Ustawa Kamilka, czyli nowe standardy ochrony małoletnich

Dnia 15 lutego 2024 r. weszła w życie tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich osób, które stały się ofiarami przemocy. Ta nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich dotyczących takich obszarów jak wychowanie, edukacja, wypoczynek, leczenie, świadczenie porad psychologicznych, rozwój duchowy, uprawianie sportu lub realizacja innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieka nad nimi.  W wyniku tej nowelizacji, w ustawie z dn. 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, został dodany rozdział 4b – Standardy ochrony małoletnich. Zobowiązane podmioty mają czas na zrealizowanie tego obowiązku do 15 sierpnia bieżącego roku.

Geneza powstania ustawy Kamilka

Z dniem 15 lutego weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego, nazywana ustawą Kamilkową. Są to przepisy dotyczące wysłuchania dziecka, zmieniające również ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Projekt ustawy został złożony po tragicznej śmierci Kamila z Częstochowy, który padł ofiarą swojego ojczyma. Chłopiec zmarł 8 maja u.br po 35 dniach walki lekarzy o jego życie. Został zakatowany przez swojego ojczyma, któremu obecnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności; podobnie jak matce Kamilka.

Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?

Zgodnie z artykułem 22b w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, obowiązek wprowadzenia Standarów Ochrony Małoletnich ma każdy:

Sprawdź także najlepszego adwokata w Białymstoku od spraw rodzinnych, który jest w stanie pomóc w przypadku chociażby pozwu o alimenty Białystok.

Przepisy dotyczące wysłuchania dziecka

Nowelizacja, która wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka w dniu 15 lutego, a częściowo obowiązuje już od 2023 roku, zmienia także przepisy odnośnie wysłuchania dziecka. Będzie mogło nastąpić raz w toku postępowania, chyba że dobro dziecka wymaga ponownego wysłuchania lub taką potrzebę zgłasza samo dziecko.

Nowe przepisy Kodeksu postępowania karnego

Ochrona dzieci to jest system naczyń połączonych, dlatego zmiany są widoczne w różnych dziedzinach prawa. Jeżeli dziecko padło ofiarąprzestępstwa i żaden z rodziców nie może występować w jego imieniu, to sąd albo prokurator będą wnioskować do sądu opiekuńczego o wyznaczenie reprezentanta dziecka.

Zmienia się także stawka wynagrodzenia reprezentanta. Dotychczas adwokaci i radcy prawni w roli kuratorów otrzymywali 40% wynagrodzenia standardowej stawki pomocy prawnej w urzędu, obecnie ta stawka będzie wynosiła 100%.

Kontrola Standardów Ochrony Małoletnich

Podmioty zobowiązane do kontrolowania omawianych standardów mają obowiązek co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiot, który nie dopełni swoich obowiązków, musi liczyć się z karą nagany lub grzywny do 250. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania swoich obowiązków, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 1000 zł.

Kontrolujący ma prawo do:

 1. “wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren kontrolowanego podmiotu w godzinach od 8 do 18”;
 2. “żądania pisemnych lub ustnych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli”;
 3. “żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z zakresem kontroli”.

Zmiany przewidują także wdrożenie procedury tzw. Serious Case Review, czyli obowiązku przeanalizowania najpoważniejszych przypadków przemocy nad dziećmi. Dotychczas zmiany zobowiązywały sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego do udziału w specjalistycznych szkoleniach. Ich celem jest zwiększenie rozpoznawalności symptomów krzywdzenia dziecka oraz zapewnienie dobra w sytuacji sporu między rodzicami albo opiekunami.

Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich

Ustawa o Ochronie Małoletnich pozwoliła na powołanie przez ministra sprawiedliwości Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich. W jego skład będą wchodzić m.in. przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, kościołów czy związków wyznaniowych.

Obowiązki pracodawców w związku z Ustawą o Ochronie Dzieci

Przed zawarciem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem innej osoby do pracy związanej z opieką, leczeniem, edukacją, wypoczynkiem, wychowaniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawcy są zobowiązani do “uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze”. 

Taką informację można uzyskać składając odpowiedni wniosek w KRK, osobiście lub internetowo. W punkcie 13 formularza należy wskazać cel uzyskania informacji, czyli art. 21 ust. 3 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy – podsumowanie

Sprawa Kamilka z Częstochowy znacząco wpłynęła na obowiązuje przepisy prawa. Więcej na ten temat dowiesz się na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przeglądając Kodeks rodzinno opiekuńczy. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, to koniecznie znajdź dobrego adwokata Białystok.

Zdalna rozprawa sądowa – co trzeba wiedzieć?

Pandemia wpłynęła na wiele aspektów naszego życia, w tym także na sposób przeprowadzania rozpraw sądowych. Od dnia 14 marca 2024 r. na stałe obowiązują rozprawy w formie zdalnej w sprawach cywilnych. To także oznacza, że od tego dnia adwokaci i radcy prawni muszą mieć obowiązkowo założone konta w portalach informacyjnych sądów.

Zastanawiasz się rozprawa online jak wygląda? Bądź kiedy możesz złożyć wniosek o przesłuchanie w trybie zdalnym, albo wniosek o przeprowadzenie rozprawy w trybie zdalnym? Postaramy się dziś odpowiedzieć na te pytania. Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu!

Rozprawa zdalna podstawa prawna

W lipcu miała miejsce nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), a w marcu zaczęły obowiązywać niektóre jej przepisy. Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC zostały na stałe wprowadzone. To właśnie pandemia sprawiła, że pojawiła się możliwość przeprowadzenia posiedzenia zdalnego. Na podstawie ustawy z marca 2020 r. o “szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych osób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Miały one obowiązywać do 1 lipca 2024 r, ale dzięki nowelizacji rozprawa zdalna KPC będzie możliwa także po tym czasie.

Zachęcam do sprawdzenia zakładki prawo cywilne Białystok na mojej stronie internetowej. Dowiesz się tam zdecydowanie więcej nt. posiedzeń w sprawach cywilnych.

Rozprawy sądowe online – podstawowe informacje

Sprawa sądowa online – jak to wygląda w praktyce?

Ten przepis dotyczy jedynie możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego, ale jeśli rozprawa będzie odbywała się przy “zamkniętych drzwiach”, to nie może być przeprowadzona w takiej formie.

Wniosek o przeprowadzenie rozprawy online – porady

Udział w posiedzeniu zdalnym – podsumowanie

Jeżeli interesuje Cię Białystok prawnik, to koniecznie się ze mną skontaktuj. Chętnie pomogę napisać pozew o alimenty Białystok, a także udzielam darmowych porad prawnych Białystok. Dobry prawnik to klucz do sukcesu w czasie rozprawy. Już dziś zaufaj mi i postaw na profesjonalizm!

