Pozew o alimenty. Co powinieneś wiedzieć?

Alimenty to forma świadczeń, które członek rodziny jest zobowiązany płacić na swojego krewnego, jeśli nie jest on zdolny utrzymać się samodzielnie. Najczęściej słyszy się o obowiązku alimentacyjnym w kontekście rodzica oraz dziecka, ale warto wiedzieć, że możliwość wnioskowania o alimenty dotyczy również byłych współmałżonków, a także niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania rodziców. Znajdująca się w jednej z takich sytuacji osoba może wstąpić na drogę sądową.

Pozew o alimenty – najważniejsze informacje

Aby rozpocząć postępowanie alimentacyjne, należy złożyć odpowiednie pismo. Powinno ono spełniać ogólne warunki pisma procesowego i być złożone w sądzie odpowiedniej instancji. Oznacza to Sąd Rejonowy właściwy według zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania alimentów lub jednostki pozwanej.

Następnym krokiem jest udokumentowanie faktu, iż spełniamy wymogi uprawniające nas do otrzymania świadczenia alimentacyjnego. Do tego należy posiadać listę kosztów, które ponosimy. Bardzo ważnym jest, aby przedłożyć dowody naszych wydatków, celem uzasadnienia pozwu. W piśmie należy także zawrzeć informacje na temat dokładnej kwoty świadczeń, jakiej będziemy się domagać. Złożenie pozwu o alimenty nie podlega opłacie sądowej, z wyjątkiem sytuacji gdy wnosimy o pomoc adwokata.

Proces alimentacyjny zdecydowanie nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego warto się do niego dobrze przygotować i zapoznać z informacjami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pomóc może adwokat Białystok.

Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć?

Zdarzają się sytuacje, gdy konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) staje się niewypłacalny, czyli nie jest w stanie podołać wszystkim zobowiązaniom pieniężnym wobec wierzycieli, tak by cokolwiek zostało na zakup podstawowych środków do życia. Jedynym wyjściem zostaje wtedy złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania upadłościowego. Pomóc w tym może kancelaria adwokacka Białystok.

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Ogłoszenie upadłości ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, poprzez opracowanie planu spłaty długów oraz umorzenie częściowo lub całkowicie tych, których na pewno nie będzie w stanie spłacić. Sąd ustala, czy konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem (czy nie doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, czy działał na niekorzyść wierzycieli lub ukrywał majątek) – jeśli zostanie wykryta nieuczciwość, odrzuca wniosek.

Jeśli okazuje się, że dłużnik nie może spłacić wierzytelności, sąd wyznacza syndyka, który szacuje i spienięża jego majątek, a uzyskane środki rozdziela poszczególnym wierzycielom. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne – wstępuje w nie syndyk jako reprezentant interesów konsumenta.

Co warto wiedzieć o prawie spadkowym?

Spadek po zmarłym krewnym może być jednocześnie powodem wielkiej radości u spadkobiercy, jak również źródłem jego przyszłych kłopotów finansowych lub rodzinnych. Wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem spadku i ilu osobom został on zapisany.

Najważniejsze informacje o prawie spadkowym

Spadek można przyjąć wraz z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza lub go definitywnie odrzucić. Dlatego też należy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dokładnie sprawdzić, czy spadkodawca nie miał żadnych długów i czy jego majątek nie ma żadnych ukrytych wad, jak na przykład obciążoną hipotekę.

Nie zaszkodzi także ustalić, czy pozostałym spadkobiercom nie należy się zachowek po zmarłym. To na wypadek, gdyby o słuszności i mocy prawnej testamentu miał decydować sąd.

Co zrobić, żeby przyjąć spadek?

Prawdę mówiąc, nie trzeba się specjalnie trudzić, aby spadek przeszedł na nas. Wystarczy tylko podpisać stosowne dokumenty o przyjęciu spadku u notariusza.

Oczywiście o sprawności całej operacji decyduje to, czy jest się jedynym spadkobiercą. Spadek zapisany nam przez krewnego może wejść w nasze posiadanie również wtedy, gdy po 6 miesiącach po śmierci spadkodawcy nikt oprócz nas się o niego nie upomni.

Kiedy lepiej nie przyjmować spadku?

Na pewno w momencie, gdy jego treść stanowią same długi. Niemniej, by go odrzucić- potrzebne jest specjalne oświadczenie o zrzeczeniu się go.

