Kiedy może dojść do rozwodu - rozwiązanie małżeństwa?

Przepisy prawne - Sprawa rozwodowa

Rozpad małżeństwa to niezwykle ciężkie i stresujące przeżycie. To moment, gdy związek, który kiedyś wydawał się nierozerwalny, nagle przestaje funkcjonować. Orzeczenie rozwodu stanowi formalny akt zakończenia małżeństwa w takiej sytuacji. Niemniej jednak, nie zawsze wystarczy jedynie złożenie wniosku o rozwód Białystok, aby go uzyskać. Istnieją określone przepisy prawne, które muszą być spełnione - przesłanki rozwodu.

Przesłanki pozytywne to okoliczności, które muszą zaistnieć, żeby sąd mógł orzec rozwód, natomiast przesłanki negatywne to aspekty, po których wystąpieniu rozwiązanie małżeństwa staje się znacznie trudniejsze lub niemożliwe.

W przypadku przesłanek pozytywnych, czyli tych niezbędnych do zakończenia małżeństwa, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd może orzec rozwód jedynie wtedy, gdy między małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Zupełny rozkład pożycia - Co oznacza to w praktyce?

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego to sytuacja, w której relacje między małżonkami są tak poważnie zepsute, że niemożliwe jest ich przywrócenie do dobrego stanu. Czas trwania rozkładu pożycia ma również istotne znaczenie. Im dłużej trwa rozkład, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jest on trwały, ale kwestia czasu nie może być jedynym nadrzędnym kryterium. Jednak nie występują żadne konkretne ramy czasowe, sąd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie

Zupełny rozkład pożycia natomiast oznacza, że między małżonkami zerwane zostały wszystkie więzi charakterystyczne dla pożycia małżeńskiego - zarówno więź duchowa, fizyczna, jak i gospodarcza. Więź duchowa, nazywana także więzią uczuciową lub emocjonalną, dotyczy miłości, przywiązania, wzajemnego szacunku, lojalności i szczerości. Rozkład pożycia może wystąpić, gdy więź duchowa ustała po stronie obojga małżonków lub wyłącznie jednego z nich.

Nawigacja po procesie rozwodowym: Jak może pomóc adwokat rozwodowy?

Rozwód może być niezwykle trudnym emocjonalnie procesem. Od podziału aktywów i pasywów do ustalenia opieki nad dziećmi i wsparcia, zawiłości prawne mogą być przytłaczające. To właśnie tu wkracza adwokat rozwodowy, zapewniając wskazówki, wsparcie i wiedzę podczas całego procesu. Nasza kancelaria adwokacka Białystok może zapewnić Ci usługi doświadczonego doradcy prawnego.

Wiedza i doświadczenie

Adwokat rozwodowy specjalizuje się w prawie rodzinnym i posiada rozległą wiedzę na temat ram prawnych dotyczących postępowania rozwodowego. Będąc na bieżąco z najnowszymi przepisami, prawnicy są w stanie zaoferować swoim klientom odpowiednie i skuteczne porady prawne Białystok. Ich wiedza umożliwia im ocenę sprawy, identyfikację potencjalnych problemów i opracowanie skutecznej strategii prawnej.

Wskazówki i porady

Jednym z najważniejszych zadań prawnika podczas spraw rozwodowych jest prowadzenie swojego klienta przez prawne zawiłości procesu i udzielanie mu profesjonalnych wskazówek. Pomagają one zrozumieć swoje prawa, obowiązki i opcje prawne. Od wyjaśnienia konsekwencji różnych decyzji do zarysowania potencjalnych wyników. Zapewniają, że dokonujesz świadomych wyborów, które są zgodne z Twoimi najlepszymi interesami.

Papierkowa robota i dokumentacja

Rozwód wiąże się z obszerną pracą papierkową i dokumentacją, od składania petycji do sporządzania umów ugody. Adwokat rozwodowy może obsługiwać przygotowanie i złożenie tych dokumentów prawnych w Twoim imieniu. Zapewniając, że wszystkie wymagane formalności są dokładnie wypełnione, złożone w określonych terminach i zgodnie z wymogami sądu.