Pamiętaj także, że jeżeli będzie kiedyś brać udział w takiej rozprawie sądowej, to koniecznie przed spotkaniem sprawdź wymagania sprzętowe. Warto upewnić się kilka razy, że wszystko działa bez zarzutu. Nie bez znaczenia jest tez przestrzeń, które powinna być odpowiednio przygotowana do takiego spotkania.

Dlaczego trzeba mieć obrońcę w sprawach karnych?

Sprawa karna bez adwokata jest jak najbardziej możliwa. Jednak zdarzają się takie sytuacje, że potrzebujemy pomocy prawnika. Wówczas warto sprawdzić ofertę okolicznej kancelarii prawnej, która zajmuje się pomocą na każdym etapie postępowania przygotowawczego oraz na etapie sądowym. Pomocą służy także adwokat z urzędu w sprawie karnej. Jednak dlaczego obrońca w sprawach karnych jest tak potrzebny? Czy może lepiej bronić się samodzielnie? Dzisiaj odpowiemy na te pytania i podpowiemy co zrobić, gdy potrzebujesz adwokata. Zapraszamy.

Adwokat sprawa karna – co może Ci zaoferować?

Dlaczego powinieneś skontaktować się z adwokatem w przypadku spraw karnych? Przede wszystkim, postępowanie karne to stresujące wydarzenie, a same okoliczności sprawy często bywają skomplikowane i złożone. Wówczas szeroka wiedza z zakresu prawa karnego jest na wagę złota, a dobry adwokat w sprawach karnych jest osobą, która sprawi, że cały proces będzie zdecydowanie mniej stresujący. Doświadczony adwokat w toku postępowania karnego zajmie się wszelkimi formalnościami, a także wszystkimi zgromadzonymi w sprawie dowodami. Odpowiednio zinterpretuje materiał dowodowy oraz zdefiniuje go. Jeśli grozi Ci odpowiedzialność karna, to przygotuje wnioski o umorzenie postępowania, uniewinnienie czy pomoże zminimalizować ewentualny wyrok. Dobry adwokat do spraw karnych to osoba, na której możesz polegać.

Nasza kancelaria Białystok to miejsce, w którym pracują najlepsi adwokaci od spraw karnych, którzy dogłębnie znają kodeks postepowania karnego, a także pomagają w przypadku pozwu o alimenty czy odszkodowania po wypadku.

Jak wygląda sprawa karna i jak prawnik sprawy karne może Ci pomóc?

Pierwszy etap sprawy karnej to postepowanie przygotowawcze, prowadzone przez policję lub prokuraturę. W trakcie postępowania przygotowawczego odbywają się przesłuchania świadków i podejrzanych, a także zbierane są dowody i opinie biegłych. Odbywa się ono “w sprawie” lub wobec konkretnej osoby. W drugim przypadku kończy się w momencie skierowania do sądu aktu oskarżenia. To także w tym momencie odbywa się przesłuchanie w charakterze podejrzanego.

Drugi etap postępowania karnego toczy się już przed sądem. To właśnie teraz sąd sprawdza, czy podejrzany popełnił zarzucone mu przestępstwo. Podczas postępowania sądowego zapada wyrok, ale wcześniej ponownie przesłuchiwani są wszyscy świadkowie. W tym przypadku dobry adwokat od spraw karnych, wprowadzony w sprawę od samego początku, może zadawać pytania świadkom i bierze czynny udział w czynnościach sądowych. Może reprezentować oskarżyciela posiłkowego, oskarżonego czy oskarżyciela prywatnego. Z całą pewnością jednak osoba podejrzana o popełnienia przestępstwa powinna poszukać pomocy u dobrego adwokata od spraw karnych.

Radca prawny sprawy karne – jego rola w procesie

Radca prawny w sprawach karnych ma ogrom obowiązków, ponieważ musi zapoznać się m.in. z aktami sprawy, zeznaniami pokrzywdzonego, wnioskami dowodowymi itd. Jeśli grozi Ci kara pozbawienia wolności, to lepiej nie zwlekać i jak najszybciej skontaktować się z kancelarią adwokacką. Zadaniem prawnika jest działanie na korzyść klienta, dlatego jego pomoc jest nieoceniona. Wówczas adwokat może pomóc złożyć wniosek o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wynegocjować lepsze warunki w przypadku dobrowolnego poddania się karze czy o przedterminowe zwolnienie. Ogromne znaczenie ma biegła znajomość kodeksu postępowania karnego, dzięki której cały proces procesowy może być zdecydowanie prostszy. W przypadku spraw karnych adwokat również może przygotować apelację, wnieść uwagi odnośnie opinii biegłych czy ustalić linie obrony przed przesłuchaniem przez organy ścigania. Koniecznie zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii, jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy. Proponujemy również darmowe porady prawne Białystok.

Adwokat prawo karne – pomoc na każdym etapie sprawy

Każda sprawa karna jest trudne i skomplikowana. Zawsze w takiej sytuacji przyda się profesjonalna pomoc adwokata, a co warto podkreślić, w pewnych sytuacjach jest nawet obligatoryjna. Jeśli zachodzą wątpliwości, co do poczytalności sprawcy, bądź jego stanu zdrowia psychicznego, wówczas posiadanie obrońcy jest narzucone przez prawo.

Otrzymałeś wezwanie na policję, bądź zostały Ci postawione zarzuty? Po trafieniu aktu oskarżenia do sądu, dobry adwokat może Ci pomóc! Nie tylko podejmie kontakt z właściwą jednostką policji, jeśli jesteś tymczasowo aresztowany, a także zajmie się stworzeniem upoważnienia do obrony czy innych, ważnych pism procesowych. Prawnik broni oskarżonego przed sądami wszystkich instancji, także w postepowaniu o odroczenie wykonania kary, czy o zmianę postanowienia o zarządzaniu wykonania zawieszonej kary.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Takiego rodzaju sprawy mogą odbywać się na dwa sposoby: w sprawie albo wobec konkretnej osoby. W pierwszym przypadku dzieje się to bez wskazania, kto popełnił przestępstwo lub wykroczenie. Powinieneś też wiedzieć, że niektóre rozprawy rozpoczynają się niezależnie od woli sprawcy czy pokrzywdzonego. Są to przestępstwa ścigane z urzędu i mowa o m.in. zabójstwach, korupcji czy znęcaniu się.

Z całą pewnością warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, nie tylko w przypadku sprawy karnej. Jednak pamiętaj, że dobry adwokat bardzo często ma ogromny wpływ na zakończenie procesu. Powinien on brać czynny udział w reprezentacji przed sądem, dbać o każdy szczegół sprawy i szukać najlepszych rozwiązań. Przygotowanie linii obrony ma często ogromny wpływ na zakończenie sprawy, a dobry adwokat to także pomoc dla Twojej rodziny i najbliższych.

Podatek od alimentów – czy należy go płacić?

