w tym temacie, umów się na porady prawne Białystok.

Jak ustalić wynagrodzenie z prawnikiem?

Z punktu widzenia interesów klienta, kluczowa jest kwestia kosztów usług świadczonych przez radców prawnych lub adwokatów. W tym artykule wyjaśnimy, jak uzgodnić wynagrodzenie z prawnikiem.

Stawki pełnomocnika

Minimalne stawki pełnomocnika w danych sprawach są określone w rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczy to jednak postępowań prowadzonych przed sądem, więc rozporządzenia nie obejmują wszystkich rodzajów spraw. Jeśli chodzi o doradztwo prawne, ceny usług nie są uregulowane w żaden sposób. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest stosowanie przez prawnika stawek niższych niż minimalne.

Wynagrodzenie adwokata

Adwokat lub radca prawny może w wyjątkowych okolicznościach obniżyć swoje wynagrodzenie, jednak to powody leżące po stronie klienta powinny być głównym motywem takiego działania. Tego typu instytucja nie może być jednak nadużywana i można ją stosować sporadycznie. W umowie zawartej z klientem jest precyzyjnie uregulowana wysokość wynagrodzenia pełnomocnika zawodowego. Warto dodać, że umowa może być ustna lub zawarta na piśmie. Sporządzenie umowy na piśmie jest zalecane w przypadku kosztownych postępowań. Sprawdź, jaki cennik funkcjonuje na adwokat Białystok.

Błędy przy zawieraniu umów

Nieodłącznym elementem prowadzenia firmy jest zawieranie umów. Jednak nie każdy wie, jakie są najczęstsze błędy podczas zawierania umów. Dobre warunki współpracy, należy sobie zapewnić już na etapie negocjacji. Umowa musi być skuteczna i ważna, ponieważ tylko wtedy będzie chronić nasze interesy. Dlatego muszą ją podpisać osoby, które są uprawnione do reprezentowania firmy. Jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, to nie ma z tym żadnego problemu. Komplikacje mogą się pojawić w przypadku spółek prawa handlowego.

Trzeba bardzo uważać na to, kto jest odpowiedzialny za podpisywanie umów. Zazwyczaj to umowa spółki określa sposób reprezentacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy dokładnie przeczytać umowę. Ważne jest także ustalenie osoby odpowiedzialnej za reprezentację kontrahenta. Sposób reprezentacji kontrahentów można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego dostęp jest otwarty. Trzeba też pamiętać, że wszystkie dane zawarte w KRS są prawdziwe, dlatego nie ma możliwości pomyłki. Kary umowne dosyć często zastrzega się między przedsiębiorcami. Niedotrzymanie warunków takiej umowy może być bardzo kosztowne, dlatego lepiej zachować szczególną ostrożność. Niektóre kary przekraczają nawet wartość samej umowy, dlatego jeśli nie mamy pewności co do tego, jak poprawnie zawrzeć umowę, z pomocą może przyjść adwokat Białystok, który oferuje porady prawne Białystok.