Negocjacje i mediacje

Rozwód często wiąże się z negocjacjami i mediacjami w celu osiągnięcia ugody, którą obie strony uznają za możliwą do przyjęcia. Adwokat rozwodowy służy jako Twój obrońca podczas tych procesów. Będzie reprezentować Twoje interesy, angażować się w produktywne dyskusje i pracować w kierunku sprawiedliwego rozwiązania. Dzięki swojej wiedzy negocjacyjnej i bogatemu doświadczeniu, adwokat rozwodowy może pomóc Ci w zabezpieczeniu najbardziej korzystnych wyników, jeśli chodzi o podział majątku, określenie alimentów dla małżonków, zorganizowanie opieki nad dziećmi i ustanowienie praw do odwiedzin.

Reprezentacja w sądzie

Podczas gdy wiele rozwodów jest rozstrzyganych poza sądem, niektóre sprawy wymagają postępowania sądowego. W takich sytuacjach adwokat rozwodowy staje się Twoim prawnym przedstawicielem, przedstawiając Twoją sprawę przed sędzią. Zapewniając, że twoje prawa są chronione, przedstawiając przekonujące argumenty i opowiadając się za pożądanymi wynikami.

Podsumowanie

Podsumowując, proces rozwodowy może być złożony i emocjonalnie wymagający. Zatrudnienie adwokata rozwodowego może zapewnić nieocenione wsparcie i wskazówki w tym trudnym czasie. Adwokat rozwodowy służy jako zaufany przewodnik, pomagając swoim klientom poruszać się po zawiłościach systemu prawnego z łatwością. Ich doświadczenie zapewnia, że klienci są dobrze poinformowani, dzięki czemu mogą podejmować rozsądne decyzje w całym procesie rozwodowym.

Proces obliczania alimentów na dziecko: Czynniki i rozważania

W jakim celu wyznaczane są alimenty?

Obowiązek płacenia alimentów nakładany jest na rodzica w celu zapewnienia dziecku dóbr niezbędnych do zdrowego rozwoju. Proces obliczania alimentów na dziecko uwzględnia różne czynniki w celu ustalenia sprawiedliwej i słusznej kwoty płatności. Ten wpis na blogu zagłębia się w kluczowe czynniki i względy, które sądy wykorzystują przy ustalaniu zobowiązań alimentacyjnych, po tym jak rodzice dziecka wezmą rozwód Białystok.

Dochody obojga rodziców

Jeśli chodzi o obliczanie alimentów na rzecz dzieci, pieniądze przyniesione przez obu rodziców - opiekuńczego i nie-opiekuńczego mają znaczenie. Sądy biorą pod uwagę dochód brutto każdego z rodziców, obejmujący nie tylko ich regularne wypłaty, ale także premie, prowizje, nieruchomości do wynajęcia, inwestycje i wszelkie inne źródła pieniędzy. Niektóre jurysdykcje mogą również wziąć pod uwagę potencjał zarobkowy rodzica, który jest dobrowolnie bezrobotny lub niedostatecznie zatrudniony.

Potrzeby dziecka

Kiedy dziecko jest niepełnoletnie lub jeszcze się uczy i nie zaczęło zarabiać na życie, rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów. Sąd oblicza kwotę w oparciu o wymagania dziecka, takie jak jego wiek, stan zdrowia i wszelkie inne potrzeby. Sąd może również wziąć pod uwagę standard życia, jaki miałoby dziecko, gdyby rodzice pozostali razem.

Ustalenie opieki nad dzieckiem

Rodzaj obowiązującej umowy o opiekę nad dzieckiem może mieć wpływ na obliczenie alimentów. Kiedy jeden rodzic ma pełną fizyczną opiekę nad dzieckiem, to ten nie opiekujący się dzieckiem zazwyczaj wykłada więcej pieniędzy na alimenty w porównaniu do przypadków, gdy oboje rodziców dzieli fizyczną opiekę. Jeśli rodzice dzielą opiekę, sąd może wziąć pod uwagę to ile czasu każdy rodzic spędza z dzieckiem i odpowiednio podzielić zobowiązania alimentacyjne.