Wiele osób zastanawia się, czy od alimentów trzeba zapłacić podatek. W końcu uznaje się je jako przychód, więc być może powinny podlegać opodatkowaniu. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy alimenty są opodatkowane. Więc jeśli interesuje Cię temat “alimenty a podatek”, to serdecznie zapraszamy do lektury tego artykułu.

Kto posiada obowiązek płacenia alimentów i czym one są?

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania osobie, która jest do tego uprawiona. Mowa tutaj nie tylko pieniądzach, a także innych przedmiotach, jak ubrania, książki, wyżywienie itd. Alimenty są obligatoryjne i regularne. Najczęściej można spotkać się z alimentami wypłacanymi na rzecz dzieci, ale nie tylko. Zazwyczaj obowiązek alimentacyjnych dotyczy krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Czy alimenty na dziecko są opodatkowane?

Alimenty a podatek PIT – jak to wygląda w praktyce? Według art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT zwolnione z podatku dochodowego są:

Więc co zrobić – płace alimenty jak rozliczyć PIT? Alimenty na dzieci są zwolnione z podatku, więc nie musisz wykazywać ich w rozliczeniu PIT.  Warto zaznaczyć, że alimenty zasądzone na dzieci na podstawie wyroku sądu są wolne od podatku niezależnie od ich wysokości. Nie ma również znaczenia, czy zostały one zasądzone na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej – alimenty na rzecz dzieci w konkretnych przypadkach są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy alimenty na żonę można odliczyć od podatku?

Odpowiadając na pytanie, czy alimenty można odliczyć od podatku, należy wziąć również pod uwagę sytuacje, w której przyznano alimenty osobie trzeciej. Wówczas okazuje się, że niezwykle istotna jest kwota zasądzonych alimentów, bowiem alimenty w kwocie poniżej 700 zł nie będą opodatkowane. Według prawa alimenty podlegają opodatkowaniu, jeśli nie spełniają obu tych warunków jednocześnie:

Więc czy alimenty od męża są opodatkowane? Jeśli zasądzono kwotę alimentów powyżej 700 zł miesięcznie, to tak. Z kolei jeśli ktoś otrzymuje alimenty na podstawie prywatnego porozumienia, to również należy zapłacić podatek i uwzględnić je w rozliczeniu rocznym PIT.

Alimenty a podatek dochodowy – kiedy musisz wykazać je w deklaracji PIT?

To czy alimenty są opodatkowane zależy od pewnych czynników. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wedle tej ustawy, alimenty stanowią dochód, zatem istnieją podstawy do opodatkowania alimentów. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy:

Powyższe informacje mogą okazać się przydatne, gdy zastanawiasz się, czy należy płacić podatek od alimentów na żonę lub podatek od alimentów na dorosłe dziecko. Co do zasady alimenty są opodatkowane, jednak jak wcześniej wspomnieliśmy, istnieją przesłanki, gdy alimentów nie wykazuje się w rozliczeniu.

Czy alimenty można odliczyć od podatku? Jak wykazać je w zeznaniu rocznym?

Podczas składania deklaracji PIT -36 lub PIT-37 alimenty należy wykazać jako przychód z innych źródeł. W przypadku alimentów obowiązują zasady ogólne, czyli 12% lub 32%. Osoba, której przysługują alimenty, powinna samodzielnie obliczyć podatek, ponieważ osoby wypłacające nie mają obowiązku wystawiania PIT-11.

Jednak czy można odliczyć alimenty od podatku? Wypłacający alimenty nie ma obowiązku wykazywać tego faktu we własnej deklaracji podatkowej, zatem nie ma takiej możliwości. Więc alimenty czy można odliczyć od podatku? Nie, ale sytuacja wygląda inaczej w przypadku alimentów na dziecko i ulgi. Osoba płacąca alimenty może odliczyć ulgę na dziecko, jeśli sprawuje nad nim faktyczną opiekę.

Alimenty podatek – co warto wiedzieć?

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy, w jaki sposób uwzględnić należny podatek w swoim rozliczeniu PIT oraz w jakiej sytuacji jest on obowiązkowy. Jeśli poszukujesz adwokata Białystok, który pomoże Ci w przypadku spraw rodzinnych, to koniecznie odwiedź moją stronę internetową. Z pomocą profesjonalisty alimenty nie są zagadką.

Co to jest apelacja?

Podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny prawa to wiedza, którą powinien posiadać każdy obywatel. Takie informacje pozwalają nam na podjęcie pierwszych działań w sprawie oraz dają ogólny ogląd na sytuację. Oczywiście w żadnym stopniu nie zastąpi to działań profesjonalnego radcy prawnego, ale zapewni nam częściową świadomość w sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy. Jednym z takich pojęć jest apelacja. Nasza Białystok kancelaria prawna oferuje darmowe porady prawne. Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy i miejsca, które prawo karne zna od podstaw – koniecznie odezwij się do nas.

Czym jest apelacja w postępowaniu sądowym? Jakie elementy składowe musi zawierać? Jakie są konsekwencje jej złożenia? Przeczytaj tekst do końca i zdobądź wiedzę w tym temacie. 

Apelacja co to znaczy? Odwołanie się od wyroku 

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, który zakłada, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje odwołanie się do sądu drugiej instancji. Można ją wnieść po złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego przez sąd. Do apelacji należy dołączyć dowód jej opłaty. Uruchamia on postępowanie apelacyjne, którego celem pozostaje sprawdzenie wyniku zasądzonego wyroku. Tym zadaniem zajmuje się sąd drugiej instancji, który rozpoznaje sprawę w granicach apelacji. Z kolei apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a apelację od wyroku sądu okręgowego, jako pierwszej instancji rozpoznaje sąd apelacyjny.

Należy pamiętać, że polskie prawo przewiduje takie wyjątkowe sytuacje, które wymagają niecodziennych rozwiązań. Przykładem takiej sytuacji jest odwołanie od decyzji Sądu Najwyższego, czyli skargę kasacyjną lub po prostu kasację. 

Co to apelacja w postępowaniu cywilnym?

Apelację wnosi się do sądu między innymi od wyroku w sprawie cywilnej. Pismo musi zawierać konkretne wymogi formalne, które zostały przewidziane w prawie i dotyczą każdego dokumentu procesowego:

 1. Oznaczenie wyroku, od którego została wniesiona sprawa. Musi ono zawierać informację czy jest on zaskarżony w całości czy tylko w części.
 2. Konkretne przedstawienie zarzutów.
 3. Zwięzłe uzasadnienie przedstawionych zarzutów.
 4. Apelacja może zawierać powołanie, w razie potrzeby nowych środków dowodowych oraz uzasadnienie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe lub przyczyna powołania się na nie wyniknęła później.
 5. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku oraz wskazanie obszaru apelacji.

Dodatkowo, jeżeli przedmiotem sprawy jest kwestia majątkowa, należy określić wartość przedmiotu zaskarżenia.

