Wezwanie do sądu – co zrobić?

Bardzo dużo osób nie wie, co zrobić, kiedy otrzymało się wezwanie do sądu. Wiele zależy tutaj od formy wezwania, ponieważ są sprawy cywilne, jak i karne.

Jeśli dostało się wezwanie w charakterze świadka, stawiennictwo jest obowiązkowe. W innym wypadku za nieusprawiedliwioną nieobecność w sądzie może grozić grzywna. Kolejno sąd znowu wzywa świadka, a jeśli ten ponownie nie pojawi się na rozprawie sądowej, otrzyma ponową grzywnę, która może być jeszcze wyższa. Całkowita wysokość grzywny dla jednej osoby nie może przekroczyć 3 000 złotych. Oprócz tego sąd może również zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka, co jednak jest rzadkością. Oprócz tego świadek jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które związane są z jego nieusprawiedliwioną nieobecnością na rozprawie sądowej.

Niestety niestawienie się na rozprawie w charakterze świadka bywa bardzo dotkliwe. Jednakże zawsze istnieje możliwość zażalenia na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie jego skazania na grzywnę. Warto pamiętać, że w procesie z przedsiębiorstwem windykacyjnym, bądź bankiem stawiennictwo nie jest obowiązkowe, nawet w przypadku, kiedy sąd tak postanowi. Jest jeden skutek niestawiennictwa. Mowa tutaj o tym, że sąd pominie dowód z przesłuchania strony. W przypadku sprawy karnej, świadek ma obowiązek stawić się na rozprawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, warto skierować się po porady prawne Białystok, które oferuje moja kancelaria adwokacka Białystok.

Jak zgodnie z prawem prowadzić biznes online?

Biznes online staje się coraz bardziej popularny i więcej firm online pojawia się polskim rynku. Nic dziwnego, w końcu biznes tego rodzaju ma ogromny potencjał i dlatego przyciąga tak wielu chętnych. Z jednej strony nie ma żadnych ograniczeń – można prowadzić firmę gdzie się chce i jaką chce, a z drugiej strony założenie takiego biznesu potrafi być czasochłonne i robi zbyt dużo komplikacji. Dużym atutem prowadzenia firmy internetowej jest to, że może ona mieć międzynarodowy charakter! Zatem jak zgodnie z prawem prowadzić biznes online?

Zanim padnie decyzja o założeniu biznesu online, należy skrupulatnie zapoznać się z przepisami prawa, które regulują działalność o takowym charakterze. Dla początkujących laików największe znaczenie będzie miał artykuł 5 ustawy – Prawo Przedsiębiorców, który mówi, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z powyższego przepisy wynika, że możliwe jest prowadzenie działalności, która nie będzie zarejestrowana i jednocześnie będzie prowadzona przez osobę fizyczną. Należy wówczas spełnić dwa warunki:

  1. dochody osoby fizycznej w żadnym miesiącu 2022 roku nie mogą przekroczyć kwoty 1505,00 zł – czyli 50% liczonego od wynagrodzenia minimalnego.
  2. w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywano działalności gospodarczej.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto zobaczyć, co oferuje kancelaria adwokacka Białystok i umówić się na porady prawne Białystok.

Czy warto studiować prawo?

Wielu młodych ludzi już nawet podczas trwania szkoły średniej doskonale wie, co chce robić w przyszłości. Po ukończeniu edukacji w liceum lub technikum obierają wcześniej wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia wyższego. Duży odsetek nastolatków mierzy się jednak z wątpliwościami, jaki zawód chcieliby wykonywać. Jedną z opcji jest studiowanie kierunków związanych z prawem.

Przyszli studenci zadają sobie pytanie: „Czy warto studiować prawo?” Jest to bardzo często wybierany kierunek na uczelniach. Biorąc pod uwagę złożoność prawa i wiele jego gałęzi, z pewnością każdy młody prawnik będzie mógł podjąć interesującą go specjalizację. Nie trzeba dodawać, że zarobki w tej branży są bardzo wysokie. Jednak najważniejszym kryterium wyboru tego kierunku powinny być predyspozycje oraz zainteresowania młodego człowieka.