Ubezpieczenie zdrowotne i wydatki medyczne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i wydatki medyczne są istotne w procesie obliczania alimentów na dziecko. Zazwyczaj rodzice nie sprawujący opieki nad dzieckiem płacą za ubezpieczenie zdrowotne. Ale w przypadku nieprzewidzianych wydatków medycznych, rodzice zazwyczaj dzielą się kosztami 50/50.

Opieka nad dzieckiem i wydatki na edukację

Alimenty mogą również pokrywać wydatki na opiekę nad dzieckiem i edukację, szczególnie jeśli oboje rodzice pracują lub jeśli dziecko ma wyjątkowe potrzeby edukacyjne. Jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne lub czesne za szkołę, to najczęściej płaci za nie ten rodzic, który nie opiekuje się dzieckiem.

Proces obliczania alimentów ma na celu zagwarantowanie, że oboje rodzice zapewnią wystarczającą ilość pieniędzy, aby pokryć potrzeby finansowe dziecka. Sądy biorą pod uwagę wiele czynników, aby uzyskać odpowiednią kwotę wsparcia, takich jak dochody obojga rodziców, wymagania dziecka, ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem i inne wydatki. Aby sprawnie nawigować przez skomplikowany proces obliczeniowy i postawić interesy dziecka na pierwszym miejscu, to kluczowe dla rodziców jest, aby szukać wskazówek od doświadczonego adwokata prawa rodzinnego. Jeśli interesuje Cię doświadczony adwokat alimenty Białystok to nasza kancelaria zapewni Ci profesjonalną opiekę prawną.

Sztuka Negocjacji: Jak kancelarie prawne pomagają klientom osiągnąć korzystne rezultaty?

Negocjacje są istotną umiejętnością w zawodzie prawnika, często pełniącą rolę podstawy udanego rozwiązywania sporów. Wykwalifikowani adwokaci odgrywają kluczową rolę w pomaganiu klientom w osiąganiu korzystnych wyników poprzez zastosowanie skutecznych strategi negocjacyjnych. Kancelaria adwokacka Białystok zapewnia profesjonalną pomoc prawną od lat.

Zrozumienie celów i interesów klienta

Pierwszym krokiem w każdym udanym procesie negocjacji jest zrozumienie celów i interesów klienta. Adwokaci muszą ściśle współpracować z klientami, aby określić ich priorytety i pożądane wyniki. Informacje te posłużą jako podstawa do opracowania strategii negocjacyjnej, która jest dostosowana do konkretnych potrzeb i celów klienta.

Skuteczna komunikacja i aktywne słuchanie

Skuteczna komunikacja jest najważniejsza w procesie negocjacji. Wykwalifikowani prawnicy są biegli w przekazywaniu pozycji ich klienta w sposób jasny, zwięzły i przekonujący. Uwzględnia to aktywne słuchanie, co obejmuje staranne rozważenie perspektywy strony przeciwnej i zrozumienie ich obaw. Angażując się w otwartym, szczerym dialogu, adwokaci mogą rozwijać zaufanie i relacje między stronami, co często toruje drogę do bardziej produktywnych negocjacji.

Analizowanie interesów strony przeciwnej

Aby skutecznie negocjować, adwokaci muszą mieć kompleksowe zrozumienie interesów strony przeciwnej i ich motywacji. Może to obejmować badanie tła strony przeciwnej, przegląd odpowiednich precedensów prawnych i identyfikację potencjalnych obszarów nacisku. Poprzez zrozumienie celów strony przeciwnej i potencjalnych słabości, adwokaci mogą opracować strategię negocjacyjną, która przewiduje i adresuje potencjalne blokady, ostatecznie zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia wzajemnie korzystnego porozumienia.

Opracowanie strategii i przygotowanie się na ewentualności

Dobrze zaplanowana strategia negocjacyjna jest kluczowa dla osiągnięcia korzystnych wyników. Adwokaci muszą brać pod uwagę różne czynniki, takie jak cele klienta, interesy strony przeciwnej i ogólny krajobraz prawny, aby opracować kompleksowy plan. Może to obejmować nakreślenie kluczowych punktów rozmów, identyfikując potencjalne ustępstwa i ustalenie pożądanego zakresu rozliczenia. Dodatkowo, adwokaci powinni przygotować się na ewentualności potencjalnych wyzwań, które mogą pojawić się w trakcie negocjacji oraz zapewnić, że są oni przygotowani, aby dostosować swoją strategię w razie potrzeby.