Co to jest apelacja w sądzie? Termin na wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji

Apelacja musi być złożona w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W przypadku, gdy strona nie zażądała dostarczenia wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od samego wydania wyroku termin do apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Jeżeli apelacja została wniesiona w terminie, możliwe będzie podjęcie dalszych kroków prawnych.

Należy pamiętać, że apelacja to wniosek, który musi zostać wniesiony do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. 

Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

Sąd drugiej instancji

Sąd drugiej instancji orzeka pominięcie nowych faktów i dowodów w momencie, kiedy strona miała szansę przedstawić je w trakcie postępowania cywilnego w sądzie pierwszej instancji. Warunkiem jest sytuacja, kiedy potrzeba powołania się na nie pojawiła się później. 

Sąd drugiej instancji podejmuje decyzje oparte na materiale zebranym podczas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym. 

W sprawie przed sądem drugiej instancji nie można poszerzyć istoty sprawy, ani występować z nowymi żądaniami. Jeżeli dojdzie do zmiany okoliczności, przysługuje prawo zmiany pierwotnego przedmiotu sporu na jego równowartość lub innych przedmiot, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Sąd ma prawo do zmiany zaskarżonego wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, jeżeli strona przeciwna również wniosła apelację. Natomiast, gdy sama apelacje jest bezzasadna, sąd ma prawo do jej uchylenia. 

Gdy apelacja zostaje wniesiona i nastąpi odwołanie odwołanie od wyroku sądu drugiej instancji, orzeka on co do istoty sprawy. Sąd odwoławczy może stwierdzić nieważność postepowania i uchylić zaskarżony wyrok. W takiej sytuacji znosi on postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przenosi go do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

W momencie, gdy pozew zostaje odrzucony albo zachodzi powód do umorzenia postępowania, sąd zajmujący się sprawą uchyla wyrok,  umarza sprawę lub odrzuca pozew. 

Sąd drugiej instancji ma też prawo do uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo, gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Co to jest apelacja od wyroku? Apelacja w sprawie karnej

Zgodnie z przepisami prawa apelacja od wyroku karnego, wydanego przez sąd I instancji przysługuje stronom oraz powodowi cywilnemu. Pokrzywdzony odnosi się do wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, który został wydany na posiedzeniu. Apelacja musi został złożona w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. 

Podstawy apelacji 

Orzeczenie wymaga zmiany lub uchylenia w razie potwierdzenia:

 1. Obrazy przepisów prawa materialnego.
 2. Obrazy zasad postępowania, jeżeli miała lub mogła mieć wpływ na tok postępowania.
 3. Błędów, które wystąpiły w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mogły mieć one wpływ na treść tego orzeczenia.
 4. Rażącej nieadekwatności kary lub niesłusznego zastosowania albo braku użycia środka zabezpieczającego.

Apelacja jest zwrócona przeciwka całości wyroku, a także rozstrzygnięcia o karze lub środkach karnych. Dodatkowo apelacja musi spełniać warunek podniesienia zarzutów, które nie były lub nie mogły być przedmiotem zaskarżenia. 

Co to znaczy apelacja? Zakaz reformationis in peius

Polskie prawo zakłada, że sąd odwoławczy nie może zasądzić, uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony oskarżonej, gdy apelacja została wniesiona tylko na jego korzyść. 

Sąd okręgowy może wnieść na niekorzyść strony wyłącznie wtedy, gdy wniesiona na jego niekorzyść środek odwoławczy oraz wyłącznie w kręgu zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy środek odwoławczy pochodzi z inicjatywy oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, sąd odwoławczy ma prawo orzec na niekorzyść wyłącznie, gdy zostaną potwierdzone błędy w środku odwoławczym lub środku podlegającym uwzględnieniu z urzędu. 

Jeżeli wniesienie środka odwoławczego nastąpiło na niekorzyść oskarżonego, może spowodować ono orzeczenie także na niekorzyść.

Co to jest apelacja sądowa? Zmiana wyroku

Apelacja i co dalej? Po otrzymaniu apelacji sąd utrzymuje wyrok w mocy, zmienia go lub uchyla w całości albo w części. Jeżeli apelacja została złożona w terminie, sąd odwoławczy gromadzi dowody oraz orzeka czy zaskarżone orzeczenie może zostać zmienione na odmienne co do istoty, uchylone lub umorzone. W pozostałych przypadkach orzeczenie zostaje uchylone i przekazane do sądu pierwszej instancji w ramach ponownego rozpatrzenia. 

Oskarżony, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub w stosunku do, którego umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie, sąd odwoławczy nie ma prawa go skazać. Istnieje możliwość zarządzenia surowszej kary tylko, kiedy nie zmienia ona ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku.

Podsumowując, apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji i zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia wyroku przez sąd drugiej instancji. Taka wiedza z pewnością Ci się przyda i w kryzysowej sytuacji pomoże podjąć konkretne działania.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co trzeba wiedzieć?

Rozstanie i sprawa rozwodowa to z pewnością trudny czas dla każdej pary. Często wiąże się to z konfliktem, koniecznością podziału majątku, walką o majątek. Sytuacje jest jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy należy uregulować kontakty rodzica z dzieckiem. Sytuacja, w której jeden z rodziców utrudnia lub uniemożliwia kontakty z dzieckiem wcale nie jest rzadkością. Może być to związane z próbą uzyskania wyższych alimentów lub chęcią zemsty na partnerze. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w tym momencie najbardziej cierpi dziecko, które najczęściej nie zdaje sobie sprawy co się wokół niego dzieje. Co zrobić w sytuacji kiedy matka utrudnia kontakt z dzieckiem? Jaka jest kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Ile wynosi grzywna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Dowiedz się tego razem z nami!

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem kodeks karny. Na czym polega?

Na czym polega utrudnianie kontaktów z drugim rodzicem? Może ono przybierać rozmaite formy, jednak do najpopularniejszych działań należy:

Takie zachowanie nosi miano “alienacji rodzicielskiej”, a jego charakter do złudzenia przypomina przemoc psychiczną i emocjonalną. Jej celem jest zniszczenie relacji, którą dziecko posiada z rodzicem. Dobro dziecka jest w takiej sytuacji kompletnie ignorowane, a sam maluch jest narażony na ogromny stres. Jest zastraszony, a jego poczucie bezpieczeństwa zostało doszczętnie zniszczone. Utrudnianie widzenia z dzieckiem często skutkuje koniecznością odbycia terapii lub częstych wizyt u psychologa.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przed rozwodem może być realizowane za pomocą wielu działań. Może być to próba przekupienia dziecka, oferowanie różnych pokus. Jeżeli dziecko zdecyduje się na wizytę u jednego z rodziców, ten drugi proponuje atrakcyjną wycieczkę lub wymarzoną zabawkę. W przypadku ustalenia władzy rodzicielskiej to sąd ustala zasady wychowania dziecka przed jednego opiekuna oraz zasady kontaktów drugiego rodzica z małoletnim. Takie ustalenia należy bezwzględnie akceptować i je przestrzegać.