Nierzadko bywa i tak, że to sąd musi wydać decyzję o tym, że spadkobierca całkowicie rezygnuje z zapisanego mu notarialnie majątku. Lepiej załatwić to zawczasu, aby uniknąć sytuacji, w której feralny spadek przechodzi nie tylko na nas, ale i nasze dzieci.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa spadkowego, nasza kancelaria adwokacka Białystok może pomóc w tego typu sprawach.

Podatek od alimentów – czy należy go płacić?

Mało kto przy rozwodzie zastanawia się nad tym, że po ustaniu małżeństwa, trzeba będzie płacić byłemu małżonkowi nie tylko alimenty, lecz również podatek od alimentów. Zapewne wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że alimenty również objęte są podatkiem, dlatego warto zorientować się w tym temacie.

Podatek od alimentów – czy należy go płacić?

Niekiedy nie trzeba płacić podatku od alimentów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy ich kwota jest niższa niż 700 złotych. Przy czym, żeby nie zapłacić od nich ani złotówki podatku, muszą być one orzeczone sądownie. W sytuacji, gdy alimenty są tylko rodzajem nieformalnej, ustnej umowy między byłymi małżonkami – należy od nich odprowadzić podatek.

A co w momencie, gdy małżonkowie nie mają jeszcze rozwodu?

W takim przypadku interpretacja przepisów o alimentach zależna jest od tego, czy mają rozdzielność majątkową, czy łączy ich wspólnota majątkowa. Gdy mają wcześniej orzeczoną rozdzielność majątkową, to niestety należy zapłacić podatek od alimentów. Natomiast gdy jej nie ma, to alimenty, a tym bardziej podatek od nich, nie wchodzą tu w grę.

Czy dzieci muszą płacić podatek od alimentów od rodziców?

Dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i nadal się uczą, nie muszą odprowadzać do Skarbu Państwa podatku od alimentów. Podobnie jest z osobami niepełnosprawnymi. Tyle tylko, że ich nie obowiązuje granica wiekowa. I nawet osoby niepełnosprawne, które ukończyły 25 lat nie muszą płacić podatku od alimentów. Zwalnia je od tej powinności fakt, iż otrzymują rentę socjalną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatku od alimentów, szczegółowych informacji udzieli adwokat Białystok.

Co zrobić, kiedy zostałem pozwany?

Może zdarzyć się, że wśród standardowej poczty znajdować będzie się list z pozwem. Wiele osób wtedy panikuje i zaczyna chaotycznie szukać informacji w Sieci na temat tego, co zrobić, kiedy zostało się pozwanym. Oczywiście nie należy ignorować takiego pisma, ponieważ sprawa nie rozwiąże się samoistnie, jednak warto zachować rozsądek. Jak zatem należy postępować, kiedy otrzymało się pozew?

Na pewno wszelka panika jest niewskazana. Warto zebrać myśli w spokoju i zorientować się w alternatywach. Przede wszystkim trzeba określić, czy pozew ma jakiekolwiek podstawy, czyli czy jest rzeczywiście skierowany do nas. Jeśli pozew jest wydany w postępowaniu upominawczym, warto wnieść sprzeciw z zachowaniem wskazanego terminu. Spowoduje to przede wszystkim wstrzymanie sprawy oraz skierowanie jej z toru rozpatrywania zaocznego do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Oczywiście tylko wtedy, gdy powód będzie dalej dochodził swoich roszczeń, co jest wysoce prawdopodobne.

Sąd odpowiedni dla miejsca zamieszkania po przejęciu sprawy wystosuje kolejne pismo, na które także należy odpowiedzieć w terminie. Brak odpowiedzi może skutkować przegraną powoda. Jednak tym razem wraz z pozwem, powód otrzyma również pełną dokumentację stanowiącą dowód w rzekomej sprawie. W odpowiedzi należy jasno oraz wyraźnie zaznaczyć, że stanowi ona prośbę o oddalenie powództwa. Warto również na tym etapie wymienić wszelkie posiadane dowody, które poprą wniosek, gdyż w późniejszym czasie ich zgłoszenie będzie niestety niemożliwe.

Co ważniejsze, należy także zorientować się czy roszczenia powoda nie są przedawnione. W zależności od sprawy, przedawnienie następuje po kilku latach i zdarza się, że pomimo upływu czasu powód nie rezygnuje z próby uzyskania należnych niegdyś pieniędzy.

Z prostszymi sprawami można poradzić sobie samodzielnie. Jednakże istnieje wiele kancelarii, których pracownicy wesprą w powstrzymaniu postępowania oraz jego oddaleniu, a także udzielą cennych wskazówek. Zobacz, co oferuje nasza kancelaria adwokacka Białystok, do której możesz zwrócić się o pomoc nie tylko w przypadku otrzymania pozwu.