Wspólne rozwiązywanie problemów

Najbardziej skuteczni negocjatorzy rozumieją wartość współpracy i twórczego rozwiązywania problemów. Podchodząc do negocjacji z naciskiem na identyfikację rozwiązań korzystnych dla obu stron, adwokaci mogą sprzyjać atmosferze współpracy, która zachęca obie strony do współpracy w kierunku wspólnego celu. To podejście do współpracy często prowadzi do bardziej innowacyjnych rozwiązań, zwiększenia satysfakcji i większego prawdopodobieństwa trwałych umów.

Jak poradzić sobie z firmami windykacyjnymi?

Uporanie się z zaciągniętym w banku długiem, a tym bardziej z firmami windykacyjnymi, które go od nas egzekwują, nie należy do najprostszych zadań. Jednak można spłacić dług i nie martwić się o powiększające się zadłużenie. Wystarczy tylko przestrzegać kilku prostych zasad, aby oddanie zaciągniętej pożyczki przebiegło w miarę przyjaznej atmosferze.

Jak działają firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne, gdy rata pożyczki przez wierzyciela nie zostaje uregulowana w terminie wysyłają do niego pismo ponaglające, w którym proszą oczywiście o jak najszybszą wpłatę zaległej raty. Gdy to nie pomaga, wysyłają na telefon lub pocztę elektroniczną pisemne przypomnienie.

Gdy i to działanie nie odnosi skutku, mogą złożyć wizytę domową wierzycielowi. Zazwyczaj w jej trakcie informują, że jeśli dług nie zostanie uregulowany zgodnie z harmonogramem, zostanie przeprowadzona egzekucja komornicza jego majątku.

Jak poradzić sobie z firmami windykacyjnymi?

Przede wszystkim, gdy w naszych drzwiach pojawi się przedstawiciel firmy windykacyjnej reprezentujący bank, w którym zaciągnęło się kredyt – nie wolno panikować. Lepiej wpuścić go do domu i spokojnie porozmawiać. Dobrze jest również znaleźć sobie adwokata, który wynegocjuje w naszym imieniu korzystne warunki spłaty zadłużenia.

Można również samodzielnie przygotować własny grafik spłat i przedstawić go pracownikowi firmy windykacyjnej. Nie poleca się natomiast chowania głowy w piasek i ucieczki przed windykatorami. Takie działanie jest mało skuteczne i nie spowoduje, że nasz dług w cudowny sposób nagle zniknie.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Sprawdź ofertę, którą przygotował adwokat Białystok.

Różnica między rozwodem a separacją

Gdy w małżeństwie zaczyna się niezbyt układać między małżonkami, zazwyczaj obie strony zaczynają myśleć o separacji lub rozwodzie. Są to możliwości, które można brać pod uwagę, gdy wszystkie inne ośrodki pomocy nie pomagają w poprawie małżeństwa. Dobrze jest zatem wiedzieć, jaka jest różnica między rozwodem a separacją, a także w jakich przypadkach najlepiej będzie się zdecydować na taki krok.

Czym się różni separacja od rozwodu?

Jeśli w małżeństwie nie układa się przez dłuższy czas i nie pomagają w tym żadne wizyty u psychologa, czy też w innych ośrodkach pomocy, wówczas warto pomyśleć nad separacją. Jeśli chodzi o separację, małżonkowie są dalej prawnie małżeństwem, ale nie mieszkają ze sobą przez ten czas. Dzięki temu mogą przemyśleć na spokojnie wiele spraw i zdecydować po pewnym czasie, czy chcą do siebie wrócić, czy się rozwieść. Rozwód natomiast jest definitywnym końcem małżeństwa. Prawnie zostaje przez sąd rozwiązane małżeństwo. Może się także zdarzyć, że uzyska się rozwód kościelny. Do rozwodu może dość z różnych przyczyn. Najczęściej są to zdrady, ogólny rozpad małżeństwa, czy przemoc w rodzinie.

