Fałszowanie dokumentów – jakie są konsekwencje prawne?

Fałszowanie dokumentów jest w Polsce jest niestety dosyć powszechną praktyką. Podpisanie się za kogoś jest zabronione i trzeba o tym koniecznie pamiętać. Warto mieć na uwadze, że poważne konsekwencje prawne może pociągać za sobą fałszywy podpis na dokumencie.

Podrabianie podpisów

Czym skutkuje fałszowanie podpisów? Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że za podrobienie podpisu można nawet pójść do więzienia. Podpisanie się za kogoś jest karalne i trzeba o tym pamiętać. To przestępstwo jest szczegółowo uregulowane w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Osoba, która podrabia lub przerabia dokument w celu użycia za autentyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karę grzywny lub karę ograniczenia wolności także można otrzymać za złożenie fałszywego podpisu. Nie ma tak naprawdę znaczenia, czy podrabiamy oryginał dokumentu, czy też kserokopię. Warto podkreślić, że identycznej karze podlega osoba, która wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Sprawdź nasze porady prawne Białystok, które oferuje kancelaria adwokacka Białystok.

Konsekwencje prawne

Sąd wymierza karę grzywny w stawkach dziennych. Jedna stawka dzienna może być wymierzona w wysokości od 10 zł do 2000 zł. Od możliwości zarobkowych sprawcy uzależniona jest głównie wysokość stawki. Kara ograniczenia wolności może polegać również na potrąceniu wynagrodzenia na wybrany cel społeczny. Jeśli nie ma żadnych rzeczowych dowodów to jedynymi dowodami w sprawie są zeznania pokrzywdzonych osób. Należy od razu zgłaszać fałszywe dokumenty.

Dlaczego należy dokładnie czytać umowy?

Zawsze powinno się bardzo dokładnie przeczytać umowę, którą się podpisuje. Wiadomo, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, w niektórych umowach mogą znajdować się niedozwolone zapisy, albo też niedozwolone prawnie klauzule. Dlatego kiedy decydujemy się na podpisanie umowy, trzeba wiedzieć dokładnie, co jest w niej zawarte oraz jakie są nasze prawa i obowiązki.

Szczególnie uważnie należy czytać wszelkie umowy dotyczące towarów i usług, a także na przykład umowy o pracę. Jeśli człowiek kupuje coś na raty, trzeba bezwzględnie przeczytać umowę. Zazwyczaj wzięcie czegoś na raty, oznacza także wzięcia kredytu w określonym banku. Kredyt lub pożyczka musi zostać spłacona w określonym czasie. Dlaczego należy dokładnie czytać umowy? Aby czuć się bezpiecznie. Wiele osób niedokładnie czyta podpisywane przez siebie umowy zlecenie, niektórym osobom wydaje się, że w każdej chwili mogą z takiej umowy zrezygnować, po prostu nie przyjść do pracy. Nic bardziej mylnego. Wielokrotnie w takich umowach zapisane są kary, jakie trzeba zapłacić, jeśli człowiek nie stawi się do pracy. Czasem jest to nawet kilkaset złotych za jeden dzień. Dlatego też trzeba uważnie przeczytać każdą podpisywaną umowę zlecenie i umowę o dzieło.

Jeśli nie jesteśmy pewni co do zapisów zawartych w danej umowie, pomóc w tym może najlepszy adwokat Białystok, u którego dostępne są kompleksowe porady prawne Białystok.

Wezwanie do sądu – co zrobić?

Bardzo dużo osób nie wie, co zrobić, kiedy otrzymało się wezwanie do sądu. Wiele zależy tutaj od formy wezwania, ponieważ są sprawy cywilne, jak i karne.

Jeśli dostało się wezwanie w charakterze świadka, stawiennictwo jest obowiązkowe. W innym wypadku za nieusprawiedliwioną nieobecność w sądzie może grozić grzywna. Kolejno sąd znowu wzywa świadka, a jeśli ten ponownie nie pojawi się na rozprawie sądowej, otrzyma ponową grzywnę, która może być jeszcze wyższa. Całkowita wysokość grzywny dla jednej osoby nie może przekroczyć 3 000 złotych. Oprócz tego sąd może również zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka, co jednak jest rzadkością. Oprócz tego świadek jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które związane są z jego nieusprawiedliwioną nieobecnością na rozprawie sądowej.