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem? Gdzie zgłosić taki przypadek?

Jeżeli zastanawiasz się gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem, śpieszymy z odpowiedzią. W celu zabezpieczenia kontaktów należy podjąć konkretne działania. Wstąpienie na drogę sądową może okazać się nieuniknione. Warto wtedy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim. W taki sposób rozpocznie się postępowanie sądowe, które będzie miało na celu umożliwienie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Konieczne będzie zaplanowanie i ustalenie konkretnego harmonogramu widzeń, w którym zawarte będą takie terminy jak:

Taki wniosek o ustalenie kontaktów należy złożyć do najbliższego miejscu zamieszkania dziecka sądu rejonowego. Wniosek w sprawie kontaktów z dzieckiem należy złożyć w oddziale do spraw rodzinnych lub opiekuńczych. Dodatkowo osobiste doręczenie nie jest konieczne. Można zrobić to za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. 

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego radcy prawnego. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to poważna sytuacja, dlatego wsparcie adwokata może okazać się nieocenione.

Wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – pozew dotyczący realizacji kontaktów z małoletnim 

Jednym z zadań sądu jest ustalenie konkretnych działań z zakresu usystematyzowania kontaktów dziecka z drugim rodzicem. Taka decyzja jest rozstrzyga spór pomiędzy rodzicami niezależnie od miejsca zamieszkania małoletniego. Realizowanie kontaktów może przybierać różne formy, takie jak zabieranie dziecka z miejsca zamieszkania, utrzymywanie stałej korespondencji, bezpośredni kanał kontaktu lub porozumiewanie się na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Zarówno kontakty matki, jak i ojca z dzieckiem są równe wobec prawa, a sąd ustala ich formę oraz częstotliwość. 

Podobnie wygląda sprawa o zmianę wykonywania kontaktów z dzieckiem. Chcąc dokonać zmiany poprzednich ustaleń, należy ponownie złożyć do sądu wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem. Dokument powinien zawierać oznaczenie, że dotyczy zmiany poprzedniego orzeczenia. Podstawowy wzór wniosku o utrudnianie kontaktów z dzieckiem można znaleźć na stronach internetowych z zagadnieniami prawnymi.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę – wniosek o zabezpieczenie kontaktów 

Warto pamiętać, że samo złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim powinno zawierać także odnośnik dotyczący zabezpieczenia powyższych kontaktów. W uproszeniu chodzi o to, aby usystematyzować temat opieki nad dzieckiem na czas trwania postępowania.

Pozew o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy matka utrudnia kontakt ojcu ze swoim dzieckiem, rodzić może szukać pomocy na drodze sądowej. Zdarzają się sytuacje, że jeden rodzić ogranicza drugiemu kontakty z dzieckiem tak skutecznie,  że małoletni taci z nim połączenie na wiele miesięcy. W takiej sytuacji konieczna jest interwencja sądu rejonowego. W tym celu należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Oznacza to, że gdy matka stosuje utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem, będzie zmuszona do zapłaty określonej sumy na rzecz ojca. Taka sytuacja dotyczy obojga rodziców w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem. 

Surowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Co grozi za utrudnianie kontaktów?

Rodziców dziecka obowiązuje zagrożenie karą za utrudnianie kontaktów. Podstawą do takiego zasądzenie jest artykuł 598(15) kodeksu postępowania cywilnego. 

Do zadań sądu należy weryfikacja dotychczasowej częstotliwości kontaktów, które zostały zasądzone. W praktyce jest to celowe utrudnianie kontaktów z małoletnim. Jeżeli sąd podejmie decyzje, że podjęte orzeczenie zostało naruszone, każde kolejne naruszenie będzie skutkowało karą na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Wysokość kary ustala sam sąd.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem bez rozwodu – ugoda w egzekucji kontaktów na rzecz dobra dziecka

Należy pamiętać, że ograniczenie kontaktów z rodzicem najbardziej wpływa na dziecko. To jego dobro powinno być w takiej sytuacji najważniejsze. Rodzice, pomimo rozstania powinni ze sobą współpracować i polubownie ustalić kwestie dotyczące kontaktów. Małoletni nie powinien być przedmiotem kłótni i wzajemnej zemsty rodziców. Jeśli potrzebna jest pomoc prawna, najlepszym rozwiązaniem będzie kancelaria Białystok, gdzie doświadczony prawnik doradzi w kwestiach związanych z kontaktami z dzieckiem.

Utrudnianie kontaktu telefonicznego z dzieckiem. Co jeżeli dziecko nie chce utrzymywać kontaktu?

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może wynikać też z woli małoletniego. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem należ do zadań sądu, jednak nie może on zmusić dziecka do takich spotkań. W takiej sytuacji to drugi rodzic powinien być mediatorem w przedmiocie kontaktów. Z dzieckiem warto rozmawiać i zachęcać je do podjęcia spotkań z drugim rodzicem.

W takiej sytuacji warto też zwrócić się o pomoc do profesjonalnego radcy prawnego. Jest to osoba, która pomoże ustalić konkretne działania w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem. Szerokie doświadczenie i wiedza to klucz do pomyślnego rozwiązania sprawy. Prawnik pomoże Ci zabezpieczyć swoje dobro oraz interes Twojego dziecka. Specjalista, który doskonale zna prawo rodzinne podejdzie do sprawy ze zrozumieniem i podpowie Ci na jakie działania warto się zdecydować. Jeśli potrzebny jest też adwokat, który złoży pozew o alimenty Białystok lub oferuje takie usługi jak prowadzenie spraw rozwodowych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą kancelarii.

Kiedy może dojść do rozwodu – rozwiązanie małżeństwa

Jakie są najczęstsze powody rozwodów?

Powody rozwodów mogą być bardzo różne, jednak to sąd orzeka, czy są one dostateczne, by rozwodu udzielić. Na samym wstępie warto przybliżyć definicję rozwodu, ponieważ ma ona fundamentalne znaczenie w tym temacie. Zgodnie z przepisami, jest to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Spełnienie obu tych warunków jest kluczowe, by sąd mógł orzec o zakończeniu małżeństwa. Jeśli chcesz poznać poznać najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce, serdecznie zapraszamy do lektury tego artykuły. Przyjrzymy się z bliska, jakie przesłanki rozwodowe najczęściej padają na sali rozpraw.

Dlaczego dochodzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego?