Kto może wystąpić o separację lub rozwód?

W polskim prawie o separację czy rozwód może wystąpić zarówno mąż, jak i żona. Trzeba się jednak liczyć z tym, że rozwód może ciągnąć się nawet latami, zwłaszcza jeśli chce się uzyskać orzeczenie o winie drugiej strony.

Zarówno rozwód, jak i separacja nie są przyjemnymi sprawami. Jednak obecnie są coraz to częstsze rozwiązania niezależnie od tego, jak ludzie długo ze sobą byli. Do rozwodu może dość nawet i po kilkudziesięciu latach bycia ze sobą. Jeśli potrzebny jest Ci dobry adwokat Białystok od rozwodów, zachęcam do kontaktu z kancelarią.

Co zrobić, kiedy zostałem pozwany?

Może zdarzyć się, że wśród standardowej poczty znajdować będzie się list z pozwem. Wiele osób wtedy panikuje i zaczyna chaotycznie szukać informacji w Sieci na temat tego, co zrobić, kiedy zostało się pozwanym. Oczywiście nie należy ignorować takiego pisma, ponieważ sprawa nie rozwiąże się samoistnie, jednak warto zachować rozsądek. Jak zatem należy postępować, kiedy otrzymało się pozew?

Na pewno wszelka panika jest niewskazana. Warto zebrać myśli w spokoju i zorientować się w alternatywach. Przede wszystkim trzeba określić, czy pozew ma jakiekolwiek podstawy, czyli czy jest rzeczywiście skierowany do nas. Jeśli pozew jest wydany w postępowaniu upominawczym, warto wnieść sprzeciw z zachowaniem wskazanego terminu. Spowoduje to przede wszystkim wstrzymanie sprawy oraz skierowanie jej z toru rozpatrywania zaocznego do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Oczywiście tylko wtedy, gdy powód będzie dalej dochodził swoich roszczeń, co jest wysoce prawdopodobne.

Sąd odpowiedni dla miejsca zamieszkania po przejęciu sprawy wystosuje kolejne pismo, na które także należy odpowiedzieć w terminie. Brak odpowiedzi może skutkować przegraną powoda. Jednak tym razem wraz z pozwem, powód otrzyma również pełną dokumentację stanowiącą dowód w rzekomej sprawie. W odpowiedzi należy jasno oraz wyraźnie zaznaczyć, że stanowi ona prośbę o oddalenie powództwa. Warto również na tym etapie wymienić wszelkie posiadane dowody, które poprą wniosek, gdyż w późniejszym czasie ich zgłoszenie będzie niestety niemożliwe.

Co ważniejsze, należy także zorientować się czy roszczenia powoda nie są przedawnione. W zależności od sprawy, przedawnienie następuje po kilku latach i zdarza się, że pomimo upływu czasu powód nie rezygnuje z próby uzyskania należnych niegdyś pieniędzy.

Z prostszymi sprawami można poradzić sobie samodzielnie. Jednakże istnieje wiele kancelarii, których pracownicy wesprą w powstrzymaniu postępowania oraz jego oddaleniu, a także udzielą cennych wskazówek. Zobacz, co oferuje nasza kancelaria adwokacka Białystok, do której możesz zwrócić się o pomoc nie tylko w przypadku otrzymania pozwu.

Podatek od alimentów - czy należy go płacić?

Mało kto przy rozwodzie zastanawia się nad tym, że po ustaniu małżeństwa, trzeba będzie płacić byłemu małżonkowi nie tylko alimenty, lecz również podatek od alimentów. Zapewne wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że alimenty również objęte są podatkiem, dlatego warto zorientować się w tym temacie.

Podatek od alimentów – czy należy go płacić?

Niekiedy nie trzeba płacić podatku od alimentów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy ich kwota jest niższa niż 700 złotych. Przy czym, żeby nie zapłacić od nich ani złotówki podatku, muszą być one orzeczone sądownie. W sytuacji, gdy alimenty są tylko rodzajem nieformalnej, ustnej umowy między byłymi małżonkami – należy od nich odprowadzić podatek.

A co w momencie, gdy małżonkowie nie mają jeszcze rozwodu?