Jeśli chodzi o prawo studia w tym kierunku wiążą się z pewnością z ciężką pracą oraz z koniecznością nauki mnóstwa zagadnień, często w krótkim czasie. Po kilku latach intensywnego studiowania, można podjąć pracę nie tylko w kancelarii prawniczej, ale również jako doradca podatkowy, notariusz, czy też mediator. Oczywiście możliwości przewidzianych dla absolwentów prawa jest bardzo dużo, a sporo świeżo upieczonych adwokatów decyduje się na prowadzenie swoich własnych kancelarii, stąd szukając takiego miejsca jak kancelaria adwokacka Białystok, natrafić można na sporo młodych prawników.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że takie studia nie są dla osób, które nie są na nie w pełni zdecydowane. Zapisywanie się na kierunki prawnicze pod wpływem impulsu lub znajomych to jedna z najgorszych decyzji. Zawód prawnika wymaga sporo cierpliwości, odporności psychicznej, wytrwałości oraz empatii. Prawnicy też muszą się cały czas dokształcać, więc ta ścieżka kariery nie jest dla każdego. Warto więc zastanowić się, czy te kosztowne i czasochłonne studia są dla Ciebie.

Rejestracja spółki z o.o. – co warto wiedzieć?

Rejestracja spółki z o.o. to zadanie, przed którym stoi każdy, kto chce wejść na rynek w takiej formie prowadzenia biznesu. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, warto wiedzieć, co jest wymagane do rejestracji spółki.

Sama rejestracja spółki nie jest darmowa, ponieważ osoby wchodzące w spółkę muszą uiścić opłatę, która obecnie wynosi pięć tysięcy złotych. Co ważne, w przypadku innych podmiotów prawa handlowego, ta opłata jest stosunkowo wyższa. Mając to na uwadze, można bez problemu zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto może wejść w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? W taką spółkę wejść mogą osoby fizyczne oraz osoby prawne. Warto przed założeniem spółki zapoznać się z przepisami, które mówią właśnie o spółkach prawa handlowego. Pomóc w tym może kancelaria adwokacka Białystok.

Co ważne, prowadzenie spraw spółki zlecone jest jej organom, w których znaleźć powinny się osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W prowadzeniu spraw spółki pomocne okazać może się fachowe doradztwo prawnika, który będzie znał przepisy prawne. Chcąc legalnie i prawidłowo prowadzić spółkę, należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedniego adwokata lub radcę prawnego, który ma wiedzę z zakresu prawa handlowego. Warto więc skorzystać z takiej opcji jak porady prawne Białystok.

Dozór elektroniczny – co warto wiedzieć

Osoby skazane za różnego rodzaju przestępstwa najczęściej otrzymują karę pozbawienia wolności. Nie zawsze jednak kara musi być odbywana w więzieniu. Coraz częściej przez sądy wykorzystywany jest system dozoru elektronicznego. Na czym to rozwiązanie polega?

Czym jest system dozoru elektronicznego?

Ogólnie rzecz ujmując, jest to system, który pozwala osobie skazanej odbyć karę poza murami więzienia. Skazany w ramach tego rozwiązania odbywa karę w swoim miejscu zamieszkania. Dozór elektroniczny ogranicza jednocześnie możliwość opuszczenia wskazanego miejsca pobytu. Skazanemu zakładane jest specjalne urządzenie przypominające bransoletkę z wbudowanym nadajnikiem. Zwykle urządzenie to zakładane jest na nogę. Osoba podlegająca dozorowi elektronicznemu jest stale monitorowana. W momencie, w którym opuści wyznaczone miejsce pobytu, nadajnik natychmiast prześle informację odpowiednim służbom. Warto tu podkreślić, że dozór elektroniczny nie oznacza, że skazany musi przebywać całą dobę w miejscu zamieszkania. Może prowadzić życie społeczne i pracować, ale w miejscu wskazanego pobytu musi przebywać o wyznaczonych porach. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto skorzystać z usługi takiej jak porady prawne Białystok.

Kiedy stosowany jest system dozoru elektronicznego?

O tym, czy wobec skazanego może zostać zastosowany dozór elektroniczny, decyduje sąd. Aby było to możliwe, kara nie może przekraczać 1,5 roku, a skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu. W takich sprawach może pomóc kancelaria adwokacka Białystok.