Sprawy o rozwód często są najbardziej stresującymi przeżyciami w życiu. Według powszechnie znanej skali Holmesa, rozpad pożycia małżeńskiego może generować tyle samo stresu (a nawet więcej) niż ciężka choroba lub śmierć. Dlatego tak ważne jest, by w czasie rozwodu zagwarantować sobie odpowiednie wsparcie. Mowa tutaj między innymi o pomocy psychologicznej, jak i adwokackiej. Sprawy dotyczące rozwodów nierzadko są bardzo skomplikowane i “ciągną się” w nieskończoność, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata. Nasza kancelaria Białystok jest w stanie pomóc w napisaniu pozwu o rozwód, a także przeprowadzi przez cały proces w taki sposób, by był on jak najmniej stresujący i najkrótszy. Warto również skorzystać z darmowych porad prawnych, nawet w sytuacjach niedotyczących rozwodów. Gwarantujemy, że tego rodzaju pomoc jest najlepszą możliwą decyzją, gdy sytuacja zaczyna nas przerastać.

Rozwód powody – jak często Polacy się rozwodzą?

Zanim omówimy przesłanki do rozwodu, warto wspomnieć o tym, jak powszechnym zjawiskiem są rozwody w naszym kraju. W roku 2022 dokonano ponad 60 tysięcy rozwodów, a ich liczba z roku na rok się zwiększa. Ze względu na to, jak powszechnym zjawiskiem są obecnie rozwody, jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie są najczęstsze powody rozwodu. Jednak warto wspomnieć również o tym, że zdecydowanie częściej dochodzi do rozwodów bez orzekania o winie. Oznacza to, że żaden ze współmałżonków nie zostaje uznany winnym rozpadu małżeństwa. Jest to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów na to, by się rozwieźć. Bardzo często w takiej sytuacji nawet nie jest potrzebna pomoc kancelarii adwokackiej, w przeciwieństwie do rozwodu z winy jednego z małżonków. Wówczas należy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa, a taka sprawa może być bardzo długa i skomplikowana.

Wśród danych GUS możemy nie tylko sprawdzić liczbę rozwodów w Polsce, a także najczęstsze podstawy do rozwodu. Te dane mogą być inne w zależności od roku badania, jednak zazwyczaj są to nieznaczne różnice. Skupmy się zatem na tym, jakie są najczęstsze przesłanki rozwodu.

Powody do rozwodu – lista

Są to trzy najczęstsze podstawy rozwodu, stanowiące aż 81% wszystkich rozwodów w Polsce. Jednak istnieją również inne, mniej popularne przesłanki, przez które dochodzi do rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli chcesz poznać inne przesłanki orzeczenia rozwodu, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu.

Rozwód przesłanki – dlaczego dochodzi do rozwodów?

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie, powody mogą być rożne. Niestety często zdarza się, że w związku pojawia się przemoc psychiczna bądź przemoc fizyczna. Są to powszechne przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, które w tym samym czasie są przestępstwem. Częstą przyczyną są także nieporozumienia na tle finansowym, jednak w tym przypadku najczęściej sąd nie orzeka o winie. Jednak w niektórych przypadkach takie nieporozumienia mogą prowadzić do przemocy finansowej, która według statystyk najczęściej dotyczy kobiet. Wśród przesłanek rozwodowych znajduje się również naganny stosunek do członków rodziny drugiego małżonka. Zły stosunek do rodziny znów jest pojęciem dosyć szerokim, jednak dotyczy zazwyczaj nieprawidłowego traktowania bliskich drugiego małżonka, np. dzieci. Niekiedy za powód rozwodu wymienia się także niedopełnianie obowiązków małżeńskich, np. nieprzestrzeganie obowiązku wzajemnej pomocy lub zaniedbywanie wspólnego gospodarstwa domowego. Jedną z przyczyn bywa również wygaśnięcie więzi uczuciowej, zdrada emocjonalna lub wyjście na jaw zachowań ukrytych przed zawarciem małżeństwa. Argumentem do rozwodu może być również uzależnienie. Alkoholizm lub innych nałóg partnera może być wystarczającą przesłanką do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy zawinionego.

Jakie są negatywne przesłanki rozwodu?

Należy również wspomnieć o tym, że istnieją przesłanki rozwodu pozytywne i negatywne. Jednak jakie są przesłanki negatywne rozwodu i co to oznacza? W największym skrócie, takie przesłanki uniemożliwiają orzeczenie przez sąd rozwodu. Wyróżnia się trzy negatywne przesłanki, a mianowicie:

Jakie są przesłanki pozytywne rozwodu?

By sąd mógł orzec rozwód, muszą wystąpić pozytywne przesłanki rozwodu. Jednak czym one dokładnie są? Mianowicie są to okoliczności potwierdzające, że nastąpił faktyczny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Mimo, iż mogą one prowadzić do orzeczenia rozwodu, to w międzyczasie sąd nie może stwierdzić żadnych przesłanek negatywnych. Wówczas orzeczenie rozwodu jest niemożliwe.

Rozwiązanie małżeństwa – skorzystaj z pomocy

Przyczyny rozwodowe mogą być różne. Jednak przy rozstaniu występuje wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Niekiedy sąd zabrania orzekania rozwodu danego małżeństwa, co może być dużym obciążeniem dla obojga partnerów. Podobnie jest w przypadku orzekania władzy rodzicielskiej lub podziału majątku po rozwodzie Białystok. Chcąc się rozwieść warto skorzystać z profesjonalne pomocy prawnej. Wiele osób poszukuje adwokata rozwód, by ten pomógł im w sprawie i pozwolił na zaoszczędzenie czasu swoim klientom. Jest to zdecydowanie możliwość, którą należy wziąć pod uwagę, jeśli przygotowujemy się do rozwodu.

Różnica między rozwodem a separacją

Czym się różni separacja od rozwodu?

Pozornie różnica między separacją a rozwodem jest doskonale znana każdemu, jednak często posiadamy wątpliwości odnośnie tego, które rozwiązanie jest dla nas bardziej właściwe. Najkrócej mówiąc, rozwód to rozwiązanie małżeństwa, a separacja polega jedynie na uchyleniu związku  małżeńskiego. Mimo to, często pojawiają się pytania o to jak wygląda pozew o rozwód po separacji lub kiedy separacja przechodzi w rozwód. Postaram się przybliżyć tę tematykę i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Jeśli interesuje Cię adwokat Białystok sprawy rodzinne, to z miłą chęcią służę pomocą. Korzystając z pomocy profesjonalisty nie musisz martwić się tym, jaka jest różnica między rozwodem a separacją.

Rozwód bez separacji – kiedy się na niego zdecydować?

Rozwód to zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zastanawiając się “rozwód czy separacja czy się męczyć dalej” należy wiedzieć, że główną różnicą pomiędzy tymi dwoma pojęciami jest fakt, że w przypadku rozwodu można ponownie zawrzeć małżeństwo. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest najlepszą decyzją, gdy nie widzisz żadnej możliwości, by kontynuować dalsze życie z małżonkiem. Gdy sąd orzeka rozwód, to małżonkowie stają się dla siebie obcymi osobami. W skrócie, rozwód wywołuje dalej idące skutki prawne niż separacja. Jednak należy pamiętać, że w sprawach o rozwód pod uwagę bierze się wiele innych czynników, a przede wszystkim również dzieci. W trakcie podstępowania o rozwód sąd określa obowiązki rodziców względem swoich dzieci, jak np. świadczenia alimentacyjne. Ze swojej strony oferuje prowadzenie spraw rozwodowych Białystok, dzięki czemu w trakcie postępowania o rozwód otrzymasz profesjonalną pomoc prawną.