W takim przypadku interpretacja przepisów o alimentach zależna jest od tego, czy mają rozdzielność majątkową, czy łączy ich wspólnota majątkowa. Gdy mają wcześniej orzeczoną rozdzielność majątkową, to niestety należy zapłacić podatek od alimentów. Natomiast gdy jej nie ma, to alimenty, a tym bardziej podatek od nich, nie wchodzą tu w grę.

Czy dzieci muszą płacić podatek od alimentów od rodziców?

Dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i nadal się uczą, nie muszą odprowadzać do Skarbu Państwa podatku od alimentów. Podobnie jest z osobami niepełnosprawnymi. Tyle tylko, że ich nie obowiązuje granica wiekowa. I nawet osoby niepełnosprawne, które ukończyły 25 lat nie muszą płacić podatku od alimentów. Zwalnia je od tej powinności fakt, iż otrzymują rentę socjalną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatku od alimentów, szczegółowych informacji udzieli adwokat Białystok.

Co warto wiedzieć o prawie spadkowym?

Spadek po zmarłym krewnym może być jednocześnie powodem wielkiej radości u spadkobiercy, jak również źródłem jego przyszłych kłopotów finansowych lub rodzinnych. Wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem spadku i ilu osobom został on zapisany.

Najważniejsze informacje o prawie spadkowym

Spadek można przyjąć wraz z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza lub go definitywnie odrzucić. Dlatego też należy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dokładnie sprawdzić, czy spadkodawca nie miał żadnych długów i czy jego majątek nie ma żadnych ukrytych wad, jak na przykład obciążoną hipotekę.

Nie zaszkodzi także ustalić, czy pozostałym spadkobiercom nie należy się zachowek po zmarłym. To na wypadek, gdyby o słuszności i mocy prawnej testamentu miał decydować sąd.

Co zrobić, żeby przyjąć spadek?

Prawdę mówiąc, nie trzeba się specjalnie trudzić, aby spadek przeszedł na nas. Wystarczy tylko podpisać stosowne dokumenty o przyjęciu spadku u notariusza.

Oczywiście o sprawności całej operacji decyduje to, czy jest się jedynym spadkobiercą. Spadek zapisany nam przez krewnego może wejść w nasze posiadanie również wtedy, gdy po 6 miesiącach po śmierci spadkodawcy nikt oprócz nas się o niego nie upomni.

Kiedy lepiej nie przyjmować spadku?

Na pewno w momencie, gdy jego treść stanowią same długi. Niemniej, by go odrzucić- potrzebne jest specjalne oświadczenie o zrzeczeniu się go.

Nierzadko bywa i tak, że to sąd musi wydać decyzję o tym, że spadkobierca całkowicie rezygnuje z zapisanego mu notarialnie majątku. Lepiej załatwić to zawczasu, aby uniknąć sytuacji, w której feralny spadek przechodzi nie tylko na nas, ale i nasze dzieci.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa spadkowego, nasza kancelaria adwokacka Białystok może pomóc w tego typu sprawach.

Upadłość konsumencka - co warto wiedzieć?

Zdarzają się sytuacje, gdy konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) staje się niewypłacalny, czyli nie jest w stanie podołać wszystkim zobowiązaniom pieniężnym wobec wierzycieli, tak by cokolwiek zostało na zakup podstawowych środków do życia. Jedynym wyjściem zostaje wtedy złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania upadłościowego. Pomóc w tym może kancelaria adwokacka Białystok.

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Ogłoszenie upadłości ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, poprzez opracowanie planu spłaty długów oraz umorzenie częściowo lub całkowicie tych, których na pewno nie będzie w stanie spłacić. Sąd ustala, czy konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem (czy nie doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, czy działał na niekorzyść wierzycieli lub ukrywał majątek) – jeśli zostanie wykryta nieuczciwość, odrzuca wniosek.

Jeśli okazuje się, że dłużnik nie może spłacić wierzytelności, sąd wyznacza syndyka, który szacuje i spienięża jego majątek, a uzyskane środki rozdziela poszczególnym wierzycielom. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne – wstępuje w nie syndyk jako reprezentant interesów konsumenta.