Niestety niestawienie się na rozprawie w charakterze świadka bywa bardzo dotkliwe. Jednakże zawsze istnieje możliwość zażalenia na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie jego skazania na grzywnę. Warto pamiętać, że w procesie z przedsiębiorstwem windykacyjnym, bądź bankiem stawiennictwo nie jest obowiązkowe, nawet w przypadku, kiedy sąd tak postanowi. Jest jeden skutek niestawiennictwa. Mowa tutaj o tym, że sąd pominie dowód z przesłuchania strony. W przypadku sprawy karnej, świadek ma obowiązek stawić się na rozprawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, warto skierować się po porady prawne Białystok, które oferuje moja kancelaria adwokacka Białystok.

Jak zgodnie z prawem prowadzić biznes online?

Biznes online staje się coraz bardziej popularny i więcej firm online pojawia się polskim rynku. Nic dziwnego, w końcu biznes tego rodzaju ma ogromny potencjał i dlatego przyciąga tak wielu chętnych. Z jednej strony nie ma żadnych ograniczeń – można prowadzić firmę gdzie się chce i jaką chce, a z drugiej strony założenie takiego biznesu potrafi być czasochłonne i robi zbyt dużo komplikacji. Dużym atutem prowadzenia firmy internetowej jest to, że może ona mieć międzynarodowy charakter! Zatem jak zgodnie z prawem prowadzić biznes online?

Zanim padnie decyzja o założeniu biznesu online, należy skrupulatnie zapoznać się z przepisami prawa, które regulują działalność o takowym charakterze. Dla początkujących laików największe znaczenie będzie miał artykuł 5 ustawy – Prawo Przedsiębiorców, który mówi, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z powyższego przepisy wynika, że możliwe jest prowadzenie działalności, która nie będzie zarejestrowana i jednocześnie będzie prowadzona przez osobę fizyczną. Należy wówczas spełnić dwa warunki:

  1. dochody osoby fizycznej w żadnym miesiącu 2022 roku nie mogą przekroczyć kwoty 1505,00 zł – czyli 50% liczonego od wynagrodzenia minimalnego.
  2. w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywano działalności gospodarczej.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto zobaczyć, co oferuje kancelaria adwokacka Białystok i umówić się na porady prawne Białystok.

Czy warto studiować prawo?

Wielu młodych ludzi już nawet podczas trwania szkoły średniej doskonale wie, co chce robić w przyszłości. Po ukończeniu edukacji w liceum lub technikum obierają wcześniej wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia wyższego. Duży odsetek nastolatków mierzy się jednak z wątpliwościami, jaki zawód chcieliby wykonywać. Jedną z opcji jest studiowanie kierunków związanych z prawem.

Przyszli studenci zadają sobie pytanie: „Czy warto studiować prawo?” Jest to bardzo często wybierany kierunek na uczelniach. Biorąc pod uwagę złożoność prawa i wiele jego gałęzi, z pewnością każdy młody prawnik będzie mógł podjąć interesującą go specjalizację. Nie trzeba dodawać, że zarobki w tej branży są bardzo wysokie. Jednak najważniejszym kryterium wyboru tego kierunku powinny być predyspozycje oraz zainteresowania młodego człowieka.

Jeśli chodzi o prawo studia w tym kierunku wiążą się z pewnością z ciężką pracą oraz z koniecznością nauki mnóstwa zagadnień, często w krótkim czasie. Po kilku latach intensywnego studiowania, można podjąć pracę nie tylko w kancelarii prawniczej, ale również jako doradca podatkowy, notariusz, czy też mediator. Oczywiście możliwości przewidzianych dla absolwentów prawa jest bardzo dużo, a sporo świeżo upieczonych adwokatów decyduje się na prowadzenie swoich własnych kancelarii, stąd szukając takiego miejsca jak kancelaria adwokacka Białystok, natrafić można na sporo młodych prawników.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że takie studia nie są dla osób, które nie są na nie w pełni zdecydowane. Zapisywanie się na kierunki prawnicze pod wpływem impulsu lub znajomych to jedna z najgorszych decyzji. Zawód prawnika wymaga sporo cierpliwości, odporności psychicznej, wytrwałości oraz empatii. Prawnicy też muszą się cały czas dokształcać, więc ta ścieżka kariery nie jest dla każdego. Warto więc zastanowić się, czy te kosztowne i czasochłonne studia są dla Ciebie.