Separacja zamiast rozwodu – czym jest separacja?

Separacja sądowa jest zdecydowanie łatwiejsza w uzyskaniu, niż rozwód. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa, jednak orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, gdyby miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Separacja to zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie trwały. Małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, a warto także wiedzieć, że w przypadku separacji wniosek może wnieść także małżonek wyłącznie winny. Nie istnieje nic takiego, jak automatyczny rozwód po separacji, więc małżonkowie pozostający w separacji zawsze mogą się ze sobą pogodzić. Separacja pozwala, by zdystansować się od całej sytuacji, ale separacja może być niejako wstępem do rozwodu. Rozwód od separacji różni się pod kilkoma względami i warto je znać, zanim zdecydujesz się na rozwód po separacji.

Rozwód i separacja – podobieństwa i różnice

Rozwód a separacja różnice i podobieństwa – jeśli kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, to warto przyjrzeć się poniższym kwestiom. W ten sposób lepiej zrozumiesz, czym jest separacja i rozwód oraz w jaki sposób podejść do tej sytuacji. Pamiętaj także, że w podjęciu decyzji może pomóc profesjonalna kancelaria prawna. Separacja czy rozwód to ciężki czas w życiu, a nasza kancelaria pomaga również w sytuacji, gdy następuje podział majątku po rozwodzie Białystok. Poznasz tam również separacja a rozwód koszty.

Separacja a rozwód podobieństwa i różnice są inne, jak jednak widać, instytucja separacji może być dobrą decyzją, gdy widzimy przyszłość dla swojego związku. Z kolei separacja przed rozwodem pozwoli na uspokojenie emocji i spojrzenie na daną sprawę z innej perspektywy. Taka separacja w trakcie rozwodu może okazać się dobrą decyzją. Jeśli szukasz adwokata, dla którego separacja, rozwód i sprawy rodzinne są codziennością – skorzystaj z usług naszej kancelarii.

Co zrobić, kiedy zostałem pozwany?

Otrzymując pozew, musimy wiedzieć, że konieczne będzie ustosunkowanie się do niego. Wówczas najważniejsze okazuje się napisanie odpowiedzi na pozew do sądu. Jednak jak napisać odpowiedź na wniosek do sądu oraz jakie są konsekwencje braku odpowiedzi na pismo? Co zrobić, zanim wdamy się w spór? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Jak odpowiedzieć na pismo z sądu?

Zanim dowiemy się, jak napisać odpowiedź do sądu, należy wiedzieć, że od 2019 roku jej napisanie jest obowiązkowe dla każdego pozwanego. Dlatego przed złożeniem odpowiedzi do sądu, należy dowiedzieć się, jak powinna ona wyglądać i ile czasu ma sąd na odpowiedź na pismo. Jednak czym jest odpowiedź na pozew? W chwili obecnej ma za zadanie służyć obronie pozwanego przed zarzutami. Należy się w niej ustosunkować do twierdzeń pozwu, a podstawowym z nich jest wniosek dot. żądania, oraz oczywiście powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Pozwany musi odnieść się do wszystkich twierdzeń przeciwko żądaniu pozwu oraz zarzutach, a także przedstawić dowody. W przeciwnym przypadku nie zostaną one uwzględnione na dalszym etapie postępowania cywilnego. Należy wspomnieć także o żądaniach zw. z przebiegiem sprawy, czyli np. oddalenie powództwa, wezwanie świadków lub biegłych.

Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew?

Ile mam czasu na odpowiedź na pozew? Termin na ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew wyznaczony zostaje przez sąd. Należy bezwzględnie przestrzegać wyznaczonego przez sąd terminu, bowiem w przeciwnym przypadku możesz przegrać, pomimo swojej racji. Jeśli jest to odpowiedź na pozew o zapłatę, to komornik tylko czeka na taki obrót spraw. Warto wiedzieć, że termin na odpowiedź na pozew nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Oczywiście takowy termin na sformułowanie wniosku zawarty jest w treści pozwu. Jeśli odpowiedź zostanie złożona po terminie, podlega zwrotowi, a sąd może nie uznać takiej odpowiedzi. Jednak warto też wiedzieć, jak liczyć termin odpowiedzi na pozew? Pamiętaj, że liczy się data na liście, a nie data jego dostarczenia. Warto w tym miejscu dodać, że odpowiedź do sądu nie może zostać wysłana kurierem.

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Wiele osób nie wie, jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy lub odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty. Z tego powodu w Internecie znaleźć można wiele wzorów, które tłumaczą, jak napisać odpowiedź na pozew m.in. w sprawach cywilnych. Każdy taki wzór odpowiedzi na pozew o zapłatę wygląda niemal tak samo i powinien zawierać takie same elementy. Więc w jaki sposób zabrać się do napisania oraz co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Niemal każde pismo procesowe powinno zawierać te informacje. Gdy otrzymaliśmy pozew i nie wiemy, co zrobić dalej, powinniśmy skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Nasza Białystok kancelaria prawna pomoże sformułować odpowiedź na wniosek do sadu, niezależnie od rodzaju sprawy. Jeśli poszukujesz takich haseł jak “dostałem pozew o zapłatę” lub “jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy wzór”, to koniecznie się z nami skontaktuj. Białystok to miasto, w którym zajmujemy się m.in. prawem karnym oraz pomożemy napisać pozew o alimenty.

O czym koniecznie należy pamiętać, składając pismo procesowe?

W celu napisania skutecznej odpowiedzi na pozew, powinniśmy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Nie każdy wzór, który przedstawia, jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty, skonstruowany jest poprawnie. Z tego powodu lepiej poznać wszystkie wytyczne, które pomogą nam we wniesieniu odpowiedzi na pozew.

Co z kolei zrobić, gdy dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Również możesz wnieść sprzeciw w terminie 2 tygodni. Jednak w każdej z tych sytuacji możesz poszukać profesjonalisty, który pomoże Ci w napisaniu odpowiedzi do sądu. Niekiedy takie wsparcie jest na wagę złota, szczególnie jeśli nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z sądami. Co więcej, w dobrej kancelarii znajdują się także osoby, który mogą reprezentować Cię przed sądem.

Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć?

Każda osoba zadłużona szuka sposobów na to, by pozbyć się swoich długów i zobowiązań. Jednak niekiedy wyjście z długów wydaje się być tak trudnym zadaniem, że pod uwagę musimy wziąć postępowanie upadłościowe. Na czym polega upadłość konsumencka i czy w ten sposób jesteśmy w stanie uwolnić się od długów? Jak wygląda złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz kto może ogłosić upadłość konsumencka? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Co to jest upadłość konsumencka?

Na wstępnie należy wyjaśnić, czym jest upadłość konsumencka oraz na czym polega. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Oznacza to, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, wobec czego decyduje się ogłosić bankructwo.

Fundamentalnym zagadnieniem, jeśli mowa o upadłości, jest plan spłaty wierzycieli. Warto na samym wstępie zaznaczyć, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które nie niweluje długów. Całkowite oddłużenie osoby jest rzadkim przypadkiem – upadłość konsumencka w Polsce polega na oddaniu całego swojego majątku syndykowi, który poprzez majątek dłużnika zajmie się spłacaniem długów. Wiedząc już, upadłość konsumencka co to jest oraz na czym polega, warto dowiedzieć się, co się z nią wiąże.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Wiemy, co oznacza upadłość konsumencka, jednak kto może ją ogłosić? Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatem osoba prowadząca działalność, nawet tę niezarejestrowaną, nie może być w świetle prawa traktowana jako konsument. Omawiając upadłość osoby fizycznej należy wspomnieć, że każda osoba, dla której niemożliwa jest spłata zobowiązań, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać, że niewypłacalność musi zostać stwierdzona przez sąd, który sprawdzi, czy zostały spełnione wszelkie warunki.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości powinno zostać dobrze przemyślane. Dobry prawnik szczegółowo naświetla zawiłości w kontekście upadłości konsumenckiej i tłumaczy, jak dokładnie działa ta procedura. Dla wielu osób najważniejszy jest fakt, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej powstrzymuje windykację. Zatem upadłość konsumencka pozwala zapomnieć o komornikach i wszelkich innych wierzycielach. Jednak ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie jest automatycznym umorzeniem długów. W jej wyniku majątek wchodzi w skład masy upadłości, zatem uwalniamy się od długów, jednocześnie “tracąc” majątek. Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka osoby chroni ją przed komornikami oraz zapewnia jej miejsce do życia. Dłużnik musi być w stanie wynająć mieszkanie oraz zrealizować swoje podstawowe potrzeby.

Upadłość konsumencka na czym polega?

Celem ogłoszenia upadłości jest oddłużenie osoby, która nie radzi sobie ze spłatą długów. Jednak cała procedura upadłości konsumenckiej jest bardziej rozbudowana i pełna zawiłości. Osoba, wobec której została ogłoszona upadłość, oddaje swój majątek w ręce syndyka. Mowa o nieruchomościach, samochodach, a także wszelkich środkach pieniężnych na swoich kontach. Czasami istnieje możliwość zachowania części majątku, jednak wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Warto jednak dodać, że możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku. Zgodnie z przepisami ogłosić upadłość konsumenta może każda osoba fizyczna, także ta nieposiadająca majątku. 

Proces upadłości konsumenckiej – jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka wniosek może złożyć każda osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeśli mowa o warunkach, to konsument uznawany jest za niewypłacalnego, gdy przez minimum 24 miesiące jego długi przewyższają jego majątek. Jednak warunki nie są sztywno określone, a warto także podkreślić, że upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która wcale nie musi zakończyć się pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Jeśli sąd ogłosi upadłość, to dłużnik traci swój majątek, a także jego wynagrodzenie zostaje zajęte w pewnym stopniu. W następstwie dłużnik może jedynie zawierać drobne umowy życia codziennego, jak zakupy podstawowych przedmiotów (żywność, środki czystości). Konsekwencje związane z upadłością konsumencką dla wielu bywają bardzo trudne, dlatego warto dobrze dowiedzieć się, co daje upadłość konsumencka.

Wiele osób zastanawia się, jak zrobić upadłość konsumencką. Złożyć wniosek o upadłość konsumencką możemy w najbliższym naszemu miejscu zamieszkania sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym. Możemy wysłać go listownie, albo zanieść osobiście.

Jakie długi obejmuje upadłość konsumencka?

Wiedząc, jak działa upadłość konsumencka oraz czym dokładnie jest bankructwo konsumenckie, powinniśmy przyjrzeć się temu, jakie długi obejmuje. Objęte postepowaniem są długi:

Jednak nawet w sytuacji, gdy uda się nam skutecznie złożyć wniosek o upadłość, nie wszystkie długi mogą zostać umorzone. Mowa o:

Co się zmienia z dniem ogłoszenia upadłości?

Upadłość konsumencką ogłasza sąd na podstawie przebiegu całego procesu. Jeśli jednak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to co zmieni się w życiu dłużnika? Przede wszystkim, zostanie on pozbawiony swojego majątku, który przejdzie w ręce syndyka, mającego za zadanie spłacenie wierzycieli. Część wynagrodzenia również będzie regularnie pobierana z tytułu spłaty wcześniejszych zobowiązań. Dłużnik prawdopodobnie będzie musiał zmniejszyć swoje koszty utrzymania, ponieważ wszelkiego rodzaju opłaty i rachunki, powstałe po ogłoszeniu upadłości, wciąż będzie musiał spłacać. Co więcej, informacja o upadłości zostanie ogłoszona publicznie. Te informacje zostaną także przekazane przez syndyka pracodawcom oraz wierzycielom.

Koszty związanie z ogłoszeniem upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami, które majątek dłużnika powinien pokrywać. W przeciwnym przypadku, sąd może odrzucić wniosek. Przede wszystkim są to koszty postepowania, które w trybie uproszczonym wynoszą od 4 do 7 tysięcy złotych, a w trybie zwykłym mogą przekroczyć 10 tysięcy złotych. Opłata za złożenie wniosku to koło 30 zł, a wynagrodzenie syndyka jest różne, w zależności od miejsca zamieszkania.

Jednak największą “opłatą” za ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest oczywiście wyrzeczenie się całego swojego majątku, który musi wystarczyć nie tylko na pokrycie wyżej wymienionych kosztów, a także wszelkich zaciągniętych długów. Co więcej, te koszty mogą zmieniać się z roku na rok. Samo porównanie roku 2023 do 2024 może sprawić, że zobaczymy różnicę pomiędzy kosztami procesowymi.

Skorzystaj z pomocy prawnej!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest trudnym procesem, który wymaga pewnych przygotowań. Warto w tej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalisty, który dokładnie wytłumaczy, czym jest i co powoduje upadłość konsumencka. Dobry prawnik przeprowadzi Cię przez cały proces, który niekiedy bywa długi i wyczerpujący. Jednak tylko w taki sposób zapewnisz sobie spokój i uwolnisz się od wierzycieli. Jeśli mieszkasz w Białymstoku i interesuje Cię rzetelna pomoc prawna dotycząca wielu gałęzi prawa, jak np. prawo cywilne, to koniecznie odwiedź tę stronę internetową. Dobry Białystok prawnik to najlepsza pomoc w wielu sytuacjach.